Fredag 6. januar 2006
...mens muslimene vil ha statlig kontroll
– Statskirken bevarer moralen til folk, mener leder for Islamsk råd, Mohammad Hamdan.

I motsetning til human-etikerne og de frikirkelige, synes muslimene at det er helt greit dersom Den norske kirke fortsatt beholder sin særstilling i Norge. Ifølge Vårt Land støtter tidligere leder av Islamsk råd og kommisjonsmedlem Lena Larsen kompromissforslaget. Hun får følge av Mohammad Hamdan som nå er leder for Islamsk råd.

– Vi tror at statskirken bevarer moralen til folk. Vi ønsker ikke å kutte alle bånd mellom kirke og stat. Religioner har masse verdier og moral som kan være behjelpelig i samfunnsutviklingen, sier Hamdan til Klassekampen.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og muslim Saera Khan er enig med Hamdan i at Kirken ikke bør løsrives helt, men hennes begrunnelse er helt annerledes.

– På den ene siden må vi sikre pluralisme, men skal det være et sunt mangfold så må du også ha litt kontroll, hvis ikke kan det skjære seg.

Hun viser blant annet til Frankrike som hun mener er et eksempel på hvor galt det kan gå med en sekulær stat.

– Med et skille vil det bli lettere for foreldre å sende barna sine til ekstreme religiøse ledere, både på kristen og muslimsk side.

– Er det ikke litt rart at du som muslimsk stortingsrepresentant skal bestemme over Kirken?

– Nei, nei, nei. Kontrollen skal være veldig begrensa.

Khan tror Arbeiderpartiet vil gå inn for den mellomløsningen som det antydes vil komme fra Gjønnes-utvalget.

– Jeg tror det blir en mellomløsning. Prinsipielt er jeg for et skille, men jeg tror ikke tiden er moden for å gjøre det nå, sier Saera Khan.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.33
Onsdag 1. april 2020
FRITT: Riksadvokaten instruerer politiet om å ikke prioritere saker som handler om besittelse av narkotika under pandemien.
Tirsdag 31. mars 2020
SPREDNING: Flere av dem som har dødd av korona­viruset, bodde på sykehjem. – Deltidskrisa kan ha forsterket korona-krisa, sier Mette Nord.
Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.
Fredag 27. mars 2020
SPOR: FHI lager en app som skal gjøre det lettere å spore koronasmitten i Norge. Men i motsetning til i Sør- Korea blir det frivillig å delta.
Torsdag 26. mars 2020
MØRKT: Trysil ligger øde. Fiske­mottaket i Hasvik er tomt for fisk. I Ullensaker forsvinner jobbene når flyene slutter å gå. Men smelteovnene i Høyanger holder koken.
Tirsdag 24. mars 2020
DEPRESJON: Norge har like høy arbeidsledighet som under depresjonen på 1930-tallet. Økonomene tror de midlertidige smitteverntiltakene får langvarige konsekvenser.
Mandag 23. mars 2020
BEREDSKAP: I fjor importerte Norge 61 prosent av alt matkorn. Samtidig har vi lagt ned beredskapslagrene for korn. Det gjør oss sårbare.
Lørdag 21. mars 2020
SKEPTISK: I dag får justisminister Monica Mæland trolig fullmakt til å overstyre Stortinget. Det skremmer mannen som hadde jobben hennes inntil 2018.
Fredag 20. mars 2020
KRITISK: Eivind Smith, en av landets fremste jurister på grunnlovsrett, mener den nye kriseloven ikke sikrer Stortinget nok kontroll.