Mandag 3. april 2006
Vil stanse brudd fra AKP
Denne måneden skal landsmøtet i Rød Ungdom behandle forslag om å bryte med moderpartiet AKP. På en egen e-postliste diskuterer AKP nå blant annet hvordan det skal hindres at forslaget blir realitetsbehandlet. – Helt uakseptabel, sier Rød Ungdoms leder Bjørnar Moxnes.

Når Rød Ungdom (RU) samles til landsmøte i april skal ungdomsorganisasjonen behandle et forslag som er svært lite populært hos et av ungdomsorganisasjonens to moderpartier. I forslaget, som etter det Klassekampen erfarer er ventet å få stor oppslutning, heter det at RU skal bryte med Arbeidernes Kommunistparti (AKP) og i framtida bare ha Rød Valgallianse (RV) som sitt moderparti.

Klassekampen kan i dag avsløre at det fra sentralt AKP-hold arbeides aktivt for å hindre forslaget fra å bli vedtatt.

Gjennom en e-post-liste som er hemmelig for andre enn AKPs medlemmer diskuterer blant andre personer fra partiets ledelse, og ledende medlemmer i Rød Ungdom, blant annet hvordan det omstridte forslaget skal stanses. En representant for AKPs arbeidsutvalg beskriver på lista partiets mål som «at 'brudd med AKP'-forslaget ikke blir realitetsbehandla på årets landsmøte».

Omstridt

At et moderparti bak ryggen på ungdomsorganisasjonen diskuterer hvordan man skal stanse vedtak på et landsmøte i ungdomsorganisasjonen er svært kontroversielt. I Rød Ungdom har man, som i AKP, i tillegg forbud mot organisert fraksjonsvirksomhet.

Arnjlot Ask fra AKPs ledelse avviser overfor Klassekampen at partiet driver med skjult spill, eller fraksjonsvirksomhet, innad i RU og sier at man «ikke synes det er grunn til å holde munn om hva vi mener om saken og AKPere i RU stiller ikke med bundet mandat». (Se egen sak).

Saken blir imidlertid ikke mindre betent ved at det forrige landsmøte i RU i 2004 fattet et vedtak der det het at organisasjonen i perioden skulle ta en grundig diskusjon om hvorvidt situasjonen med to moderpartier var ønskelig, nettopp med sikte på å fatte et vedtak på årets landsmøte.

Dette gjør at informasjonen om at det nå jobbes for at et slikt forslag ikke skal realitetsbehandles, blir svært dårlig mottatt hos ledelsen i Rød Ungdom.

– Dette er et demokratisk vedtak, sier Rød Ungdoms leder Bjørnar Moxnes om vedtaket fra 2004. – AKP-erne kan argumentere for at det er feil, det er helt ok. Men de kan ikke drive et skjult spill i RU for å undergrave og stanse landsmøtets vilje og vedtak.

Moxnes varsler at dette nå vil bli tatt opp internt i organisasjonen.

– Hvis dette er sant, så er AKPs oppførsel helt uakseptabel for Rød Ungdom, sier han.

Ifølge Moxnes kommer opplysningene om debatten på AKPs e-postliste overraskende på mange i RU.

– Det kommer som et sjokk for mange i RU at det sitter politiske veteraner i 50-åra på partikontoret og beskriver taktikk og argumentasjon som AKP-erne kan bruke internt hos oss, sier han.

Lagt ut agn

I tillegg til målet om at forslaget ikke skal bli realitetsbehandles, diskuteres det på e-postlista tidvis detaljert hvordan man skal hindre uønskede kompromissforslag, og hvordan et eventuelt alternativt forslag bør se ut.

Diskusjonen pågår samtidig som RV og AKP diskuterer en eventuell sammenslåing. Til landsmøtet i RU har det blant annet kommet inn kompromissforslag om at et brudd med AKP skal iverksettes først ved årsskiftet 2007, etter at man har fulgt diskusjonene om en sammenslåing. Dette forslaget er mange i AKP skeptiske til.

Et medlem av landsstyret i Rød Ungdom melder på e-postlista blant annet at han har foreslått at RU vedtar en uttalelse for sammenslåing, og at det neste landsmøtet i RU i 2008 tar stilling til moderpartisituasjonen, dersom det innen da ikke har blitt sammenslåing. «Så får man eventuelt ta kampen på nytt da,» skriver vedkommende før han fortsetter:

«Nå trur ikke jeg de som vil ha oss ut 'tar agnet' og går med på et sånt kompromiss. Men da synliggjør vi hvertfall hvem som er arrogante, og hvem som kan jenke seg om nødvendig.» Rød Ungdoms leder reagerer på det som kommer fram i innlegget.

