Tirsdag 4. september 2018
FØRTE IKKE FRAM: Lene Røren i Ebok.no er skuffet over at Bransjerådet ikke griper inn overfor Cappelen Damm, som ifølge Ebok.no bryter med leveringsplikten. FOTO: ANNIKEN C. MOHR
Ebok.no får ikke tilgang til de samme lydbøkene som Cappelen Damms strømmetjeneste Storytel:
Kan klage til tilsynet
Undersak

Støtter Ebok.no

Jussprofessor og ekspert på konkurranserett Erling Hjelmeng mener Ebok.no har grunn til å føle seg utsatt for forskjellsbehandling.

– Denne saken minner om hva vi innen konkurransejus omtaler som «konstruktiv forretningsnektelse», det vil si at en stor aktør utsetter en mindre aktør for urealistiske vilkår, med det for hensikt å utestenge en konkurrent fra markedet, sier Hjelmeng.

Han trekker en parallell til Telenor, som ble pålagt av konkurransemyndighetene å tilby konkurrenter tilgang til sitt mobilnett på «like og realistiske» vilkår.

– Det samme må gjelde for bokbransjen, selv om bransjen er unntatt fra deler av konkurranseloven. Så lenge skaffeplikten er udiskutabel, så må den også omfatte e-bøker og lydbøker.

Han oppfordrer Ebok.no om å ikke bare klage til Konkurransetilsynet, men også ta ut søksmål for å få en vurdering fra en uavhengig domstol.

– Dette er en bransje som har et litt rufsete forhold til konkurranselovgivningen, noe den mye omtalte saken med Bladcentralen og storforlagene også viste. Derfor bør saken belyses av en uavhengig instans, i stedet for bare av et råd som bransjen selv ha har oppnevnt.

Strømmetjenesten Ebok.no vurderer å klage Cappelen Damm inn for Konkurransetilsynet for å få tilgang til forlagets lydbøker. Bokbransjens eget klageorgan tar ikke stilling i den betente konflikten.

Bøker

Landets forlag og bokhandlere har inngått en avtale som pålegger partene å skaffe og levere bøker til alle aktører. Men for Ebok.no, en strømmetjeneste eid av forlaget Vigmostad Bjørke, har den såkalte skaffe- og leveringsplikten ikke levd opp til forventningene.

Ebok.no har lenge ønsket å strømme Cappelen Damms lydbøker og e-bøker, men blir ifølge administrerende direktør Lene Røren møtt av umulige krav.

Derfor sendte Røren tidligere i år inn en klage til bransjens eget klageorgan, Bransjerådet, med påstand om at Cappelen Damm bryter leveringsplikten.

I forrige uke ble klagen ferdigbehandlet, først av Bransjerådet og deretter i styrene til Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Ifølge Forleggerforeningens leder Kristenn Einarsson var konklusjonen samstemt: Bransjerådet kan ikke vurdere vilkårene i forretningsmessige avtaler mellom forlag og bokhandlere.

– Bokbransjen har unntak fra konkurranseloven, men dette unntaket omfatter ikke slike enkeltavtaler eller forhandlinger som berører de kommersielle vilkårene. Samtidig oppfordrer rådet partene om å finne en snarlig løsning, sier Einarsson.

Fakta

Strid om strømming:

• Bokavtalen pålegger forlag å gjøre alle sine utgivelser tilgjengelig for bokhandlere, uavhengig om det er papirbøker, e-bøker eller lydbøker.

• Nettbokhandelen Ebok.no har klaget Cappelen Damm inn for bokbransjens bransjeråd, fordi forlaget gjør lydbøker tilgjengelig for salg via sin egen strømmetjeneste Storytel.no, men ikke for konkurrerende bokhandlere.

• I forrige uke kom Bransjerådet med sin innstilling, som har fått støtte fra Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.

Skuffelse i Ebok.no

Lene Røren i Ebok.no er skuffet, og mener Bransjerådet aldri ble bedt om å vurdere avtalebetingelsene som sådan.

– Det vi ba om, var at rådet vurderte det prinsipielle ved denne saken, nemlig om en aktør som Cappelen Damm kan kreve mange millioner kroner i minstebetaling bare for å levere lydbøker til en strømmetjeneste, eller om dette er et brudd på leveringsplikten slik den er beskrevet i Bokavtalen, sier hun.

– Vurderer dere å klage saken til Konkurransetilsynet?

– Ja, det ser dessverre ut til at vi må vurdere det. Vi er absolutt tilhengere av Bokavtalen, men hvis det er slik at man kan misbruke og undergrave avtalen på denne måten, er det veldig trist.

I klagen til Bransjerådet skriver Røren at «Cappelen Damm krever en garantert minstebetaling på mange millioner kroner i året for levering av lydbøker til strømmetjenesten Ebok Pluss».

Ifølge Røren er vanlig praksis at strømmetjenestene betaler for hver enkelt bok som blir lyttet til, og at avregningen skjer hver måned. Å betale flere millioner kroner på forskudd for tilgang til alle forlagets lydbøker, var uaktuelt.

– Vi har brukt flere år på å bygge opp Ebok.no Pluss, og har inngått avtaler med mange forlag. Det er ingen andre som krever minstebetaling for å starte opp.

– Må se på avtalen

Ebok.no har også klaget på at Cappelen Damm «tilbyr lydbøker i strømmetjenesten Storytel.no uten å gjøre de tilgjengelig i Bokbasen for salg eller strømming hos andre nettbokhandlere».

I dette spørsmålet har bransjerådet konkludert med at alle lydbøker må gjøres tilgjengelig for salg, og derfor er omfattet av skaffe- og leveringsplikten. Men om Cappelen Damm har brutt avtalebestemmelsen, går rådet ikke inn i.

– Bransjerådet kan foreta en vurdering av hvorvidt Bokavtalen fungerer etter hensikten og eventuelt foreslå endringer. Men rådet er ikke dømmende instans, sier Forleggerforeningens Kristenn Einarsson, som også er medlem av bransje­rådet.

Han påpeker at Bokavtalen ikke har tatt tilstrekkelig høyde for utviklingen av nye digitale formater, og at dette er noe Forleggerforeningen vil se nærmere på når avtalen skal fornyes fra neste år.

Cappelen Damm har tidligere svart at for enkelte titler som Ebok.no etterspør, har forlaget hatt inntil 30.000 kroner i merkostnader til oversetterhonorar.

– Denne konkrete saken har vist at det kan være et problem dersom et forlag må levere i et format til en salgskanal, til tross for at forlaget mener det vil være ulønnsomt. Slik kan vi ikke ha det, og dette er derfor noe vi må vurdere på nytt i den nye Bokavtalen og i avtalene med rettighetshaverne, sier Einarsson.

Administrerende direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen sier at foreningen støtter bransjerådets innstilling.

– Vi er samtidig veldig opptatt av at skaffe- og leveringsplikten blir overhodlt. Det var også bakgrunnen for at vi presiserte i fjor i en tilleggsprotokoll at denne plikten gjelder for alle formater.

– Ebok.no vurderer å klage saken videre inn til Konkurransetilsynet. Vil dere støtte en slik klage?

– Vi mener aller våre medlemmer som mener seg utsatt for brudd på konkurranse­loven, bør ta saken opp for tilsynet, som har kompetanse til å vurdere slike saker.

jonasb@klassekampen.no

Mandag 24. september 2018
Arbeiderpartiet støtter Postens ønske om å halvere antall postdager. Men verken partiet eller kulturminister Trine Skei Grande (V) har noen klar løsning for avisene.
Lørdag 22. september 2018
Aviser i Sogn og Fjordane og i nord rammes hardest dersom antall postdager kuttes, viser Klassekampens gjennomgang.
Fredag 21. september 2018
Et ekspertutvalg vil kutte statsstøtten til private høyskoler med færre enn 500 studenter. Nå er flere skoler i ferd med å bli kjøpt opp av Høyskolen Kristiania.
Torsdag 20. september 2018
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener medie­bransjen må forstå at staten ikke kan betale hundrevis av millioner kroner for å få delt ut aviser over hele landet.
Onsdag 19. september 2018
Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) vil opprette en egen pressestøtteordning for Oslo-aviser. – Vi ønsker en bredere offentlighet av hensyn til lokal­demokratiet, sier hun.
Tirsdag 18. september 2018
60 aviser risikerer å gå dukken dersom Stortinget åpner for postomdeling annenhver dag, advarer Landslaget for lokalaviser. – Dette forslaget er helt vanvittig, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.
Mandag 17. september 2018
Filmskaper Deeyah Khan har reist hjem til amerikanske høyreekstremister for å intervjue dem. Hun mener det er en dårlig idé å nekte folk en talerstol.
Lørdag 15. september 2018
Hvor kommer det fra, ønsket om å nekte folk en talerstol? Forskere peker på identitets­politikk, populisme og «hyperfølsomhet» som forklaringer.
Fredag 14. september 2018
Filmparken ber regjeringen oppheve tidligere vedtak om å selge til høystbydende. Dramaserier som «Heimebane» har blåst nytt liv i det nedleggingstruede filmstudioet.
Torsdag 13. september 2018
Museene i Akershus overtar gjerne den kuriøse samlingen til kunstner Guttorm Guttormsgaard. Men det vil koste millioner å ta imot 30.000 bøker, kunstverk og bruksgjenstander.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk