Onsdag 11. januar 2006
Muhammed
Dagens leder

* Det vekkelseskristne bladet Magazinet tøffer seg i religionsdebatten og trykker de omstridte Muhammed-tegningene fra danske Jyllands-Posten. Tegningene var bestilt av Jyllands-Posten for å provosere danske muslimer, og organisasjonen Islamsk Trossamfunn har bitt på agnet ved blant annet å mobilisere en rekke ambassadører fra muslimske land til å protestere. Statsminister Anders Fogh Rasmussen nektet først å møte ambassadørene, men utenriksminister Per Stig Møller tok fram sine diplomatiske evner, og de muslimske landene sier seg nå fornøyd med hans redegjørelse. Den gikk i korthet ut på at han lyttet interessert til deres synspunkter, men at han ikke kunne gripe inn i forhold til en dansk avis.

* Denne saken er et eksempel på den opphetede danske innvandrings- og religionsdebatten, som toppet seg fredag da den danske statsministeren gikk til frontalangrep på danske muslimer, som han hevdet hadde feilinformert om situasjonen i Danmark overfor andre land. Egyptiske aviser har blant annet skrevet at det føres en systematisk kampanje mot islam og profeten Muhammed i danske aviser. Danske muslimer måtte selv ta ansvaret for å rette opp det «feilaktige» inntrykket, hevdet statsministeren. Pia Kjærsgaard i Dansk Folkeparti gikk som vanlig enda lenger og kalte de danske muslimenes opptreden for «femtekolonnevirksomhet» og «landsforræderi». Statsminister Anders Fogh Rasmussen ville på sin side ikke ta avstand fra uttalelsene til Pia Kjærsgaard.

* Vi mener danske og norske karikaturtegnere er i sin fulle rett til å karikere Muhammed, og vi vil forsvare både Jyllands-Posten og Magazinet mot eventuell rettsforfølgelse. Likevel har vi svært liten sans for disse forsøkene på heve temperaturen i religions- og kulturdebatten. Vi har tidligere advart mot oppjagede mediekampanjer mot kristne «mørkemenn» i Norge, på samme måte som vi ikke ser behovet for noen generell kristen eller ateistisk kampanje mot islam og muslimer. Det er spesielt underlig at norske bibeltro kristne velger å legge opp til et slikt løp, ettersom de bør ha erfart at denne typen kampanjer ikke har annen effekt enn at trosbrødrene slutter seg enda tettere sammen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.34
Onsdag 1. april 2020
• Danmarks statsminister Mette Frederiksen holdt mandag en lang og følelsesladet tale til det danske folk. Hun kunne fortelle at de strenge tiltakene regjeringen har iverksatt nå ser ut til å virke. Målet har vært å hindre en overbelastning...
Tirsdag 31. mars 2020
• Da kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter ble lagt fram før helga, var finansminister Jan Tore Sanner (H) og nærings­minister Iselin Nybø (V) flankert av representanter for Virke, LO, NHO og Finans Norge. Tiltakene mot...
Mandag 30. mars 2020
• Diskusjonen om hvor godt vi i Norge var rustet til å møte den pågående koronapandemien er i gang. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok i VG før helga til orde for en gjennomgang av norsk beredskap, blant annet innenfor tilgang på medisiner...
Lørdag 28. mars 2020
• For få uker siden kunne ingen forutse den dramatiske situasjonen Norge og verden nå befinner seg i: Helsetjenester i land etter land overbelastes av syke pasienter, samfunn stenges ned til et minimum, børsene faller og folk mister jobbene...
Fredag 27. mars 2020
• Norge mangler smittevernutstyr og legemidler for å bekjempe koronaviruset. VG meldte i går at kommunene trenger 1,8 millioner munnbind og 5,2 millioner hansker. Vårt Land skriver denne uka at situasjonen er en helt annen i Finland. Der...
Torsdag 26. mars 2020
• Finanstilsynet har i et brev bedt Finansdepartementet kreve at banker og forsikringsselskaper stanser utbetaling av utbytte for 2019. Tilsynet viser til uroa i finansmarkedene og de dårlige økonomiske utsiktene i kjølvannet av koronakrisa,...
Onsdag 25. mars 2020
• Norge mangler ikke risikoanalyser, og i de fleste av disse er en pandemisk influensa blant de mest sannsynlige krisescenarioene. I 2019-rapporten «Analyser av krisescenarioer» skisserer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap et...
Tirsdag 24. mars 2020
• «Det er krevende tider. Den største utfordringen er tilgang på arbeidskraft». Det er nok mange norske bedrifter som er misunnelige på denne situasjonsbeskrivelsen fra bondesamvirket Gartnerhallen. Mens noen teller på knappene og sender ut...
Mandag 23. mars 2020
• Stortingets koronakomité, der alle partiene er representert, kom lørdag til enighet om en lov som gjør det mulig å styre landet effektivt i en krisetid. Uventede hendelser som krever umiddelbare tiltak, kan oppstå. Det kan for eksempel...
Lørdag 21. mars 2020
• I 2018 solgte staten seg helt ut av SAS. Daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gjorde det klart at staten ikke hadde andre interesser i SAS enn å ta ut utbytte om forretningen gikk godt. I dag ligger Isaksen hjemme med...