Lørdag 26. november 2005
Internasjonal undersøkelse om religion:
Nordmenn minst religiøse
Bare 36 prosent i Norge ser seg selv som religiøse. Det er lavest i Vesten, viser global gallupundersøkelse.

To tredeler av verdens borgere definerer seg som religiøse, i en undersøkelse Gallup International har gjort blant 50.000 personer i 65 land. Tallene viser at religiøsiteten er sterk i alle verdensdeler og alle deler av befolkningen, mens bare seks prosent er overbeviste ateister.

Det er store regionale forskjeller i religiøsitet. Mens ni av ti afrikanere ser seg selv som religiøse (i Ghana er tallet 96 prosent), sier bare halvparten av asiatene det samme. I Thailand er 65 prosent ikke religiøse, og Hong Kong har hele 54 prosent overbeviste ateister.

Undersøkelsen tar ikke hensyn til ulike definisjoner av religiøsitet. Handlinger og verdier som ikke anses som religiøse av noen, vil defineres som uttrykk for tro av andre. Blant annet derfor er det ikke overraskende at asiatiske land får lave tall på religiøsitet, i og med at trosretninger som buddhisme og konfusianisme ofte ikke blir oppfattet som religiøse av tilhengerne.

Kjønn, alder, klasse

Norge skiller seg ut som det aller minst religiøse landet i Vest-Europa, med bare 36 prosent troende og 9 prosent ateister. Den største gruppa (46 prosent) er verken religiøse eller ateister. Spørsmålet de 500 personene er blitt spurt av TNS Gallup er: «uavhengig av om du deltar i religiøse møter eller ikke, hvordan vil du karakterisere deg selv i forhold til religiøsitet».

Det er kvinner som er mest religiøse (40 prosent), og antallet stiger med alderen. 57 prosent av dem over 65 er religiøse, mens bare 32 blant dem mellom 15 og 24 svarer det samme. Samtidig øker tendensen til ateisme med høyere alder, og gruppen «ikke religiøse» krymper. Religiøsitet er også et klassespørsmål, der lav eller ingen utdanning gir høy andel som svarer de er religiøse. På samme måte er folk på landet mer religiøse enn byfolk (44 mot 35 prosent), og har lav andel ateister (under 3 prosent).

TNS har også undersøkt hvordan folk i ulike trossamfunn ser sin egen religiøsitet. Under halvparten av protestantene er religiøse, mot 66 prosent av katolikkene.

TNS opplyser at en viss underrepresentasjon av pensjonister i utvalget og en for stor andel med høyere utdanning kan ha bidratt noe til at andelen religiøse er blitt så lav.

Globale skiller

De samme skillene på alder, kjønn og klasse går igjen globalt. Blant verdens kvinner er 71 prosent religiøse, mens tallet blant menn er 61. Gallup International konstaterer også at religiøsiteten står sterkere i husholdninger med lav inntekt sammenliknet med middels eller høye inntekter.

Også internt i regionene er det store forskjeller i hvor sterkt religionen står. I Midtøsten svarer for eksempel 83 prosent av tyrkerne at de er religiøse, mot bare 33 prosent av israelerne. Dette forklares med at begrepet «religiøs» også har sterke politiske konnotasjoner i Israel. Også i Nord-Amerika er forskjellene betydelige. Totalt er 73 prosent religiøse, mens i Canada gjelder det bare 58 prosent av befolkningen.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.33
Mandag 17. juni 2019
I FELLA: Arifi M. Ali studerte og jobbet for å slippe å gå på Nav. Nå tvinger høy kommunal husleie henne til å søke sosialhjelp.
Lørdag 15. juni 2019
GIR LITE I KASSA: Samferdselsministeren vil kutte bompenger ved å stanse arkitekttegnede T-banestasjoner og blomsterkasser i Oslo. Besparelsen kan gi 2,56 meter ny E 18.
Fredag 14. juni 2019
SÅRBART: Ei reservevasskjelde for hovudstaden har blitt utgreidd sidan 1965. No vil Oslo-politikarane utgreia meir. Vass­direktøren åtvarar.
Torsdag 13. juni 2019
ALARM: Over 2000 er blitt sjuke av bakterieinfisert drikkevatn på Askøy. Mattilsynet slår alarm om gamle ­leidningsnett og dårlege reservevatn fleire stadar.
Onsdag 12. juni 2019
TVIL: Unge Venstre var den ivrigste pådriveren for å gå inn i Erna Solbergs regjering. Nå har ungdoms­partiet holdt krisemøte om regjeringsdeltakelsen.
Tirsdag 11. juni 2019
TAUSE: Nordkapp kommune gikk inn for privatisering av Nordkapplatået etter hemmelige møter med Scandic og Rica. Nå vil ingen fortelle hva som skjedde på møtene.
Lørdag 8. juni 2019
TIL BUNNS: Venstre får 1,5 prosent og gjør sin dårligste måling noensinne. Med slike tall ville partiet blitt utradert fra Stortinget. Trine Skei Grande vil ikke kalle målingen krise.
Fredag 7. juni 2019
I MÅL: Som energi­minister var Ola Borten Moe rundhåndet med tillatelse til vindkraftutbygging. Nå vil Sp-nest­lederen stanse nye konsesjoner.
Torsdag 6. juni 2019
KRAV: Kjersti Toppe (Sp) vil stille helseultimatum dersom det blir regjerings­forhandlingar mellom Sp og Ap etter valet i 2021.
Onsdag 5. juni 2019
SOSIALKLIENT: Kutt i statlig bostøtte gjør flere osloboere til sosial­klienter. Atle Wilhelmsen er en av dem.