Onsdag 24. mai 2006
Trusselbilder
Dagens leder

* Filosofiprofessor Gunnar Skirbekk hevder i en kronikk i Dag og Tid at det er påfallende få etablerte intellektuelle som ytrer seg offentlig om politisk islam. Det kan han kanskje ha rett i, selv om vi synes listen over de som faktisk gjør det ikke er så aller verst: Kari Vogt, Unni Wikan, Bjørn Olav Utvik, Anne Sofie Roald, Terje Tvedt, Oddbjørn Leirvik, Berit Thorbjørnsrud, Anne Hege Grung, Knut Olav Åmås, Torkel Brekke, Knut Vikør, Sigurd Skirbekk og Gunnar Skirbekk selv. Og det er jo en rekke andre spørsmål norske intellektuelle ikke engasjerer seg i. Vi nevner i fleng: Velferdsstatens framtid, pensjonsspørsmålet, miljøspørsmål, nordområdene, skolepolitikk, boligpolitikk, sosial dumping, abort, prostitusjon og bioteknologi.

* Når Gunnar Skirbekk etterlyser større engasjement i kampen mot politisk islam, må premisset være at det handler om en form for skjebnekamp for det norske samfunnet, til tross for at totalitær islamisme ser ut til å ha svært liten oppslutning blant norske muslimer. En meningsmåling TNS Gallup har utført for TV 2 viser for eksempel at ni av ti muslimer tar avstand fra terrorbombingen i Sharm el-Sheikh i Egypt og i London. Nesten alle muslimer mener at innvandrere og nordmenn bør leve mer sammen enn i dag, og hele 94 prosent mener innvandrerne selv bør gjøre mer for å forbedre forholdet. Riktignok svarer 14 prosent at de er for muslimske lover, sharia, i Norge, men både leder for Islamsk Råd, Mohammed Hamdan, og førsteamanuensis Oddbjørn Leirvik sier til Vårt Land at de like godt kan ha sagt ja til KrF-varianten om at religiøse verdier skal prege lovgivningen i samfunnet.

* Undersøkelsen gir liten grobunn for påstanden om at totalitær islamisme utgjør en overhengende fare for det norske samfunnet. Det ser derimot ut til at de fleste muslimer er fredsæle folk, med et ønske om større kontakt. Da reiser spørsmålet seg om den påståtte trusselen fra politisk islam, i virkeligheten er et fiktivt trusselbilde, som effektivt pumpes opp av krefter som har helt andre mål enn en vellykket integrering. Det hører i hvert fall med i debatten, når intellektuelle nå kalles til fronten.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.35
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...