Tirsdag 2. oktober 2018
Uforpliktende

• Arbeiderpartiet satte ned fire utvalg etter det dårlige valgresultatet i fjor. Det ene er arbeidslivsutvalget, ledet av Arild Grande; det andre er migrasjonsutvalget, ledet av Masud Gharahkhani; det tredje er oppvekstutvalget, som kommer med innstilling i januar, mens det siste er distriktsutvalget, ledet av Cecilie Agnalt, som fredag presenterte sin innstilling på Biri i Oppland. Kontrasten mellom utvalgsinnstillingene er store. Der for eksempel migrasjonsutvalget har behandlet flere svært kontroversielle saksfelt og foreslått en ny politikk som fremdeles vekker debatt, har distriktsutvalget i liten grad gått inn i de vanskelige spørsmålene som gjorde at Ap mistet mange stemmer i Distrikts-Norge.

• Distriktsutvalgets innstilling er preget av mange gode intensjoner, men presenterer i liten grad ny og forpliktende politikk. Verken i landbruks- eller fiskeripolitikken ligger det konkrete forslag i innstillingen. Når det kommer til konkrete forslag, svinner viljen bort i velmenende formuleringer. På ett område – digital infrastruktur – går man et stykke lengre. Her går utvalget inn for større statlig ansvar for bredbåndutbygging og foreslår at tilgang til høyhastighetsnett blir en rettighet på lik linje med strøm. Utvalget vil også «vurdere» en «viss utviding» av ordningen med nedskriving av studielån, som i dag gjelder i Nord-Troms og Finnmark. Ordningen med de­sentralisert undervisning, særlig i spredtbygde områder, for 16-åringer «må videreføres og videreutvikles».

• Utvalget erkjenner at det finnes «en stigende uro» i Distrikts-Norge, som partiet må ta «på dypt alvor». Det kommer likevel ikke lenger enn til å fortelle folk at man har gode intensjoner. Her er ingen klare standpunkt til de sentraliserende reformene, og det presenteres ingen forpliktende politikk for satsing på Distrikts-Norge. Så vidt vi kan se, er verken den sentraliserende politireformen eller kommune- og regionreformen behandlet. Her er Ap splittet. Men det er nettopp på slike områder et politikkutvalg kan gjøre en jobb ved å synliggjøre uenigheter og foreslå politiske veivalg. Distriktsutvalget har i stedet valgt å glatte over.

Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...
Torsdag 11. oktober 2018
• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett...
Onsdag 10. oktober 2018
• I morgen er det 25 år siden drapsforsøket på forlegger William Nygaard i Dagaliveien i Oslo. De færreste hadde forventet at saken ville ta en ny vending like før den strafferettslige foreldelsesfristen gikk ut, men i går tok politiet ut...
Tirsdag 9. oktober 2018
• «De kommende få år er sannsynligvis de viktigste i vår historie», sa forsker Debra Roberts under lanseringen av FNs nye klimarapport i går. Roberts har bidratt til å sammenstille arbeidet, som er basert på 6000 forskningsartikler.
Mandag 8. oktober 2018
• Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skriver i Klassekampen 2. oktober at vi ikke trenger å frykte konkurranseutsetting av persontogdrift i Norge. Derfor bør vi ta inn EUs fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen. Det er vel kjent at Dale og...
Lørdag 6. oktober 2018
Skammenklistrer seg til ofrenehundreår etter tiårtusenår etter hundreårtar dette aldri...
Fredag 5. oktober 2018
• Noen som husker «fittehattene»? I januar i fjor demonstrerte to millioner amerikanere mot Donald Trump og hans kvinnefiendtlige politikk. Her hjemme utløste det en debatt om kvinners og minoriteters rolle i kampen mot høyrepopulismen. For...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk