Mandag 5. februar 2007
Går til valg på nytt program
Programkomiteen for det nye venstrepartiet har levert forslag til partiprogram. Hvis RV og AKP godtar det, er sammenslåingen i mål.

Programkomiteen for sammenslåingen av RV og AKP har kommet fram til et forslag til vedtekter. Dersom de to partienes landsmøter godkjenner det, er sammenslåingen i boks. Partiet vil ikke kunne stille til valg så tidlig som i høst, men RV vil legge programmet til grunn i høstens kommunevalg.

Rød Valgallianse (RV) og Arbeidernes Kommunistparti (AKP) vil 11. mars stifte et nytt politisk parti til venstre for regjeringen. I helga var ledelsen for de to partiene samlet, ikke på hemmelig sted, men på Nordseter skole i Oslo, for å utarbeide en innstilling til politisk program for det som foreløpig heter «Det nye partiet» (DNP). Innstillingen ble enstemmig vedtatt, og dermed er nok et hinder passert på veien mot et nytt parti til venstre for SV.

Positiv sosialismevisjon

Leder for programkomiteen, Pål Hellesnes (RV) forteller til Klassekampen at komiteen jobbet med programmet hele natta, men at de er svært fornøyde med resultatet.

– Programkomiteen har gjort et hardt og grundig arbeid, og vi er enige om at det er et godt program som alle parter kan stå inne for, sier Hellesnes.

Marte Mjøs Persen og Anne Grete Haugan har i Klassekampen protestert mot at programmet skal inneholde ordet «kommunisme». I innstillingen er det bare nevnt ett sted, og det i forbindelse med et punkt som omhandler utviklingen av det sosialistiske samfunn. Der heter det i innstillingen: «En slik utvikling vil kunne lede fram til et reelt klasseløst samfunn – kommunismen.»

Hellesnes innrømmer at det er kapittelet hvor dette punktet står, som valgkomiteen har brukt det meste av sin arbeidskapasitet på.

– Det krevde mye arbeid, men jeg mener vi nå har kommet fram til en positiv sosialismevisjon, som vil romme dem som også kaller seg kommunister, sier han.

Fredelig omveltning

Revolusjon er imidlertid nevnt opp til flere steder, men Hellesnes understreker at det er snakk om en fredelig og demokratisk omveltning.

– Vi jobber for en fredelig omveltning til et sosialistisk samfunn. Ingen grupper kan innføre sosialisme på vegne av folk. Det er bare mulig å bygge et reelt sosialistisk samfunn dersom flertallet ønsker det, sier Hellesnes.

Både Mjøs Persen og Haugan var med i valgkomiteen. Det var også Arnljot Ask som har provosert blant annet Odda RV ved å ønske et kompromiss mellom RV og AKP. Hellesnes mener at innstillingen ikke er et kompromiss, men et program som kan mobilisere flere.

– Som komitéleder mener jeg at dette programmet er like inkluderende som RVs program har vært til nå. Jeg vil si at det er det mulig å trekke til seg flere på det programmet vi legger fram nå. Vi mener at det nye partiet også skal romme flere typer strømninger til venstre for regjeringen, sier Hellesnes og legger til at det var allmenn begeistring fra de tre organisasjonene i helga, og at det har vært en god og demokratisk prosess.

– Til tross for at de har hatt liten tid på seg, har lokallag vært aktive til å sende inn endringsforslag, og mange vil kjenne igjen sine formuleringer, sier Hellesnes.

Nytt program

Selv om partiet blir stiftet 11. mars, hindrer valgloven det i å stille allerede ved kommunevalget til høsten. Men det politiske programmet som blir vedtatt i forbindelsen med stiftelsen, vil være det programmet RV går til valg på. Navnet til det nye partiet vil først avgjøres etter valget.

– Det har kommet flere forslag til navn, sier Hellesnes og ramser opp: Rødt valg, Rød allianse, Solidaritet og Rødt Folkeparti.

– Det her vil bli programmet som ligger til grunn, RVs arbeidsprogram, sier Hellesnes.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38
Onsdag 21. august 2019
• I en usedvanlig hard kommentar om Norges forhold til Russland advarer Kjetil Stormark i nettstedet aldrimer.no mot russisk påvirkning av norsk opinion. Kommentaren er skrevet i kjølvannet av den store russiske militærøvelsen utenfor Norge,...
Tirsdag 20. august 2019
• «Lokalvalet har blitt eit ras av happenings av det som kommunevalet dreier seg aller minst om», skriver Knut Aastad Bråten i Nationen. Han er redaktør i tidsskriftet Syn og Segn og kommunestyrerepresentant for Venstre i Nord-Aurdal. I...
Mandag 19. august 2019
• «Den blomst vi kaller rose, vil dufte liflig uten rosens navn», skrev poeten. Men navn betyr noe, ikke minst i politikken, der bevegelser og strømninger sjelden kan identifiseres på lukta alene. Først når man er døpt, er man en «aktør» å...
Lørdag 17. august 2019
• Det er store sprik i politiets oppfatning av regjeringens nær­politireform, viste en omfattende rapport fra Politihøgskolen i januar i år. Rapporten var basert på observasjon, samtale og spørreunder­søkelse som omfattet 4500 politi­ansatte...
Fredag 16. august 2019
• I 2005 innførte Høyre-byrådet i Oslo stykkprisfinansiering i videregående skole. Da følger pengene eleven, slik at skoler med lave søkertall eller høyt frafall taper. I klassisk Høyre-tankegang skal det gi skolene noe å strekke seg etter:...
Torsdag 15. august 2019
• Arbeidsgiverorganisasjonen NHO er i full gang med valgkampen. I et innlegg i Dagens Næringsliv og et oppslag i Nationen i går legger organisasjonens direktører breisida til for å få kommuner til å velge flere private tilbydere i...
Onsdag 14. august 2019
• Bernt Hagtvet analyserer verdenspolitikken med mange kraftuttrykk og sterke adjektiver i siste utgave av Dag og Tid. Boris Johnson og de konservative i Storbritannia får merkelappen «eit elitært nasjonalkonservativt monster næra av...
Tirsdag 13. august 2019
• Det var en alvorstung PST-sjef som møtte pressen i går og fortalte at sikkerhetstjenesten fikk inn tips om terrorsiktede Philip Manshaus for ett år siden. Hans Sverre Sjøvold fortalte at PST etter massakren i Christchurch på New Zealand i...
Mandag 12. august 2019
• Lørdag unngikk Norge med nød og neppe det som raskt kunne blitt et blodig terrorangrep, da en ung mann angrep en moské i Bærum bevæpnet med flere skytevåpen. Kun resolutt opptreden fra en av dem som var i moskeen denne lørdagen, hindret...
Lørdag 10. august 2019
• «Det skjer en stor omstilling av offentlig sektor i Norge, som er uopprettelig, selv med en regjering av en annen politisk farge. Tannkremen er ute av tuben for godt. Dette tror jeg får store konsekvenser både for tilliten til offentlig...