Mandag 23. oktober 2006
Skadelig søskenbarngifte
Barn med pakistansk bakgrunn utgjør 3,4 prosent av fødselskullene i England, men de representerer minst 30 prosent av barna som hvert år blir født med genetiske skader. – Konsekvensene av søskenbarngifte er trolig de samme i Norge som i England, sier Camilla Stoltenberg

Folkehelseinstituttet har bebudet at det vil legge fram tall som viser hvor omfattende skadene er på barn som er resultat av søskenbarnekteskap. Men en engelsk undersøkelse kan allerede nå gi en antydning om svaret. Den viser at engelske pakistanere har 13 ganger så høy risiko for å få barn med genetiske skader sammenlignet med den allmenne befolkningen. De pakistanske barna utgjør vel tre prosent av fødselskullene, men de står for over 30 prosent av de genetisk betingede sykdommene. Det var BBC Newsnight som november 2005 kunne presenterte disse tallene.

Divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet er ansvarlig for den norske undersøkelsen som er bebudet før jul. Hun tror at konsekvensene av søskenbarngifte mest sannsynlig er de samme i Norge som i England.

– Selv om forekomsten og graden av inngifte kan tenkes å være ulik i Norge og Storbritannia, er det ingen grunn til å tro at effekten av en gitt grad av inngifte vil være en annen i Norge enn i Birmingham, sier Stoltenberg.

– Jeg vil understreke at en sannsynlig grunn til at tallene er såpass høye i England, er at mange av barna er resultat av ekteskap hvor partnerne genetisk sett er nærmere beslektet enn søskenbarn. Hvis man praktiserer søskenbarngifte i flere generasjoner, vil konsekvensene av søskenbarngifte bli større enn dersom man ikke har praktisert søskenbarngifte før, sier hun.

Også i Norge er det grunn til å tro at man i de pakistanske miljøene har praktisert søskenbarngifte i flere generasjoner, mener Stoltenberg, men dette skal Folkehelseinstituttet undersøke nærmere.

Det er regjeringen som har bedt instituttet om denne rapporten slik at den kan vurdere om det skal legges ned forbud mot gifte mellom søskenbarn. Storbritannia er det landet i Europa som har lengst erfaring med innvandring fra grupper som praktiserer inngifte.

En av ti

En av de byene i England som har flest innvandrere, er Birmingham. Der regner helsemyndighetene med at ett av ti barn som er resultat av søskenbarngifte, enten dør eller utvikler multifunksjonshemming. Hvert barn med multihandikap fører til flere millioner i kostnader for offentlige myndigheter.

Mekanismen bak såkalt recessivt genetisk betingede dødsfall eller sykdommer er relativt enkel. Slike sykdommer er forårsaket av en mengde ulike gener. Det er derfor hundrevis av ulike recessivt betingede sykdommer, hvorav mange fører til for tidlig død eller store skader. Alle mennesker er født med to kopier av hvert gen. Dersom du bare arver én variant av det sykdomsframkallende genet, vil du ikke utvikle sykdommen. Men dersom du arver det sykdomsframkallende genet fra begge foreldrene, vil du få sykdommen.

I den generelle befolkningen er disse genene sjeldne. Om lag ett av hundre par vil normalt sett ha slike gener felles. Men er parene søskenbarn, er tallene om lag en av åtte. I Norge og England er omtrent ett av 1000 barn i den opphavlige befolkningen resultat av søskenbarngifte. Blant de med pakistansk bakgrunn er tallene helt annerledes. Barn av søskenbarn blir bare flere og flere, om vi skal britiske forskere.

En studie publisert av forskerne E. Darr og B. Modell i 1989, viste en klart økende tendens til søskenbarn med pakistansk bakgrunn giftet seg med hverandre. Darr og Modell så på pakistanske mødres bakgrunn ved hundre tilfeldig utvalgte barnefødsler. 55 prosent av mødrene var gift med et søskenbarn, mens bare 33 prosent av bestemødrene hadde vært gift med et søskenbarn.

Undersøkelsen ble foretatt ved to sykehus i Vest-Yorkshire. Disse sykehusene dekker deler av barnefødslene i byen Bradford. Bradford har hatt innvandring fra Pakistan siden andre verdenskrig. Av en befolkning på 370.000 mennesker har nå 42 prosent pakistansk bakgrunn. Overfor BBC anslår lokale leger at 75 prosent av ekteskapene nå er mellom søskenbarn.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.37
Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Lørdag 16. mars 2019
OFFER: – Hun er ikke hardhudet. Det har vært veldig tøft for henne, sier fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen. Hun ser fortsatt på Waras samboer som offer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Onsdag 13. mars 2019
SLUTT PÅ NSB: Norsk lokomotiv­manns­forbund sier NSB i praksis har blitt et ­bemanningsselskap. De forstår at ­Norges Statsbaner er et misvisende navn på et ­selskap som verken skal eie skinner eller tog.
Tirsdag 12. mars 2019
OPPGJER: Lønnsoppgjeret er i gang. Dette forventar kokken, helsefag­arbeidaren, ingeniøren, læraren, reinhaldaren, barnevernspedagogen og industrimekanikaren.
Mandag 11. mars 2019
EUROPA: Venstre vil bruke kommunevalget til å hylle EØS. Partiet varsler valgkamp mot Senterpartiet og andre som sår tvil om avtalen.
Lørdag 9. mars 2019
UTRYGGE: Olje­arbeidar Julia Kelmendig vurderer ny utdanning, medan klubbleiarar i oljeindustrien ber politikarane om å unngå uro om oljepolitikken.
Fredag 8. mars 2019
ELLERS TAKK: Det var ikke noe bygdeopprør i Venstre da Granavolden-plattformen ble vedtatt i januar. Tvert imot stemte et verdiliberalt mindretall nei til plattformen.