Mandag 9. januar 2006
Bekymringsfullt, mener Kåre Willoch

– Det vil være meget bekymringsfullt dersom man skaper det inntrykk at Norge stiller seg forståelsesfullt til brudd på folkeretten. Denne uklarheten har fått herske lenge nok, sier tidligere Høyre-leder Kåre Willoch når Klassekampen ber om en kommentar til Støres brev.

Ny kurs?

– Det vil være meget bekymringsfullt dersom man skaper det inntrykk at Norge stiller seg forståelsesfullt til brudd på folkeretten. Denne uklarheten har fått herske lenge nok, sier tidligere Høyre-leder Kåre Willoch når Klassekampen ber om en kommentar til Støres brev.

Norge kan bidra

Utenriksministerne skriver til sine kolleger i USA og Israel at Norge «aktivt støtter Israels rett til å leve i fred og sikkerhet innenfor forsvarbare grenser».

– Man får håpe og tro at Gahr Støre ikke vil støtte den israelske bosettingspolitikken. Det ville være umoralsk. Dessverre er det mange norske politikere som er av den oppfatning at hvilke som helst overgrep mot folkeretten kan forsvares med at det dreier seg om forsvar for Israels sikkerhet, sier Willoch.

Han understreker at han ikke har lest Gahr Støres brev, og at det ikke behøver å forstås på denne måten.

– Det er hundre spørsmål om hva som er sikkerhet innenfor forsvarbare grenser, men det som er temmelig sikkert er at skal man oppnå fred så må det være på FNs grunnlag, slår Kåre Willoch fast.

– Bør Norge ta en ny kurs i midtøstenpolitikken?

– Jeg mener at vi bør gi langt klarere uttrykk for at fred bare kan opprettes i samsvar med FNs resolusjoner, sier Willoch.

Kirkens Nødhjelp driver solidaritetsarbeid i Palestina gjennom ledsagerprogrammet og er også tilsluttet «Riv Muren»-kampanjen. Generalsekretær Atle Sommerfeldt er ikke uenig i at Israel skal ha rett til å sikre egne grenser, men han mener det er en utfordring hvem som skal definere hvem som har sikre grenser.

– Norge fastholder at 67-grensene skal være utgangspunktet for enhver samtale. Norge kan bidra til å finne forhandlingsløsninger, men da må vi være meget påpasselige med å fastholde særlig palestinernes rettigheter, sier han.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.34
Onsdag 17. april 2019
ADVARER: Per Olaf Lundteigen (Sp) sier at regningen for fri arbeidsinnvandring kommer nå og vil at staten skal ta tilbake styringen av arbeidsstokken.
Tirsdag 16. april 2019
OMSTILLING: Kværner-sjef Sturla Magnus tror lønnsomheten vil synke og arbeidsplassene forsvinne ut av landet dersom verftet i Verdal skal slutte å levere til oljeindustrien.
Mandag 15. april 2019
NY RAPPORT: Lavere lønninger, mer økonomisk kriminalitet og flere biler på tomgang i sentrum. Dette blir konsekvensen av regjeringens drosjereform, ifølge Transportøkonomisk institutt.
Lørdag 13. april 2019
KALDT: Amerikanske bombefly langs norskekysten og en russisk skyteøvelse utenfor Lofoten. Forsvaret bekrefter at situasjonen i nord har tilspisset seg etter høstens Nato-øvelse.
Fredag 12. april 2019
I BLINDE: Forsvarets overvåkingsfly skal holde oppsikt over de enorme norske havområdene i nord. Denne bered­skapen er nå kraftig svekket.
Torsdag 11. april 2019
NOK: Ordførere på Nordmøre lover å utrede innmelding i Trøndelag etter folkekrav. Bygdeforsker mener det kan bli slutten for Møre og Romsdal som eget fylke.
Onsdag 10. april 2019
OLJESØL: Statens miljøekspertar frykta oljeutslepp kunne gje samanbrot i sjøfuglbestandar rundt Bjørnøya. Eit eksternt konsulentselskap meinte det var ugrunngitt.
Tirsdag 9. april 2019
SAMARBEID: Martin Kolberg (Ap) sier nei til samarbeid mellom Rødt og Ap. Raymond Johansen (Ap) er uenig. Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det kommer an på partienes utvikling.
Mandag 8. april 2019
ULIKHET: En økende andel nordmenn mener personlig økonomi påvirker hvor god behandling man får i helsevesenet, ifølge årets helsebarometer.
Lørdag 6. april 2019
DYRT: Sju kraftkrevjande industrilokomotiv kan få ei ekstrarekning på 3,4 milliardar viss straumprisane aukar med 10 øre, ifølge ein ny rapport.