Fredag 24. februar 2006
– Nytolking fungerer
Anne Sofie Roald er islamforsker, og konverterte selv til islam for over 20 år siden. Roald er ansatt ved høgskolen i Malmø, har doktorgrad i religionshistorie og har vært på flere forskningsopphold i den arabiske verden. I Norge er hun tilknyttet Christian Michelseninstituttet i Bergen.

“Det har kommet flere islamske oppgjørsbøker de siste årene. Undertrykking av kvinner og homofile, jødehat og motvilje mot det sekulære går igjen som kritikk. Finnes det noen enighet om hvilke problemer det er med islam?

“ Likestilling og demokrati har slått gjennom innad i islam. I 1991 var jeg i Jordan og gjorde feltarbeid på Det muslimske brorskap. Alle avviste det vestlige demokratiet, inkludert flerpartisystemet, og ville bare ha
shura, rådslagning. Fire år senere var jeg tilbake og stilte det samme spørsmålet til dem, og alle svarte at shura og vestlig demokrati var viktig å forene. Her mener jeg tv er det viktigste. De arabiske satellittkanalene, spesielt al-Jazeera, har enorm gjennomslagskraft hos folk flest. De kjører konstant på demokrati, frihet, individuelle rettigheter og menneskerettigheter. De vanlige arabiske kanalene sender også amerikanske filmer og serier, «Venner for livet» er veldig populært i den arabiske verden. Hva betyr ikke det for neste generasjons tenkning rundt kjønnsrelasjoner? Du hører ordet demokrati overalt i den arabiske verden nå. Jeg er ikke sikker på om det har slått gjennom som vi gjerne vil, men det har vært store endringer.

“ Reformister nytolker Koranen, men kan man tolke bort alt det problematiske når Koranen er Guds ord, i motsetning til Bibelen, som er skrevet ned av mennesker?

“ Det er en utfordring, men nytolkning fungerer. Det beste eksempelet er det problematiske verset 4.34, som gir menn rett til å slå kvinner. I tidlige islamske bøker tolket man det som en tillatt reaksjon bare hvis kvinnen var utro, deretter ble det av islamske tenkere utvidet, til å gjelde også hvis kvinner var obsternasige. I dag, i den islamistiske debatten, er det snevret inn igjen, og gjelder bare hvis kvinnen er utro. Ut i fra et vestlig perspektiv kan man da forstå reaksjonen, selv om det ikke er rett å slå. Jeg har aldri sett eller hørt noe sted i moderate islamistiske miljøer som Det muslimske brorskap at man kan slå kvinner.

“ Det kan umulig være borte når mange feministiske islamske aktivister legger ned mye energi på å nytolke verset?

“ Koranen kan brukes som et argument ute i samfunnet av menn som slår kvinner. Malaysiske Sisters in Islam har forsøkt å endre dette. Hvis man leser hele verset, ser man at det er trinnvis: Først krangler man, deretter setter man kona i et annet rom, og først etter det kan man slå. Sisters in Islam sier at man kan slå en gang, eller slå med en liten trebit som er tynn som en tannbørste, for å bare slå et symbolsk slag. Men jeg synes det er problematisk at de ser det som løsningen.

“ Reformvennlige muslimer som Sisters in Islam ser progressive ut, men er ikke det bare på overflaten, når de faktisk ender på en slik løsning?

“ Nei. Koranen er Guds ord, så de
forholde seg til det. Jeg tror det likevel er fullt mulig å nytolke islam. Patriarkatet har tolket bort Koranvers som er positive for kvinner, blant annet skilsmissereglene. Da kan man nå tolke bort det som er problematisk i et menneskerettighetsperspektiv. Det som er mest detaljert beskrevet i Koranen er arverett. Tror du muslimer i Vesten leser om hvem som skal arve hvilke to tredjedeler og andre detaljer? Jeg lover deg at det ikke skjer! Når det kommer til stykket, søte venn, er muslimene like pragmatiske som alle andre. Det er veldig få som følger Koranen slavisk.

“ Det har tatt flere tiår å komme dit hen at spydspissene i den reformistiske bevegelsen strekker seg så langt som til å si at man bare kan «slå en gang» “ hvor lang tid kommer det til å ta før synet på jøder og homofile er mer humant?

“ I Norge kommer det til å ta et par generasjoner. Førstegenerasjon praktiserende muslimer er kategorisk mot homofile, mens annengenerasjon ikke godtar det fullt ut “ men slår seg til ro med at Gud har skapt dem sånn. I den arabiske verden kommer det til å ta lenger tid.

“ Reformistiske muslimer, blant annet den feministiske muslimen Raheel Raza, har forsøkt å få gjennom sharia i Canada. Kan det skje i Norge?

“ Det kjente jeg ikke til, og det overrasker meg, så det kan jeg ikke kommentere. Noen konservative muslimer ville nok gjerne sett at sharia ble innført, men da dreier det seg bare om familielovgivningen, med områder som barnefordeling og skilsmisse. Men jeg tror de fleste vil ta konsekvensen av at man lever i et sekulært samfunn.

“ Har muslimer et ønske når det gjelder å forme europeiske eller norske samfunn?

“ Førtegenerasjonen har problemer med generasjonsrelasjoner i vestlige samfunn og seksualmoralen. På andre områder tror jeg ikke det er noen store problemer.

“ Tror du på de som sier det foregår en kulturkamp?

“ Nei, ikke i det hele tatt. Muslimer er minoritet som er annerledes og ikke nødvendigvis vil bli som alle andre, og da blir du utsatt i samfunnet.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.34
Onsdag 1. april 2020
Navs kompensasjons­ordning til selv­stendig nærings­drivende blir trolig ikke utbetalt før tidligst i juni. Musiker Anja Lauvdal er redd for å miste leiligheten i mellomtida.
Tirsdag 31. mars 2020
Filmregissør Geir Greni etterlyser krisehjelp fra Norsk filminstitutt etter stengingen av kinoene. Men instituttet venter på svar fra regjeringen.
Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.
Fredag 27. mars 2020
Hole bibliotek lar brukerne bestille og plukke opp bøker i en eske på utsida av døra. Nå håper Norsk bibliotekforening at flere små bibliotek følger etter.
Torsdag 26. mars 2020
Et treårig arbeidsstipend til Karl Ove Knausgård fikk forfatter Rune Salvesen til å se rødt. Nå etterlyser han en behovsprøvd stipendordning.
Onsdag 25. mars 2020
Bokbransjen frykter dårlig boksalg påvirker det litterære kretsløpet. – Bøker kan bli en luksus­vare mange ikke unner seg, sier ­daglig leder ved ­Sagene bokhandel.
Tirsdag 24. mars 2020
Kristin Flood trekker lydbøkene sine fra strømmetjenesten Storytel. Hun beskriver forfatterhonoraret som skandaløst lavt.
Mandag 23. mars 2020
Tusenvis av selskaper kan vite hvor Grindr-bruker Rolf Martin Angeltvedt befinner seg. Det kan det snart bli satt en stopper for.
Lørdag 21. mars 2020
Elisabeth Sjaastad i Nettkino vil tilby strømming av helt ferske filmer i koronakrisa. Stengte kinoer er skeptiske til tiltaket.