Tirsdag 2. januar 2007
Beskyldes for misbruk av forskning:
Knallhard kritikk av Verdensbanken
Verdensbanken misbruker forskning til misjonering for bankens politiske mål. Det mener toppøkonomer som har studert bankens forskningsvirksomhet.

Verdensbankens forskere og konsulenter produserte fra 1998 til 2005 nesten 4000 bøker, notater og rapporter. Bankens årlige World Development Report er trolig verdens viktigste referanseverk for utviklingsspørsmål.

Nå retter et panel av økonomer krass kritikk mot Verdensbankens ledelse for ensidig og selektiv bruk av forskningsdata, for å rettferdiggjøre bankens politikk. Bankens forskning blir blant annet kritisert for å undervurdere omkostningene ved frihandelen.

Fire framtredende amerikanske økonomer har ledet et panel med 25 eksperter, som har foretatt en grundig evaluering av Verdensbankens forskningsvirksomhet fra 1998 til 2005.

Panelet har mye godt å si om kvalitet og kompetanse hos Verdensbankens forskere, blant annet når det gjelder målemetoder for fattigdom og sosiale ulikheter. Men det rettes en alvorlig, prinsipiell kritikk mot bankledelsens bruk av data.

Bekrefter

Den Internasjonale Faglige Samorganisasjonen (IFS) mener rapporten bekrefter den langvarige kritikken av Verdensbankens ensidige støtte til liberalsering og frihandel.

– Vi har flere ganger tidligere påvist hvordan frihandelsforkjemperne i Verdensbanken systematisk overvurderer fordelene for utviklingslandene ved liberalisering av handel og investeringer, sier Peter Bakvis ved IFS' amerikanske avdeling i en uttalelse om panelets rapport.

Misjonering

Rapportforfatterne skriver at «forskere i Verdensbanken har utført et arbeid med stor gjennomslagskraft om globalisering, om effektiviteten ved bistand og om vekst og fattigdom. På mange måter har de her spilt en ledende rolle.»

Men panelet har «vesentlige innvendinger mot hvordan denne forskningen blir brukt til misjonering for bankens politikk, ofte uten å forholde seg til data på en balansert måte, og uten den nødvendige skepsis. Forskning som underbygger bankens oppfatninger får en prominent behandling, mens forskning som trekker i motsatt retning blir ignorert,» heter det i den omfangsrike rapporten.

Svekker troverdighet

Panelet anerkjenner Verdensbankens rett til å forfekte og forsvare sin politikk, men påpeker at banken på en rekke områder visker ut skillet mellom nøytral forskning og den rene forsvarsvirksomhet.

Panelet mener det er alvorlige mangler ved bankens evne og vilje mellom å skille mellom forskning og forsvar av egen virksomhet, blant annet ved at spinkle og uprøvde forskningsresultater blir tillagt større vekt enn solide data for å underbygge bankens prioriteringer.

«Når dette skjer, undergraves troverdigheten og nytteverdien ved all forskning i Verdensbankens regi,» heter det.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.38
Tirsdag 23. juli 2019
NYTT BLIKK: Jeger- og fiskerforbundet, Turistforeningen og Naturvern­forbundet krev ny handsaming av alle vindkraftkonse- sjonar der utbygginga ikkje er starta.
Mandag 22. juli 2019
NY DEBATT: Nei til EU varsler kamp mot EUs fjerde energipakke som de mener vil gi Acer enda mer makt. Miljøorganisasjon er positiv, mens Ap ikke har tatt stilling ennå.
Lørdag 20. juli 2019
VEKK: Truede sopp- og lavarter ofres for å gi plass til vindturbiner som skal stikke nesten en kvart kilometer opp i lufta i Finnskogen i Våler. – Dette er på en måte vårt Alta-Kautokeino-opprør, sier en av demonstrantene.
Fredag 19. juli 2019
KRAV: Frp mener innvandringsforskningen er «ensidig og politisert». Nå vil de stille krav om meningsmangfold i forskningen. – Farlig, svarer Ap.
Torsdag 18. juli 2019
TVANG: FpU ber regjeringen lovpålegge kommunene å konkurranseutsette sykehjem og hjemmetjenester. Forslaget slaktes av forsker.
Onsdag 17. juli 2019
UFORUTSIGBART: Bare en tredel helsefagarbeidere har full stilling. De yngste og de eldste jobber mest deltid. – Vi trenger flere folk på jobb, sier helsefagarbeider Jørgen Aanerud.
Tirsdag 16. juli 2019
MEDISIN: På havbunnen utenfor Bjørnøya har forskere funnet et dyr ikke ulikt en juledekorasjon. Det har molekyler som kan drepe kreft­celler effektivt.
Mandag 15. juli 2019
BYGGER UT: Siden 2000 har antall ­bygninger i strandsonen økt med 20 prosent. Kommunene klarer ikke ­forvalte det nasjonale ansvaret, mener Norsk Friluftsliv.
Lørdag 13. juli 2019
RETUR: Utlendingsnemnda konkluderte at kurdiske Jumaah Hameed ikke var i fare for forfølgelse. Kort tid etter returen til Irak, ble Hameed torturert, hevder han.
Fredag 12. juli 2019
COMEBACK KID: Per Sandberg advarer mot «nasjonalistiske krefter» i Frp og hinter om politisk comeback i et annet parti til valget i 2021.