– Jeg syns det er trist at noen i vårt landsstyre rapporterer til AKP at vedkommende har lagt ut «agn» i Rød Ungdom. Det gir en ubehagelig følelse av at AKP driver et spill bak ryggen på oss, som i tillegg involverer Rød Ungdommere, sier Moxnes.

Et medlem av AKPs arbeidsutvalg skriver om et eventuelt kompromissforslag at «vi må være nøye på at forslaget er et utsettelsesforslag til neste LM, UTEN FØRINGER – IKKE et 'Damokles-sverd'-forslag med fullmakt til det nye LS a la 'hvis moderpartia ikke slutter seg sammen innen f.eks 2007, så skal RU bryte med AKP'. Det kan tenkes at de som vil ha brudd nettopp vil ramle ned på den siste linja, da de sansynligvis vil få FLERE til å stemme på noe slikt enn å stemme for brudd tvert». Videre heter det fra samme person at «det må argumenteres med bl.a. at et brudd ikke kan delegeres bort fra landsmøtet».

Ny organisasjon

I debatten på e-postlista går det også fram at flere ledende personer i partiet ønsker at det skal opprettes en ny ungdomsorganisasjon straks etter et eventuelt vedtak på Rød Ungdoms landsmøte om brudd med AKP. Blant annet argumenterer flere for å bryte ut og danne en ny organisasjon som ber om å bli ungdomsorganisasjonen til både AKP og RV. Et medlem av RUs landsstyre skriver blant annet at «om bruddet skjer bør intensjonen om å starte en ny organisasjon offentliggjøres STRAKS».

På spørsmål om dette er aktuell politikk, sier Ask til Klassekampen at «det er jo forsåvidt logisk i og med at man mener man vil ha RU som i dag». Han legger til at det ikke er fattet vedtak om dette i AKP.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.35
Tirsdag 19. mars 2019
SKATT: Statsminister Erna Solberg (H) åpner for å se på skattesystemet for å motvirke økt ulikhet. Hun sier fordelingseffekten av grønne skatter er «pervers».
Mandag 18. mars 2019
ULIKT HØYRE: Heidi Nordby Lunde refser eget parti i ulikhets­debatten og mener Høyre må ta et oppgjør om skatte­dogmer.
Lørdag 16. mars 2019
OFFER: – Hun er ikke hardhudet. Det har vært veldig tøft for henne, sier fylkesleder i Oslo Frp Tone Ims Larssen. Hun ser fortsatt på Waras samboer som offer.
Fredag 15. mars 2019
POLITISK: PR-byråene Geelmuyden Kiese, Kruse Larsen, Rud Pedersen og First House har lokalpolitikere fra Høyre, Ap, KrF og Venstre i staben.
Torsdag 14. mars 2019
SKEPTISK: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener PR-bransjen bidrar til å skape en «profesjonalisert ­meningsindustri».
Onsdag 13. mars 2019
SLUTT PÅ NSB: Norsk lokomotiv­manns­forbund sier NSB i praksis har blitt et ­bemanningsselskap. De forstår at ­Norges Statsbaner er et misvisende navn på et ­selskap som verken skal eie skinner eller tog.
Tirsdag 12. mars 2019
OPPGJER: Lønnsoppgjeret er i gang. Dette forventar kokken, helsefag­arbeidaren, ingeniøren, læraren, reinhaldaren, barnevernspedagogen og industrimekanikaren.
Mandag 11. mars 2019
EUROPA: Venstre vil bruke kommunevalget til å hylle EØS. Partiet varsler valgkamp mot Senterpartiet og andre som sår tvil om avtalen.
Lørdag 9. mars 2019
UTRYGGE: Olje­arbeidar Julia Kelmendig vurderer ny utdanning, medan klubbleiarar i oljeindustrien ber politikarane om å unngå uro om oljepolitikken.
Fredag 8. mars 2019
ELLERS TAKK: Det var ikke noe bygdeopprør i Venstre da Granavolden-plattformen ble vedtatt i januar. Tvert imot stemte et verdiliberalt mindretall nei til plattformen.