Fredag 3. oktober 2003
Villedende

  Klassekampen avslører i dag at Forsvaret i all hemmelighet har utredet hvordan man skal kunne drive med såkalte psykologiske operasjoner ? PSYOPS på fagspråket ? mot andre land, men også mot landets egen befolkning. Utredningen er foretatt etter klare pålegg fra forsvarsminister Kristin Krohn Devold. I stedet for å klargjøre de etiske rammene Forsvaret skal jobbe innenfor, har hun slått fast at «i prinsippet skal alle aspekter ved informasjonsoperasjoner kunne utføres/håndteres som ledd i alle typer operasjoner».  Helheten i det de norske utrederne har kommet fram til er ikke kjent. Men denne typen operasjoner kan bestå av alt fra villedning av befolkningen til jamming av mobiltelefonnettverk. Det spesielle er at slike «informasjonsoperasjoner» i visse tilfeller kan rettes mot landets egne innbyggere for å beskytte den militære, politiske og økonomiske eliten.  I februar i fjor avslørte The New York Times «Kontoret for strategisk innflytelse» i USA som hadde som mandat å spre desinformasjon både hjemme og ute. Gjennom dette kontoret hadde man i praksis gitt makthaverne rett til å lyve i den gode saks tjeneste. Etter avsløringen og oppstyret som fulgte, avviklet forsvarsminister Donald Rumsfeld det omstridte propagandakontoret. Selv i USA er det ikke akseptert at myndighetene sprer løgner. Det bør det heller ikke bli i Norge.  Forsvarsminister Kristin Krohn Devold må umiddelbart gjøre det klinkende klart at det norske forsvaret skal drive sin virksomhet innenfor etisk forsvarlige rammer. Villedning av egen befolkning er spesielt uakseptabelt, fordi landets forsvarsevne til syvende og sist er avhengig av befolkningens forsvarsvilje. En grunnleggende forutsetning både for demokratiet og forsvarsevnen er at befolkningen har tillit til at deres politiske ledere forteller sannheten.

  Klassekampen avslører i dag at Forsvaret i all hemmelighet har utredet hvordan man skal kunne drive med såkalte psykologiske operasjoner ? PSYOPS på fagspråket ? mot andre land, men også mot landets egen befolkning. Utredningen er foretatt etter klare pålegg fra forsvarsminister Kristin Krohn Devold. I stedet for å klargjøre de etiske rammene Forsvaret skal jobbe innenfor, har hun slått fast at «i prinsippet skal alle aspekter ved informasjonsoperasjoner kunne utføres/håndteres som ledd i alle typer operasjoner».  Helheten i det de norske utrederne har kommet fram til er ikke kjent. Men denne typen operasjoner kan bestå av alt fra villedning av befolkningen til jamming av mobiltelefonnettverk. Det spesielle er at slike «informasjonsoperasjoner» i visse tilfeller kan rettes mot landets egne innbyggere for å beskytte den militære, politiske og økonomiske eliten.  I februar i fjor avslørte The New York Times «Kontoret for strategisk innflytelse» i USA som hadde som mandat å spre desinformasjon både hjemme og ute. Gjennom dette kontoret hadde man i praksis gitt makthaverne rett til å lyve i den gode saks tjeneste. Etter avsløringen og oppstyret som fulgte, avviklet forsvarsminister Donald Rumsfeld det omstridte propagandakontoret. Selv i USA er det ikke akseptert at myndighetene sprer løgner. Det bør det heller ikke bli i Norge.  Forsvarsminister Kristin Krohn Devold må umiddelbart gjøre det klinkende klart at det norske forsvaret skal drive sin virksomhet innenfor etisk forsvarlige rammer. Villedning av egen befolkning er spesielt uakseptabelt, fordi landets forsvarsevne til syvende og sist er avhengig av befolkningens forsvarsvilje. En grunnleggende forutsetning både for demokratiet og forsvarsevnen er at befolkningen har tillit til at deres politiske ledere forteller sannheten.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.29
Fredag 13. desember 2019
• Til alle tider har sosieteten fått uforholdsmessig stor plass i den offentlige bevissthet. Livet til de rike og berømte får brei omtale, og framveksten av sosiale medier har ikke akkurat gjort dekningen mindre: Nå publiserer nettaviser...
Torsdag 12. desember 2019
• I dag går britene til et valg landets tabloider har døpt «brexmas elections» fordi spørsmålet om EU-medlemskap har en så sentral posisjon i en valgkamp rett oppunder jul. De britiske tabloidene er ellers omtrent akkurat så hardt vinklet...
Onsdag 11. desember 2019
• Sveriges regjering unngikk med nød og neppe en større krise denne uka, etter at Vänsterpartiet i går trakk mistillitsforslaget mot sosialdemokratenes arbeidsmarkeds­minister Eva Nordmark. Mis­tilliten ble fremmet sammen med Moderaterna,...
Tirsdag 10. desember 2019
• Mange pustet lettet ut da det i går ble klart at Vy Tog skal drifte Bergen-strekningene. For Vys del må det også være en lettelse at selskapet fortsatt får drifte en lengre togstrekning i Norge. Hadde selskapet tapt også dette anbudet,...
Mandag 9. desember 2019
• Regjeringens forslag til ny medie­lov, som ble lagt fram tirsdag, innebærer en ny radikalt ny organisering av mediestøtta: Sju fagfolk skal forvalte drøyt 430 millioner kroner uten innblanding fra verken politikere eller bransjen selv.
Lørdag 7. desember 2019
• I 27 år har verdens land vært samlet til internasjonale klima­toppmøter. I år er vertslandet Spania etter at Chile i siste liten trakk seg fordi landet sto midt i en protestbølge mot ulikhet og manglende sosialt sikkerhetsnett. Protestene...
Fredag 6. desember 2019
• Kristelig Folkepartis utdanningspolitiske talsperson Hans Fredrik Grøvan bekrefter overfor Utdanningsnytt at partiet vil stemme for å pålegge fylkene karakterbasert opptak i videregående skoler. Partiets primærstandpunkt er at det ønsker å...
Torsdag 5. desember 2019
5. desember 1945 tok fem torpedobombefly av typen Grumman TBM Avenger av fra flybasen Fort Lauderdale i Florida. De fem, som hadde kodenavnet Flight 19, hadde med seg fjorten flygere som skulle trene på navigasjon og...
Onsdag 4. desember 2019
• Nato-toppmøtet i London avholdes i en tid med økende konflikter mellom USA og europeiske land. Washington har i lang tid forsøkt å redusere engasjementet i Midtøsten, mens Kina i stadig større grad ses som en «sikkerhetspolitisk...
Tirsdag 3. desember 2019
• Pensjonert Oslo-biskop Gunnar Stålsett må like oppunder jul stille i tingretten, hvor han risikerer å bli idømt 45 dager i fengsel for å ha benyttet ulovlig arbeidskraft. Den tidligere biskopen har i flere år hatt Lula Tekle ansatt som...