Mandag 20. mars 2006
Professor i strafferett Ståle Eskeland om Aker Kværner på Guantánamo:
– Må straffeforfølges
– Jussen er klar på dette området. Dersom Aker Kværner har medvirket til tortur skal de også straffeforfølges, sier jussprofessor Ståle Eskeland til Klassekampen. Han mener Riksadvokaten bør sette i gang etterforskning av Aker Kværner umiddelbart

– Drap og legemsbeskadigelser mot enkeltmennesker er selvsagt straffbart. Det er straffbart også for dem som medvirker. Norsk strafferett er meget vidtgående på dette området og vil ramme ledelsen i Aker Kværner, dersom de har vært klar over at det ble utført tortur og deretter opprettholdt kontrakten. Det spiller ingen rolle at det skjer utenfor Norges grenser.

Dette sa Ståle Eskeland under en paneldebatt i forbindelse med premieren på Erling Borgens dokumentar «Et lite stykke Norge» lørdag.

Han mener Riksadvokaten bør sette i gang etterforskning umiddelbart.

– Det er all grunn til å sette i gang etterforskning nå etter denne filmen, om det kommer en konkret anmeldelse eller ikke, sier Eskeland til Klassekampen.

Bidro til tortur

Klassekampen har tidligere skrevet om Aker Kværner som gjennom sitt heleide datterselskapet Kværner Process Services Inc (KPSI) har gjort 327 oppdrag på Guantánamo-basen til en verdi av 350 millioner norske kroner. I Erling Borgens ferske dokumentar «Et lite stykke Norge» er historien om hvordan Kværner har profittert på å levere blant annet bygninger, strøm, kloakk og renhold til fangeleiren på Guantánamo grundig dokumentert. Leveransene fra Kværner har vært med på å gjøre tortur mulig. Blant annet er fangene blitt utsatt for lyskastere som har stått på i 24 timer og de er vært utsatt for svært høy musikk i en bygning som blir kalt «jukeboksen». I dokumentaren får vi også se bilder av ansatte på Guantánamo-basen som går med arbeidsklær påført Kværner-logoen. Aker Kværner har nå trukket seg ut av Guantánamo-basen. Det framgår imidlertid av filmen at det ikke er en etisk vurdering som har ført til denne beslutningen, men at kontrakten deres var løpt ut og de tapte den nye anbudsrunden.

«Dømt» i UD

Amnesty kjørte i fjor en kampanje for å få Aker Kværner til å trekke seg ut av Guantánamo-basen og organisasjonen Forum for utvikling og miljø klagde selskapet inn for det UD-nedsatte kontaktutvalget for OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Kontaktutvalgets oppgave er å gjøre OECDs retningslinjer kjent, håndtere forespørsler i tilknytning til dem og å bidra til å løse saker som bringes inn for dem vedrørende etterlevelse av retningslinjene. Kontaktutvalget konkluderte med at Kværner ikke hadde fulgt OECDs etiske retningslinjer og oppfordret selskapet til å skaffe seg slike.

Axel Thorsdal førte klagen til Forum for utvikling og miljø i pennen. Han var fornøyd med at Kontaktutvalget «dømte» Aker Kværner, men sier til Klassekampen at dersom det blir en strafferettslig reaksjon, vil det bli enda tydeligere for bedrifter at de må ta samfunnsansvar.

– Dette med bedrifters samfunnsansvar blir av større betydning for bedriftene, dersom påtalemyndighetene går til etterforskning. Det vil gi et signal om at dette er et felt som ikke bare er pene ord, men noe de må rette seg etter.

Ingen kommentar

– Det har jeg ingen kommentar til.

Det er responsen vi får fra informasjonsdirektør i Kværner Torbjørn Andersen når vi ringer han og konfronterer han med Ståle Eskelands oppfordring til Riksadvokaten om å straffeforfølge ledelsen i selskapet for kontraktene de har hatt på Guantánamo-basen.

Verken Andersen, Kjell-Inge Røkke eller noen andre fra Kværner ville stille til intervju med Erling Borgen, men selskapet svarte skriftlig på en rekke spørsmål de fikk av Borgen i et brev. De sendte ikke bare svarene til Borgen, men også til NRK.

– Det har gått rykter om at dere har tatt kontakt med NRK for å prøve å stoppe dokumentaren. Medfører det riktighet?

– Nei, vi har hatt kontakt med NRK i to sammenhenger. Den ene gangen var i forbindelse med at vi svarte på spørsmålene. Den andre gangen tok vi kontakt fordi vi var bekymret over om denne framstillingen ville være balansert. Det mente de at den ville, sier Andersen til Klassekampen.

Jon G. Bernander sier til Klassekampen at NRK har kjøpt rettighetene til å vise filmen, men at de ennå ikke har tatt den redaksjonelle avgjørelsen om de skal vise den eller ikke.

– Jeg kan ikke på det nåværende tidspunkt si noe om når filmen eventuelt vil vises.

– Har du sett filmen?

– Nei.

SV krever granskning

Ågot Valle (SV) i Stortingets utenrikskomité har imidlertid sett filmen. Hun sier til Dagbladet at hun vil ta initativ til en regjeringsoppnevnt granskning av hva den forrige regjeringen gjorde under Irak-krigen.

– Det er behov for å finne ut hva som skjedde og hva Norge faktisk bidro med i en krig et flertall på Stortinget og i folket var sterkt i mot. Jeg vil foreslå at regjeringen nedsetter en granskningskommisjon for å klarlegge alle fakta i saken, sier Valle til Dagbladet.

Erling Borgen er svært glad for disse nyhetene.

– En regjeringsoppnevnt granskningskommisjon vil ha mye mer ressurser enn det vi har hatt. Dette har vært hardt arbeid, sa han under premieren lørdag.

Arbeidet med filmen har tatt et og et halvt år.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.34
Fredag 22. november 2019
NY INFO: Anniken Hauglie (H) sa til Stortinget at hun først etter sommeren i år fikk beskjed om omfanget av uriktige Nav-dommer. En e-post viser at hun ble varslet allerede i fjor.
Torsdag 21. november 2019
STRAFF: Samanslåtte kommunar som har eigedomsskatt, tek med seg ein straffeskatt inn i samlivet. Stavanger taper om lag like mykje som dei fekk i tilskot på å slå seg saman.
Onsdag 20. november 2019
TILLIT: Velferds­staten ble skapt for å hjelpe dem som faller utenfor. Nå frykter Ap-veteran Martin Kolberg at den i stedet mistenkeliggjør folk som sitter nederst ved bordet.
Tirsdag 19. november 2019
HEKTA: Ni av ti tiåringer har smarttelefon. Nå ber digitaliseringsministeren foreldre gå sammen om å nekte ungene smarttelefoner.
Mandag 18. november 2019
LANGSIKTIG: ­Opposisjonen har kritisert regjeringens ABE-reform for å være en «brutal ostehøvel». Finansminister Siv Jensen (Frp) tror reformen er kommet for å bli.
Lørdag 16. november 2019
2021: Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener han ser nye takter fra MDG etter et konstruktivt møte. En sluttdato for olja er ikke regjerings­ultimatum, sier MDG.
Fredag 15. november 2019
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.
Torsdag 14. november 2019
NY TID: Linn Herning har lenge vært bekymret for utviklingen av offentlig sektor. Først etter at hun ble alvorlig sjuk, ble hun ordentlig redd for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.