Torsdag 18. januar 2007
Stort flertall for aldersgrense ved henteekteskap
Ønsker 21-årsgrense
Mer enn 70 prosent mener Bjarne Håkon Hanssen bør innføre en aldersgrense på 21 år ved henteekteskap.

Regjeringen og arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen får et klart råd fra befolkningen i spørsmålet om innføring av aldersgrense ved såkalte henteekteskap: 71 prosent av de spurte støtter en slik ordning. Det viser en meningsmåling Sentio har utført for Klassekampen.

Bare 13 prosent sier et klart nei til aldersgrense, mens drøye 16 prosent er i tvil.

Alle partier og grupper

Innføring av aldersgrense på 21 år har flertall i alle partier, aldersgrupper, inntektsgrupper og landsdeler. Flertallet er størst blant Fremskrittspartiets velgere og knappest hos RVs velgere.

1000 personer ble stilt følgende spørsmål av Sentio: «For å motarbeide tvangsekteskap i minoritetsmiljøer har regjeringen sendt på høring et forslag om aldersgrense på 21 år for å hente ektefelle til Norge. Er du enig eller uenig i at det bør innføres en slik aldersgrense?»

70,8 prosent er enig, 12,8 prosent er uenig og 16,4 er usikre. Kvinner og menn har nesten nøyaktig samme oppfatning i dette spørsmålet.

I utakt

Flere partier har gått mot en slik aldersgrense, både på høyre- og venstresida. Høyre er blant dem som har markert en klar prinsipiell motstand, men dette får støtte fra bare ti prosent av Høyres velgere. Vel 72 prosent av Høyre-velgerne vil innføre en aldersgrense.

Blant regjeringspartiene har SV gått i spissen for motstand mot aldersgrense. Også SVs velgere er i utakt med partiets standpunkt, men i mindre grad enn Høyre-velgerne. Av SVs velgere støtter 60 prosent innføring av aldersgrense, mens 20 prosent sier nei og 20 er i tvil.

Arbeiderpartiet ligger nær landsresultatet. 72,9 prosent av Ap-velgerne støtter en aldersgrense, mens 12,3 prosent sier nei.

Senterpartiets velgere mener nesten nøyaktig det samme som SV-velgerne i dette spørsmålet. 62 prosent vil ha aldersgrense, vel 20 prosent sier nei og og 17 prosent er i tvil. Mange Sp-velgere har tradisjonelt vært langt mer skeptiske til innvandring enn SV-velgerne er.

Blant Fremskrittspartiets velgere sier 83 prosent ja til aldersgrense, mens snaue 9 prosent sier nei og like mange er i tvil. Støtten til aldersgrense er nest sterkest i KrF, der 76,7 prosent av velgerne vil ha en aldersgrense.

Kystpartiets velgere gir klar beskjed: 100 prosent støtter en aldersgrense.

Venstre mest skeptisk

67 prosent av Venstre-velgerne er for aldersgrense, men her er også skepsisen størst – 27 prosent sier nei.

Grunnmaterialet er lite for de minste partiene, men målingen tyder på en sterk tvil i RVs rekker. 51 prosent sier ja til aldersgrense, 19 prosent sier nei og hele 30 prosent er i tvil. Dette er høyeste tvilerprosent blant partiene.

Denne Sentio-målingen viser en uvanlig grad av sammenfallende syn over partigrenser og mellom ulike sosiale og geografiske grupper.

Støtten til aldersgrense er størst i lavlønnsgruppene og grupper med lav utdanning, men den er klar også blant høylønns- og utdanningsgrupper. Flertallet for aldersgrense er større i byene enn på landsbygda, noe som trolig avspeiler nærheten til minoritetsmiljøene.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.
Fredag 12. juli 2019
ANSPENT: Onsdag forsøkte Iran å ta en britisk oljetanker i arrest, sier det britiske forsvarsdepartementet. Iran avfeier anklagene, men en iransk forsker advarer mot en ny oljetankerkrig.
Torsdag 11. juli 2019
KRITISK: Motstanden mot nasjonal ramme for vindkraft er stor i dei kommunane som ligg i dei veleigna områda. Kommunestyra og ord­førarar seier nei.
Onsdag 10. juli 2019
DØMT: Byrådet i Oslo har som mål å få flest mulig i fast stilling. Nå er kommunen dømt to ganger i retten etter å ha nektet en barnehageansatt fra et bemanningsbyrå fast jobb.
Tirsdag 9. juli 2019
VARSLER: Ap ­bekrefter at det i 2019 har kommet nye varsler om seksuell trakassering, men nekter å oppgi antallet. Også Rødt, Sp, MDG, Frp og KrF har fått ulike typer varsler i år.
Mandag 8. juli 2019
SER TIL VENSTRE: MDG kaller seg blokkuavhengig, men er negative til høyresamarbeid i de fem største byene etter valget.