Fredag 26. januar 2007
Rød samling i det blå
Strid om partiprogrammet kan blokkere samlingsprosessen mellom AKP og RV. AKP krever det partiet kaller et reelt kompromiss.

Innspurten før de avgjørende møtene i partisamlingen er preget av sterk uenighet, særlig mellom AKP og Rød Ungdom. Blant stridsspørsmålene er om det nye venstrepartiet skal sette kommunismen som mål.

Rød Ungdoms sentralstyre mener utkastet til prinsipprogram vil medføre «et kraftig tilbakesteg i kampen for å utvikle et demokratisk sosialismesyn». Sentralstyret mener at programmet ikke er forenlig med den politiske utviklingen i Rød Ungdom.

Selv om det er en uttrykt vilje til samling fra alle aktører, er det fremdeles ikke sikkert at samlingsprosessen fører til nedleggelse av AKP, til fordel for et nytt parti.

Reelt kompromiss

– Dersom det nye partiprogrammet ikke blir et reelt kompromiss mellom RVs og AKPs program, blir det ingen samling, sier internasjonal sekretær Arnljot Ask i AKP til Klassekampen. Han har vært en av partiets tre representanter i programkomiteen.

– Det er to fallgruver i innspurten. Den ene er at partiet får et politisk grunnlag som gjør at AKP ikke vil legge seg ned og være med på nystiftelsen. Da har hele prosessen vært forgjeves. Den andre er at en går så langt for å komme AKP i møte at andre grupper i RV blir passive eller melder seg ut, sier RVs partisekretær Pål Hellesnes, som er blant de sentrale ikke-AKP'erne i RV.

Løpet legges

RV og AKP planlegger landsmøter 9.–11. mars, der organisasjonene skal legges ned og det nye venstrepartiet skal stiftes. Men i realiteten blir løpet lagt i Oslo helga 2.–4. februar, da landsstyrene i RV og Rød Ungdom og sentralstyret i AKP har møter under samme tak for å vedta forslag til program, vedtekter og partiledelse.

Fristen for forslag til programmet går ut førstkommende søndag. Rød Ungdom jobber nå med et helhetlig endringsforslag til kapitlet om sosialisme.

– Vi er formelt ikke part i samlingsprosessen, men håper RV og AKP vil ta like mye hensyn til våre forslag som de gjør til hverandre. Det har mye å si for entusiasmen som vi håper å skape for det nye partiet. Vi ser fram til å fullføre samlingen, slik at vi kan komme i gang igjen for fullt med politisk arbeid, sier organisasjonssekretær Ingeborg Steinholt i Rød Ungdom til Klassekampen.

AKPs retning

Sentralstyret mener at programforslaget går for langt i retning av AKPs syn på sosialisme, på bekostning av oppfatningene i RV og RU.

Innledningsavsnittet i programutkastet slår fast at det nye partiet «er et revolusjonært, feministisk arbeiderparti. Vi organiserer folk til kamp for en sosialistisk omveltning. Vårt mål er et klasseløst samfunn, kommunisme». Formuleringen går igjen en rekke ganger i utkastet.

Sentrale ikke-kommunister i RV, blant andre nestleder Marte Mjøs Persen, har reagert mot dette. Hun kvier seg for å stille til valg for et parti med et slikt program. Mot dette blir det påpekt at også RVs program snakker om en utvikling som kan «lede fram til et reelt klasseløst samfunn - kommunismen».

– Jeg er blant ikke-AKP-erne i RV som mener et klasseløst, kommunistisk samfunn kan stå som en langsiktig visjon. Ikke alle er enige i det. Men den sterke betoningen av kommunisme i programutkastet er etter min mening uheldig, fordi det kan støte vekk sosialister og revolusjonære som avviser kommunismen. Jeg vil jobbe for at programmet skal ligge så nær det gjeldende RV-programmet som mulig, sier Pål Hellesnes.

Han mener programutkastet trekkes i feil retning på flere punkter, både når det gjelder analyse og språkbruk.

Symbolspråk

– Utkastet er mye mer preget av det tradisjonelle ml-språket enn RVs program er. Dette oppleves som symbolsk viktig av mange AKP-ere, mens det for andre bygger barrierer mot det politiske budskapet. Men uenighetene gjelder mer enn språk. Jeg mener at sosialisme må framheves som et attraktivt mål i seg selv, ikke bare som et overgangssamfunn, slik mange i AKP ser det. Jeg ønsker også endringer i kapitlene om statens og partiets rolle og om hvordan et sosialistisk samfunn bør se ut. Her står AKP mer i en konservativ leninistisk arv.

Hellesnes understreker at han har respekt for AKPs rett til å påvirke prosessen, på linje med andre deler av RV.

– AKP er i ferd med å legge ned partiet etter 34 år, og det er et stort skritt. De som er igjen av den gamle AKP-garden, er redde for å miste det politiske grunnlaget de har stått for, og derfor blir språk og vendinger symbolsk viktig.

Arnljot Ask i AKP mener det ikke er større forskjeller mellom RVs og AKPs programmer enn at en bør komme til enighet.

Usikkert utfall

– På RV-landsmøtet i mai fjor ble det vedtatt et partiprogram som ble oppfattet som et rimelig kompromiss mellom ulike fløyer i RV. Da må det nå komme et nytt kompromiss, for at AKP skal avvikle sin egen virksomhet. Vi vet ikke utfallet før AKPs landsmøte skal ta stilling til de ferdige forslagene. Det kreves fire femdels flertall for å legge ned partiet. Ved andre gangs behandling trengs det to tredels flertall.

– Ser du problemet ved å vedta et smalere partiprogram som basis for et bredere parti, slik alle sier de ønsker?

– Det er ikke nødvendigvis slik at et parti blir mer attraktivt jo mindre støtende det er. Det er ikke noe poeng å opprette en litt skarpere utgave av SV. Partiene som slår seg sammen er revolusjonære, og det må ha et budskap om et virkelig alternativ. En annen sak er at det er mye gammelmodig språkbruk og sjablonger i utkastet, som med fordel kan omskrives.

Kommunistparti?

– Et parti som setter kommunismen som mål i første avsnitt, må vel kalles et kommunistparti?

– Det kommer like mye an på vedtekter og organisering av partiet. Det er helt uaktuelt å bygge et parti etter de prinsipper som AKP (m-l) var basert på i 1970-åra. Det var en helt annen tid, med andre forutsetninger. Vi vil ha et parti der medlemmene har makta, uten den kommandostrukturen som preget partiet før i tida. Jeg vet ikke hvor smertegrensen vil gå for AKP. Men det er vesentlig for oss å slå fast at sosialismen ikke er et endelig mål, men et stadium på vei mot det klasseløse samfunnet, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.
Fredag 9. august 2019
SKILLE: Jonas Gahr Støre (Ap) mener andelen heltidsansatte blir høyere når Ap har ordføreren i kommunen. Tall fra Kommunenes Sentralforbund viser at han trolig har rett.