Onsdag 24. januar 2007
RV-lederen vil lede nytt parti
Dagens RV-leder Torstein Dahle er innstilt til leder for det sammenslåtte RV/AKP. Han får dagens AKP-leder Ingrid Baltzersen som nestleder. – Dette roper ikke akkurat fornyelse, sier valgforsker.

Når RV og AKP legger seg ned og 11. mars samler seg i ett parti, er det dagens partiledere som inntar topposisjonene. RVs leder gjennom fire år, 59 år gamle Torstein Dahle fra Bergen, er enstemmig innstilt som ny partileder, mens AKPs leder, 26 år gamle Ingrid Baltzersen fra Stavanger, blir nestleder sammen med RV-eren Ana Taylor Lopez fra Stathelle. Beth Hartmann (AKP) blir partisekretær, mens dagens RV-sekretær Pål Hellesnes trer tilbake og blir vanlig AU-medlem.

Valgkomiteens leder Berit Jagmann mener det er viktig at medlemmene i de to partiene som legges ned kan føle seg trygge på det som kommer, og at både partiprogram og toppledelsen er kjent før nedleggelsene. Derfor bygger den foreløpige, men så å si enstemmige innstillingen, videre på dagens ledelse.

– Enkelte vil nok mene at nye navn i ledelsen vil være viktig. Men vår jobb er å sy sammen noe som allerede eksisterer, og jeg synes vi her foreslår en bra ledelse til den store og viktige jobben det er å forene ulike kulturer, sier Jagmann.

Motivert Dahle

– Dette vil være en god ledelse, med evne til å bruke uenighet konstruktivt, sier Torstein Dahle.

Han understreker at det fortsatt går debatter i partiene om program, vedtekter og ledelse.

– Jeg er både villig og motivert til å ta den utfordringen det er å være med på å lage en slagkraftig og utfordrende motkraft til venstre for SV, sier han.

– Feil formel

– Dersom tanken var å få til en fornyelse for økt oppslutning, er nok en slik ledelse feil formel, sier valgforsker ved NTNU Anders Todal Jenssen. Han mener RV med Torstein Dahle i spissen gjorde en respektabel valgkamp i 2005, men endte med et resultat partiet ikke var fornøyd med. Det burde tilsi at man prøver noe nytt.

– Dahle som leder blir jo mer av det samme. Det er ikke dermed sagt at Dahle vil gjøre det dårlig, men han er et prøvd alternativ. Samtidig, skal man klare å komme i offentlighetens lys trengs det en person med usedvanlige evner og personlighet. Har man ikke det for hånden er kanskje helt ny ledelse ikke noe alternativ, sier Todal Jenssen. Han mener at en leder av Aslak Sira Myhres type var et friskt pust på venstresida, og at det er veien å gå å lete etter en leder med liknende egenskaper.

Valgforskeren peker på at en slik partisammenslåing sikkert er følsomt for gamle travere i organisasjonene.

– Kanskje de gamle sluggerne må få forhandlet fra seg nå, slik at partiet kan ta en runde med fornyelse senere, sier han. Todal Jenssen mener imidlertid det haster, dersom det nye partiet skal gjøre seg noen forhåpninger foran neste stortingsvalg.

– En satsing framover trenger en ny formel. Det gjelder ikke bare saker og personer, men image for hele partiet, sier Todal Jenssen.

– Man må bli ferdig med gamle diskusjoner om Pol Pot og Kina versus Sovjet. De var ikke rimelige på syttitallet, og er ikke rimeligere nå.

– Det er vel ikke disse temaene RVere og AKPere helst vil snakke om?

– Nei, men folk som har så lang fartstid kan heller ikke nekte å svare på spørsmål om sånt, sier Todal Jenssen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38
Onsdag 21. august 2019
TRUSSEL: I mai ga PST politiet beskjed om at trussel­nivået for angrep fra høyre­ekstreme var økt. Moskeer var aktuelle mål, men ingen informerte dem.
Tirsdag 20. august 2019
KRISE: – Dersom andre partier ikke synes at Granavolden-erklæringen er god nok, så får de trekke seg fra regjeringen, sier Venstre-ordfører Lena Landsverk.
Mandag 19. august 2019
ADVARSEL: Russland har rustet opp. Hvis ikke Norge følger etter, vil USA ta over kontrollen i norske nærområder. – Da mister vi stadig mer råderett, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.
Lørdag 17. august 2019
AVLYSER: Hurtigruten må avlyse to planlagte cruise til Frans Josefs land fordi Russland nekter skipene å seile i russisk farvann.
Fredag 16. august 2019
AVFALL: Landbruket er blant de beste i klassen i plast-retur. Likevel blir mer enn 2000 tonn brukt plast hvert år ikke levert til retur.
Torsdag 15. august 2019
VARME: Da broren til den terrorsiktede la ut en video der han deler sin desperasjon, strømmet norske muslimer til kommentarfeltet for å dele kondolanser, lykkeønskninger og hjertesymboler.
Onsdag 14. august 2019
SKUFFET: – Vi trenger en regjering som står imot muslimhets gjennom handlinger og ikke bare ord, sier Irfan Mushtaq. Her forteller han hvordan han opplevde den dramatiske eid-helga.
Tirsdag 13. august 2019
HØYREEKSTREM: Skribent Lasse Josephsen mener Philip Manshaus ble radikalisert på nettet. Han tror det kommer flere angrep fra unge høyreekstreme menn.
Mandag 12. august 2019
HAT: Samtidig som hver tredje nordmann har utpregede fordommer mot muslimer, har regjeringen avvist en egen strategi mot islamofobi. Nå må den komme, krever Venstres Abid Raja.
Lørdag 10. august 2019
STORKOALISJON: Norge ønsker seg en så stor og tung koalisjon i Persiabukta som mulig, sier forsvars- ministeren.