Onsdag 4. oktober 2006
Ensidig
Dagens leder

* Tirsdag sendte TV 2 en dokumentar om den norske Muhammed-striden. Det er noe av det mest ensidig propagandistiske vi har sett på lange tider. Den bokaktuelle Magazinet-redaktøren Vebjørn Selbekk fikk alene legge premissene for programmet, godt sekundert av Norsk Presseforbunds Per Edgar Kokkvold, ispedd noen klipp av frådende islamistiske propagandister. I programmet ble det for eksempel hevdet med styrke at det var danske muslimer som framprovoserte striden, mens det ikke ble nevnt med ett ord at det virkelige vendepunktet i saken kom da statsminister Anders Fogh Rasmussen nektet å møte en rekke ambassadører fra muslimske land. Hadde han gjort det, ville saken sannsynligvis ha utviklet seg helt annerledes.

* Den andre hovedpåstanden i programmet var at den norske regjeringen, anført av Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre, godt hjulpet av Dagfinn Høybråten og representanter for Den norske kirken, viste unnfallenhet og feighet. Denne kritikken er helt urimelig. Utenriksminister Jonas Gahr Støre forsvarte gjennom hele striden ytringsfriheten og Magazinets rett til å trykke tegningene. Men i motsetning til den danske statsministeren Anders Fogh Rasmussen, fratok ikke den norske utenriksministeren seg selv ytringsfriheten ved å nekte å uttale seg om hva han syntes om klokskapen i redaktørens beslutning.

* I en situasjon der Vesten fører offensive militære kriger rettet mot muslimske land, er det etter Jyllandspostens trykking av Muhammed-karikaturene vokst fram en tro i enkelte politiske miljøer på at en mest mulig konfronterende politikk i forhold til muslimer og islam er veien i gå. Slik vi ser det, fungerer dette i stedet mot sin hensikt. I Midtøsten ses dette som en del av krigføringen mot muslimske land, samtidig som det bidrar til at de mest ytterliggående kreftene i den muslimske verden styrker seg. Vi slutter oss derfor helt til Nupi-forsker Henrik Thune, som i Dagbladet i går skrev at de nykonservative oppgjørskravene overfor islam, bare gir mening i en tabloidisert og overdramatisert beskrivelse av verden. Det vi i stedet trenger er, som Thune skriver, «det realistiske, åpne og nennsomme ordskiftet».

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.37
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...