Klassekampen.no

Kronikk

Biblioteket
Fredag 20. oktober 2017

Et valg uten alternativer

Kronikk

Mens Vesten nylig har opplevd den ene politiske overraskelsen etter den andre, som Brexit og Trump, viser Japan en grad av stabilitet man ikke finner i noe annet moderne demokrati. Nå...

Les mer >>

Biblioteket
Onsdag 18. oktober 2017

Har EU begynt å lytte?

Kronikk

I en rekke nå navngjetne saker i 2008 rystet EU-domstolen arbeiderbevegelsen i Europa. Domstolen signaliserte at arbeidstakernes kollektive rettigheter, som ble kjempet frem på...

Les mer >>

 
Biblioteket
Tirsdag 17. oktober 2017

Kampen for et værelse

Kronikk

Bostøtten er en viktig støtteordning, men ukjent for de fleste som ikke trenger den. Derfor er det lett for myndighetene å herse med alle som er helt avhengige av den. Bostøtteordningen og...

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 16. oktober 2017

Den usosiale fedrekvoten

Kronikk

Norge går tilbake til 14 ukers fedrekvote under foreldrepermisjon. Fedrekvoten har nemlig vært en suksess, i alle fall målt i den tiden fedre bruker hjemme med barna i første leveår....

Les mer >>

 
Biblioteket
Fredag 6. oktober 2017

Hvor ble argumentene av?

KRONIKK

I gårsdagens Klassekampen ble Berit Austveg intervjuet om sin nye bok, «Abort – en etisk argumentasjon». Boka var lovende lesning, helt til vi innså at den lovede etiske argumentasjonen aldri ...

Les mer >>

Biblioteket
Torsdag 5. oktober 2017

Ja, vi har sviktet elevene

KRONIKK

Rektor på Stovner videregående skole har meldt fra til Utdanningsetaten i Oslo at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever et trygt og godt...

Les mer >>

 
Biblioteket
Onsdag 4. oktober 2017

Barnets beste, en gang til

kronikk

Vi må snakke om optimale oppvekstsvilkår for småbarn – nok en gang. Det utviklingspsykologiske og psykososiale aspektet bekreftes av moderne forskning og klinisk arbeid....

Les mer >>

Biblioteket
Mandag 2. oktober 2017

Byutvikling ute av styring

Kronikk

Årlig får globale bosettingsspørsmål oppmerksomhet ved at FN markerer første mandag i oktober som Habitat-dagen. Nå er det bypolitikk og boliger som folk kan ha...

Les mer >>

 
Biblioteket
Lørdag 30. september 2017

Veien videre

Kronikk

«Noen av oss har begynt å se slutten på prosjektet.» Dette sa en sentral europeisk sosialdemokrat da vi snakket om den tradisjonelle sosialismens fremtid. Det tyske SPDs ynkelige...

Les mer >>

Onsdag 27. september 2017

Tenk deg om, Helleland!

Kronikk

Kjære kulturminister. Jeg skriver dette brevet i håp om at dette vil kunne gi alternativ perspektiv om Islamsk Råd Norge (IRN). Et perspektiv basert på informasjon som...

Les mer >>

 
Fredag 22. september 2017

La oss løfte bibliotekene!

Kronikk

Forsøk i valgkampen på å få politikerne til å mene noe nytt og spennende om bibliotek ga magert utbytte. I alle fall hos de store partiene og dermed hos en hvilken som helst...

Les mer >>

Torsdag 21. september 2017

Djevelen i detaljane

Kronikk

Det finst enno land i verda der domstolane si uavhengige stilling vert truga gjennom trugsmål og vald. Men stort sett er den tida forbi. I staden vert domstolane si...

Les mer >>

 
Onsdag 20. september 2017

Parlamentarisk glastak?

Kronikk

Ei av gladmeldingane etter stortingsvalet er at det er sett ny kvinnerekord. Med 70 kvinner blant dei 169 representantane er kvinneprosenten oppe i 41,4 – meir enn nokon gong...

Les mer >>

Tirsdag 19. september 2017

Slutten for rohingyaene?

Kronikk

Det er snart over nå. Siden 25. august har over 400.000 rohingyaer flyktet fra hjemlandet Burma. Strømmen over grensen til Bangladesh er på 10–15.000 daglig. I...

Les mer >>

 
Mandag 18. september 2017

Det kunne vært oss

kronikk

Flyktningstrømmene i dagens verden er etter alt å dømme bare begynnelsen på enorme folkevandringer med bakgrunn i miljøødeleggelser, tørke, sult og fattigdom. En mye...

Les mer >>

 
Viser 1-15 artikler av 1088

Velg år:

 

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk