Torsdag 13. september 2018
NY POLITIKK: Et bredt sammensatt utvalg i Arbeiderpartiet kom i går med forslag til ny asyl- og flyktningpolitikk. – Dette skal nå ut på diskusjon og høring, sier partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Christopher Olssøn
Jonas Gahr Støre (Ap) vil ikke si om migrasjonsutvalget strammer inn eller ikke:
Vil ikke konkludere
Jonas Gahr Støre
UKLART: Begge fløyene i Ap er fornøyde med migrasjonsutvalgets innstilling. Ekspertene mener den er uklar.

asyl

I går la Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg ledet av Masud Gharahkhani fram en enstemmig innstilling. Klassekampen spurte partileder Jonas Gahr Støre om resultatet var en innstramming.

– Nå skal ikke jeg sette en kort benevnelse på et veldig helhetlig forslag. Dette skal nå ut på diskusjon og høring. Jeg takker utvalget for å ha jobbet grundig og for å ha sett politikk i sammenheng og forankret forslaget i tydelige sosialdemokratiske verdier om solidaritet. Så vil jeg vente med å oppsummere til debatten har gått, sier partilederen.

– Bygger forslaget bru over fløyene i partiet?

– Jeg opplever at de har jobbet grundig. De har vært på en brei reise rundt i partiet, og de legger fram en enstemmig innstilling. Det er et bidrag til å få til en god debatt.

Fakta

Aps migrasjonsutvalg:

• Et bredt sammensatt utvalg som i går kom med forslag til ny asyl- og flyktningpolitikk.

• Utvalget ledes av Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani. Han hadde på forhånd markert seg med utspill om at han ønsker seg en strengere asylpolitikk.

• Utvalgets innstilling er enstemmig.

• Utvalget har også fått i oppdrag å komme med forslag til ny integreringspolitikk. Dette forslaget vil snart bli lagt fram.

• Forslaget fra utvalget skal på høring i partiorganisasjonen.

De viktigste forslagene

Blant de viktigste punktene som ble lagt fram i går var:

• En solidaritetspott på minst fem milliarder kroner for å hjelpe flere i nærområdene.

Jobbe for at Norge skal inngå flere avtaler med tredjeland, som EU-Tyrkia-avtalen, enten alene eller med andre land.

Skille skarpere mellom konvensjonsflyktninger og personer som har krav på subsidiær beskyttelse.

Opprette trygge omsorgssentre i hjemlandet, som barn kan returnere til.

• Åpne for flere kvoteflyktninger ettersom antallet asylsøkere vil bli redusert.

Raskere familiegjenforening for flyktninger

• Forbud mot søskenbarnekteskap gjennom familieinnvandring

EU er fraværende

– Jeg synes det er mye interessant og mye god tenkning. Samtidig er det mange uklarheter og målkonflikter, som ikke er framstilt som det. På en del punkter er det også et stort tolkningsrom.

Dette sier professor og migrasjonsekspert Grete Brochmann til Klassekampen.

– Er det en innstramming?

– Både og, slik jeg leser det. Klarer man den krevende operasjonen å kanalisere mennesker med beskyttelsesbehov over i kvoteflukt-ordningen, er det jo et politisk spørsmål hvor mange Norge ønsker å ta imot. Behovet er nærmest grenseløst. Det er mange forutsetninger som må være til stede for at denne strategien skal virke etter hensikten, og mange av dem ligger utenfor Norges kontroll, forklarer migrasjons­eksperten.

Brochmann mener forholdet mellom norsk politikk og EU glimrer i med sitt fravær i innstillingen.

Mange uklarheter

Også leder av Antirasistisk Senter Rune Berglund Steen mener innstillingen er uklar.

– Det ser ut til at Ap vil utvikle asylsystemet i en helt ny retning, men helt sentrale spørsmål om hvordan dette skal gjøres, er det ikke sagt noe om, sier Steen til Klassekampen.

Han mener det er mange uklarheter knyttet til hvordan asylsøkere som henvises til nærområdene skal behandles, og hvordan de med subsidiær beskyttelse skal behandles.

Fornøyd partiorganisasjon

Men blant asylopprørerne i storbyene, var det i går ganske rolig. Julie Instad Hole, bystyremedlem i Trondheim og leder av Trøndelag AUF, har markert seg som asylliberaler. Hun opplever ikke innstillingen som en innstramming.

– Nei, jeg opplever heller at man forsøker å nærme seg det jeg tror grasrota mener, man vil ha en human og rettferdig asylpolitikk, sier hun.

Blant forslagene hun applauderer, er en solidaritetspott på fem milliarder kroner og målet om å øke tallet på kvoteflyktninger.

Også Siri Gåsemyr Staalesen fra Oslo Ap er positiv og stiller seg bak forslaget. Det samme gjør Roger Valhammar, leder for Bergen Ap.

– Jeg opplever dette som et balansert forslag. Vi sier både at vi ønsker flere kvoteflyktninger, fem milliarder i en ny solidaritetspott, at asylinstituttet må bestå og at barns beste er et grunnleggende hensyn. Samtidig er vi tydelige på at søskenbarnekteskap og arrangerte ekteskap med psykologisk press må bli forbudt. Jeg tror også at obligatorisk kurs for ektefeller som kommer til Norge ved familiegjenforening er fornuftig, sier han.

aseb@klassekampen.no

annekarih@klassekampen.no

Torsdag 20. september 2018
KRITISK: Varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kan ende med at varslerne får sparken, tror advokat Olav Lægreid. Han mener det er gjort flere feil i varslingen.
Lørdag 15. september 2018
IVRIG: Statsministeren hyllet amerikanske soldater i forkant av norgeshistoriens største Nato-øvelse. Landet rundt forberedes motdemonstrasjonene.
Torsdag 13. september 2018
UKLART: Begge fløyene i Ap er fornøyde med migrasjonsutvalgets innstilling. Ekspertene mener den er uklar.
Onsdag 12. september 2018
ASYL: Storbylagene vil at Arbeiderpartiet skal snu om returer av sårbare grupper. I dag kommer migrasjonsutvalgets innstilling om asylpolitikk.
Fredag 7. september 2018
TIL MOTMÆLE: Forslaget om 24 ukers selvbestemt abort er forankret i filosofiske tankestudier fra unge menn, ikke i reelle utfordringer i kvinners hverdag, mener Kirsti Bergstø i SV.
Torsdag 30. august 2018
SOSIAL DUMPING: Raymond Johansen (Ap) vil granske Aleris-kontraktene og varsler nye tiltak mot sosial dumping i omsorgssektoren.
Onsdag 29. august 2018
MOT STJERNA: Jonas Gahr Støre meiner Riksrevisjonen har avdekt mangelfull leiarskap frå Erna Solberg. Han held statsministeren sjølv ansvarleg for ­terrorsikring-skandalen.
Tirsdag 28. august 2018
HØRING: Heimevernet har fått ny sjef – som ikke deler forgjengerens bekymring for soldatmangel. Norges Offisersforbund er kritisk.
Mandag 27. august 2018
STRID: Jussprofessor Mads Andenæs sier Aleris bryter loven når de sier opp saksøkerne sine. SV-leder Audun Lysbakken mener alarmen bør gå for fullt i landets rådhus.
Lørdag 25. august 2018
KLAR: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vekk fra fryktpolitikken og holder fram mulighetspolitikken som svar. I dette intervjuet forteller han om hvordan sosialdemokratiet skal reise seg på ny.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk