Fredag 21. juli 2006
Vil prise oljen i euro
Press mot Israel er ikke nok, mener SVs Hallgeir Langeland. Han vil at Norge skal ramme USA ved å jobbe for en europeisk oljebørs som priser olje og gass i euro.

SVs stortingsrepresentant Hallgeir Langeland ser positivt på initiativer til kulturboikott og akademisk boikott av Israel. Han har også stått på stand for SVs forbrukerboikott av Israel, men rogalandsrepresentanten minner om at Israel ikke ville vært så dominerende i Midtøsten uten den omfattende støtten fra USA.

Israel mottar både økonomisk og militær støtte fra verdens eneste supermakt, og USA bruker i tillegg sin vetorett i FNs sikkerhetsråd til å stanse uttalelser med kritikk av Israels okkupasjon og krigføring. Nå tar Langeland til orde for at Norge legger langt sterkere press på USA, og helst snakker et språk USA forstår.

– Det som trengs er å rette skytset mot Bush-administrasjonen. Nå er det virkelig på tide at norsk olje prises i euro i stedet for dollar, uttaler Langeland.

Dollar-hegemoni

Han har tidligere luftet tanken, og målet er å svekke en av de viktigste forutsetninger for at USA er verdens eneste supermakt: dollarens enestående posisjon. Over hele verden handles det i dollar. All verdens råvarer prises i dollar og de fleste land har sine valutareserver i dollar.

USAs økonomi viser svakhetstegn ved en stadig økende utenlandsgjeld, men siden gjelda er i dollar er ikke problemet så stort: I teorien kan USA bare la seddelpressa gå dobbelt så fort hvis de vil betale ned gjelda. Ingen andre land i verden har den samme økonomiske handlefriheten.

Langelands poeng er at Norge kan bidra til å undergrave USAs dominerende økonomiske posisjon ved å bruke de store oljereservene våre på en ny måte.

Svekke dollaren

Langeland påpeker at amerikansk militærmakt er nært knyttet til den sterke økonomiske posisjonen USA har – og dollaren er en nøkkel.

– Når vi tar oss betalt for olje og gass i dollar, understøtter vi den amerikanske militærmakta, mener Langeland.

Norsk olje omsettes i all hovedsak i London og New York, og prisen fastsettes i dollar. Slik er det også i resten av verden: Sjøl oljeleveranser fra Russland til Bulgaria prises i dollar.

– Hvis en skifter valuta til euro vil dollarens makt svekket seg, og dette er viktig. Dollaren har en veldig dominerende kraft. Vi burde diskutere dette med Opec, mener Langeland.

Dollarens sterke posisjon henger tett sammen med USA hegemoniske stilling i verden etter andre verdenskrig. Før første verdenskrig var det britiske pundet valutaen «alle» brukte i internasjonal handel. Pundets dominerende stilling hang nøye sammen med Storbritannias posisjon som datidas supermakt.

Børs i Oslo

Professor Øystein Noreng ved Handelshøykolen BI tror ikke Langelands idé om å prise oljen i euro er tankespinn:

– Jeg tror dette vil skje, i sammenheng med en generell kollaps i tilliten til dollar. Jeg er veldig pessimistisk med tanke på framtida og tror det bygger opp til storkrig i Midtøsten, som vil involvere Iran.

Noreng har olje og energi som spesialfelt ved BI. Han mener Oslo har gode forutsetninger for å huse verdens tredje internasjonale oljebørs.

– Oslo har allerede Nord-Europas dominerende el-børs, Nord Pool, og der fastsettes allerede strømprisen i euro, forteller Noreng.

Oljeprofessoren ser for seg at oljen kan prises ikke bare i dollar, men ut fra flere større valutaer.

– Vi kan ta initiativet til en oljebørs som priser oljen ut fra en kurv av valutaer, deriblant euro, dollar, rubler (Russland) og yuan (kina), uttaler Noreng.

Han mener et eventuelt initiativ ikke vil komme fra den norske staten, men eventuelt fra norske oljeselskaper, som Hydro og Statoil. Noreng antar et slikt initiativ vil bli godt mottatt i resten Europa.

– Jeg tror europeiske oljeselskaper gjerne vil ha kontrakter i euro, for å redusere valutarisikoen, sier Noreng.

Teheran og Moskva

Noreng mener Norge i første omgang bør kontakte Russland og Iran for å undersøke om de vil støtte opprettelsen av en oljebørs som setter prisen i andre valutaer enn dollar.

– Både Norge og Russland selger mest olje og gass til Europa, minner Noreng om.

I 2003 ga Noreng ut boka «Olje på bålet» om USAs krig mot Irak. Til høsten gir Noreng ut ytterligere en bok om USAs politikk i de oljerike områdene i Midtøsten. Og Noreng har lite til overs for de ultrakonservative som nå styrer amerikansk utenrikspolitikk.

– I Washington snakkes det om «axis of evil oil», forteller Noreng. Uttrykket spiller hen på oljerike stater som fører en utenrikspolitikk i strid med USAs interesser.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.36
Fredag 18. januar 2019
NEDTUR: Bare 4 prosent av de ansatte i politiet mener de er mer tilgjengelige for folk nå enn før nær­politireformen.
Torsdag 17. januar 2019
FÅ FØDSLER: Barn av innvandrere har lavere fruktbarhet enn øvrig befolkning, viser ferske tall. Norsk­pakistanske Umar Ashraf opplever ikke barnepress.
Onsdag 16. januar 2019
UNNGÅR: Høyesterett viser politisk motvilje mot å behandle Svalbard-trakten, mener forsvarer Hallvard Østgård.
Tirsdag 15. januar 2019
DØVE: Alle miljøfaglege råd som er gitt før utlysing av nye oljeblokker dei fem siste åra, er ignorerte. Det viser ein gjennomgang frå Naturvernforbundet.
Mandag 14. januar 2019
TO ONDER: Øystein Dørum i NHO mener videre oppløsnings­tendenser i EU vil være verre for norsk økonomi enn brexit.
Lørdag 12. januar 2019
ØKER MEST: – Vi snur ikke kappa etter vinden. Det er vinden som har snudd, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.
Fredag 11. januar 2019
FALL: For ti år siden var Finnmark landets mest fruktbare fylke. Nå føder kvinnene der nesten like få barn som i Oslo.
Torsdag 10. januar 2019
BARN: Verken flyktninger eller arbeidsinnvandrere løser utfordringene som følger av lave fødselstall, konkluderer to av Norges ledende forskere.
Onsdag 9. januar 2019
KONSEKVENS: Norge trenger tankfly til kampflyflåten. Det er en av få konsekvenser Libya-krigen har fått i Norge.
Tirsdag 8. januar 2019
FRI FLYT: I massesøksmålet mot helsegiganten Aleris blir reglane i EØS-avtalen om fri flyt av teneste og etableringsfridom sentrale.