Lørdag 15. september 2018
Utenfor debatten
FORSKEREN: Den akademiske superstjerna Göran Therborn er ingen optimist, men tror på folkeopplysning. FOTO: FRA FORLAGET
Samfunn: Der noen ber om ros for å kalle en spade for en spade, kaller Göran Therborn en klasse for en klasse.

ANMELDELSE

Det er all grunn til å advare mot svenske tilstander, det viste søndagens valg. Selv sammenliknet med Norge holder våre naboer seg med sosial ulikhet og skole- og helseprivatisering som ville rørt Frp til tårer. Dessuten er både senterpartister og kristeligdemokrater trygt plassert i høyrealliansen.

Når vi nå har så mye kunnskap om det svenske samfunnet, er det takket være katalys.org, et kraftsenter med forbindelser til fagbevegelsen. Deres mange rapporter om klasse og makt, alle spekket med store datamengder og fornuftige spørsmål, ligger til grunn for «Kapitalet, överheten och alla vi andra». Det er en kortfattet, lærerik og spenstig framstilling i et normalt menneskespråk, det er en bragd.

Boka er ført i pennen av Göran Therborn, som internasjonalt er en slags akademisk superstjerne. Helt sida 1960-tallet har han undersøkt samfunnsendringer, klassemotsetninger og ulikhet, godt hjulpet av begreper og analysemåter med marxistisk forankring. Og med sine globale forskningserfaringer er han som få andre i stand til å sammenlikne, sammenfatte og se sammenhenger.

Forfatteren ser selv ut til å være overrasket over de dramatiske vendingene i klasse- og maktstrukturene fra 1980 til i dag. Det er ikke noe vakkert syn vi møter, og det er en myte at Sverige er et land med like muligheter for alle. Konsentrasjonen av formuer hos den øverste tidelen er på nivå med USA, Sør-Afrika og Brasil. Både Sverige og Norge har langt flere milliardærer per innbygger enn USA eller Tyskland. Klassetilhørighet er langt mer enn en statistisk kategori, men forteller om forskjeller i levd liv. Nøkterne tall viser at dette får stadig mer – og ikke mindre – å si for skoleresultater, levealder og adgang til gode helsetjenester. Therborns forrige bok heter på svensk: «Ojämlikhet dödar».

Fakta

sakprosa

Göran Therborn

Kapitalet, överheten

och alla vi andra

Arkiv förlag 2018, 176 sider

Forfatteren går dypere enn til nyliberalismens ideologiske krigføring og diskuterer industrikapitalismens omdanning til et samfunn med finansspekulasjoner, privatisering av offentlig velferd, alskens konsulent­selskaper og investeringsfond som kjøper opp, slakter, selger og spekulerer. Derfor vier han også stor oppmerksomhet til det nye – og mer brutale – arbeidslivet og boligmarkedet, med usikre jobber, robotisering og umyndiggjøring av stolte profesjoner gjennom new public management. Securitas har flere ansatte enn Volvo, Ericsson og Electrolux til sammen. Og sjelden har analysen av klasser i vår samfunnstype blitt presentert like nyansert, opplysende og veldokumentert.

Det er selvsagt ikke lett å trekke grenser, men det betyr ikke at forskjeller eller motsetninger mellom kapital­eiere og lønns­arbeidere er visket ut. Der noen ber om ros for å kalle en spade for en spade, kaller Therborn en klasse for en klasse.

«Kapitalet, överheten och alla vi andra» belyser ikke bare dype og materielle strukturer, men også deres utslag i det politiske landskapet. Tidspunktet kunne ikke ha passet bedre. Et sentralt poeng er politikernes profesjonalisering, der overgangen til kapitalkreftenes lobbyselskaper og organisasjoner er en utbredt karrierevei. Som kjent gjelder det også sosialdemokratiet, slik at politisk og økonomisk makt sys sammen på en måte som før var utenkelig. Uten levende motkrefter forvitrer demokratiet, det er en alvorlig trussel.

Det er så populært å si at Sverigedemokraternas framgang skyldes at de «tør å ta debatten» om innvandring og velferd. Slik heter det også i norske presse, som samtidig gir inntrykk av at valgkampen ikke handlet om noe annet. Men Therborn viser at det er helt andre temaer som systematisk holdes utenfor debatten, og som de største partiene har berøringsangst for. De som viser til innvand­reres dårlige moral eller belastning på sosialbudsjettene, er tause om skatte­snyteri av helt andre dimensjoner. Kanskje de minst integrerte i det svenske samfunnet er dem som skjuler formuen, kanskje så mye som 500 milliarder totalt, i utenlandske skatteparadiser. Presset på pensjoner for slitere kunne vært unngått om arve- og formuesskatten ble gjeninnført, eller om det ikke ble gitt skatterabatt på kapitalinntekter. (Det skal visst ikke lønne seg å arbeide likevel.) Det er når de reelle motsetningene dekkes til, at rommet åpner seg for en understrøm av «rasifisering», «etnifisering» eller ekkel jakt på syndebukker.

Therborn er ingen optimist, men tror trassig på folkeopplysning og bevisstgjøring som første steg. Selv har han levert et viktig verktøy i dette arbeidet.

bokmagasinet@klassekampen.no

Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Onsdag 17. oktober 2018
LÅST: Theresa May hevder å se «reell framgang», men trues med en avtaleløs brexit. Flere briter foretrekker imidlertid en «no deal»-løsning foran andre alternativer.
Onsdag 17. oktober 2018
To småforlag føler seg ført bak lyset av Kulturrådets innkjøpsordning. – Det føles som om de har rappa bøkene våre, sier forlegger Andreas Høy Knudsen.
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Tirsdag 16. oktober 2018
To av tre menn er bekymret for feilaktige anklager om seksuell trakassering etter metoo.
Tirsdag 16. oktober 2018
ADVARER: Saudi-Arabia lover å svare enhver reaksjon på Khashoggi-saken med «enda sterkere tiltak». Det kan få følger for verdens­økonomien.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
GA OPP: Ulf Kristersson gir opp første forsøk på å danne regjering. Nå får trolig Stefan Löfven sjansen. – Ligger an til en Löfven-regjering, sier statsviter.
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk