Onsdag 8. februar 2006
Tilbyr studenter småpenger
Cappelen forlag tilbyr høyt kvalifiserte litteraturstudenter å vurdere manus til 500 kroner stykket – en tredel av ordinær takst.

«Ønsker du erfaring fra forlag?»

Slik lyder overskriften i en annonse for Cappelen som frontes av Studentsamskipnaden i Oslo sitt Karrieresenter. Annonsen kringkastes i disse dager på litteraturstudentenes felles e-postlister.

Og forlagserfaring er det ifølge Karrieresenterets leder Vidar Grøtta svært mange som ønsker seg.

Cappelen ønsker å rekruttere ti studenter, fortrinnsvis mastergradsstudenter med kompetanse i fremmedspråk, som kan fungere som frilanskonsulenter i en periode på ett år. I denne perioden skal de lese mellom fem og ti utenlandske bøker og vurdere om de er egnet for utgivelse på forlaget.

500 kroner per bok

Studentene vil motta 500 kroner per jobb, mot 1500 kroner som er ordinær konsulentbetaling. Til gjengjeld vil forlaget arrangere tre halvdagsseminarer der studentene kan få innsikt i hva forlagsarbeid går ut på.

Lett hoderegning tilsier at Cappelen via denne ordningen kan få vurdert 100 utenlandske bøker i løpet av et år til svært lav betaling.

– Vi ser på dette som en vinn-vinn situasjon, vi får også noe igjen for dette. Det er ikke ren veldedighet, sier redaktør Dagfinn Møller, som sammen med redaktør Elisabeth Solberg er ansvarlige for Cappelens tilbud.

Markedsbestemt

Andre stiller spørsmål til ordningen.

– Et sånt grep kunne forlagsbransjen aldri gjort hvis det ikke var for at jobbmarkedet for litteraturstudenter hadde vært så mettet, sier masterstudent i litteraturvitenskap Kaja Schjerven Mollerin. Hun legger til at få ville takket ja under andre markedsforhold.

Leder i Norsk Kritikerlag Trond Haugen er kjent med frilanseres arbeidsvilkår og synes Cappelens tiltak er en dårlig idé:

– Jeg tror ikke det er den riktige veien å gå for å utgi bedre bøker. Hadde vi fått samme takst for kritikk, ville jeg synes det var helt forkastelig. Jeg synes ikke man kan sitte som voksen ansvarlig person å anbefale folk med kanskje fem års utdannelse å ta underbetalte jobber, sier han.

Underbetaling

Verken Aschehoug eller Gyldendal har foreløpig lignende rekrutteringsplaner.

– Vi driver ikke med slik underbetaling, nei.

Det er redaksjonssjef i Gyldendal oversatt litteratur Janneken Øverlands spontane svar på om Gyldendal har lignende planer. Hun mener den ordinære betalingen allerede er lav. Hun forstår behovet for å vitalisere konsulentstaben, men forteller at Gyldendal stadig får henvendelser fra folk som ønsker konsulentoppdrag, det er ikke mangel på konsulenter.

Aschehougs redaksjonssjef for oversatt litteratur, Marit Notaker, er prinsipielt positiv til Cappelens prosjekt, men har foreløpig ikke lignende prosjekter på trappene.

Lavere forventninger

Møller og Solberg i Cappelen forlag er opptatt av å understreke at de ikke har like høye forventninger til studentenes uttalelser som til uttalelsene de får fra mer erfarne konsulenter og at tilbudet innebærer opplæring. På spørsmål om studentene ikke allerede er kompetente som konsulenter, svarer Solberg:

– Konsulentene våre har gjerne en bredere erfaring og flere av dem har jobbet i forlag. Å tenke akademisk er en annen måte å tenke på enn å tenke forlag.

– Hvor mange timers arbeid kan man anta at ligger bak lesning og vurdering av en bok på fremmedspråk?

– Det er vanskelig å angi timeantall. Vårt mål er at studentene skal lære seg opp til en relativt rask måte å lese på. Vi har diskutert mye med Karrieresenteret hvordan vi skal honorere, i og med at dette ikke er en jobb, men også opplæring. Men vi er interessert i å holde timetallet nede. Dersom studenten skjønner etter 50 sider at boka er et makkverk, er det nok. Men visse bøker tar lenger tid å vurdere enn andre, sier Møller.

– Ingen studenter vil gjøre dette for å tjene penger, sier Solberg.

Styrker staben

Ifølge redaktørene var bakgrunnen for tilbudet at de ønsket å styrke konsulentkorpset innenfor smalere fremmedspråk.

– Det er en måte å sikre kvaliteten på de nye konsulentene, samtidig som det er en effektiv måte å lære dem opp på. Som konsulent sitter man med mange spørsmål og det er en lang prosess å bli sikker i jobben. På denne måten kan vi følge dem opp, også individuelt, sier Solberg.

– Er det ikke en fare for at dere med dette opplegget stenger døren for studenter som kan tenke seg å gjøre konsulentoppdrag til ordinær lønn?

– Det er det ikke noen fare for, vi vil alltid ha behov for riktig gode konsulenter uansett. Mange av dem som behersker engelsk tar kontakt med oss.

– Ser dere noen negative sider ved dette opplegget?

– Vi har diskutert mye med Karrieresenteret om dette kan misforstås. Vi synes vi nå har lagd et bra opplegg med dem og de gir positive tilbakemeldinger. Så vi er trygge på at dette er en god ting for studentene, svarer Møller.

– Så å oppfatte dette som underbetaling er en misforståelse?

– Ja, fordi det ikke er en jobb, men et kurs for en begrenset tid, sier de to.

En som er entydig positiv til Cappelens tilbud, er generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening Trond Andreassen. Han sier til Klassekampen at åtte studenter er hyret til å oppdatere hans egen fagbok «Bok-Norge» – uten lønn. Han mener betalingen ikke er det vesentlige i denne sammenhengen og at studenten får en fantastisk mulighet til å få erfaring fra innsiden av forlagsbransjen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.34
Onsdag 17. juli 2019
Oslo Høyre krever bademuligheter for å støtte det omstridte Fotografihuset på Sukkerbiten. Men leder av Fotografihuset mener området ikke er egnet for bading.
Tirsdag 16. juli 2019
SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.
Mandag 15. juli 2019
Ledelsen for det planlagte Fotografi­huset i Oslo har hevdet at et samlet fotomiljø står bak prosjektet. Det avviser flere i miljøet. – Vi kan ikke stille oss bak noe vi ikke vet hva er, sier Morten ­Andenæs i Fotogalleriet.
Lørdag 13. juli 2019
Tidligere Folk er folk-medarbeider Tormod Fjeld Lie går hardt ut mot redaktør Bjønnulv Evenrud. – Det er stygt at romfolk blir ansiktet for redaktørens politiske syn, sier han.
Fredag 12. juli 2019
Havnetomta Sukkerbiten i Oslo skal få et nytt fotografihus. Men ikke alle er like begeistret. – Det vil gjøre området til en enda større turistmaskin, mener aksjonsgruppas leder.
Torsdag 11. juli 2019
Som del av redaktørens ytrings­frihetsprosjekt, inviterer bladet Folk er folk høyreradikale stemmer og siterer en holocaustfornekter. – Tragisk for magasinet, sier Rune Berglund Steen fra Antirasistisk ­Senter.
Onsdag 10. juli 2019
Det er stor overvekt av kvinner ved ­journalist-utdanningene, men Oslomet vil ikke ta grep. De mener mangelen på minoriteter er et større problem.
Tirsdag 9. juli 2019
Kulturminister Trine Skei Grande (V) får kritikk for sin håndtering av debatten om avtalen mellom Fredriksen og Nasjonalmuseet. – Ubetimelig, mener kunstner Lotte Konow Lund.
Mandag 8. juli 2019
Senterpartiet mener bevaring av veteranflymiljøet på Kjeller ikke bare er et lokalt spørsmål, men et nasjonalt anliggende.
Lørdag 6. juli 2019
Det er ikke uproblematisk at Nasjonal­biblioteket gir ut egne bøker, mener to bokaktuelle medieprofessorer. De frykter at staten kan utkonkurrere forlagene.