Lørdag 25. august 2018
FÆRRE FOLK: Bokhandlerkjeden Tanum vil måtte klare seg med færre ansatte framover. 40 årsverk skal kuttes, fikk de ansatte vite torsdag. Bildet viser butikken på Oslo Lufthavn. FOTO: GORM KALLESTAD, 8NTB SCANPIX
Det er uro i bokbransjen etter en lengre nedgangsperiode. På et allmøte torsdag varslet Tanum nedskjæringer:
Ansatte må gå i Tanum
Undersak

Kuttene bekymrer

Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik ser på nedskjæringene i Tanum med uro. Hun har flere ganger pekt på viktigheten av fagbokhandlerne i arbeidet med å synliggjøre litteraturen.

«Dette er bekymringsfullt,» skriver hun i en e-post til Klassekampen.

«Det er dog godt at det ikke planlegges nedlegging av filialer. Men hva vil nedskjæringene gjøre med formidlingen og synliggjøring av den litteraturen som finnes i bokhandelen? Bransjen må passe på fagbokhandelen og jobbe for kvalifiserte formidlere av litteratur», skriver Kriznik.

Hun håper mangfoldet i bokhandelen ivaretas.

«Bokhandelen kan sees på som et kollektivt gode, fordi de er på steder der det selges og synliggjøres alle typer bøker, for mange typer lesere», skriver hun.

Nordmenn kjøper færre bøker. Etter et og et halvt år med kraftig nedgang i papirbok­salget, ser bokhandlerkjeden Tanum seg nødt til å ta grep. 40 årsverk kuttes.

Bøker

Torsdag ble alle ansatte i bokhandlerkjeden Tanum innkalt til et allmøte i Cappelen Damm-konsernets lokaler. Der ble de orientert om at kjeden står overfor store nedskjæringer.

40 årsverk, som i dag er spredt over 18 butikker, skal bort. Med mange deltidsansatte butikkmedarbeidere kan det totale antallet ansatte som må gå, vise seg å bli en god del høyere.

Stemningen skal ha vært fattet og rolig, flere ga hverandre klemmer. De færreste ga uttrykk for å være overrasket, etter det Klassekampen kjenner til.

Fakta

Bokhandlerkjeden Tanum:

• Bokhandlerkjeden har røtter tilbake til 1832, og var i familien Tanums eie fram til 2006, da den ble solgt til forlaget N.W. Damm & Søn.

• Kjeden har i dag 18 filialer. Hovedbutikken er filialen på Karl Johan, der Tanum har drevet bokhandel siden 1880.

• I 2015 ble Tanum fusjonert med Cappelen Damm, og er nå et eget forretningsområde i Cappelen Damm AS.

Vil beholde filialene

Årsaken til nedskjæringene er det som opptar alle i norsk bokbransje for tida. Pilene peker nedover og har gjort det siden desember 2016, da juleomsetningen viste et dramatisk omsetningsfall.

Siden har nedgangen fortsatt. I første halvår i år gikk salget av skjønnlitteratur ned 13 prosent i forhold til samme periode i fjor, viser tall fra Forleggerforeningen. Boksalget har en nedgang på rundt 8 prosent i samme periode.

– Vi gjør nedskjæringene for å møte utviklingen i markedet. Med den nedgangen i bokomsetning vi har sett i Norge siden høsten 2017, må vi være rigget for framtida, sier direktør i Tanum Karin Mundal.

– Hvilket utslag får disse nedskjæringene for bokhandelen?

– Vi har i samarbeid med butikkansatte gått nøye gjennom driften i hver bokhandel og kommet fram til at vi kan effektivisere ved å endre driftsmodellen. Det har så langt vært en del administrativt arbeid ute i hver enkelt butikk, som vi ser kan legges til kjedekontoret. Tanum er en fagbokhandel, og våre butikkansatte skal bruke tid på å være den fagressursen som vi ønsker å tilby kundene, sier Mundal.

– 40 årsverk er mye. Sparer dere virkelig inn så mye på disse strukturelle endringene?

– Vi har mye å hente på det. Vi har gått nøye gjennom oppgaver og tidsbruk i butikkene og ser at flere driftsoppgaver enklere kan løses sentralt, noe vi har fått gehør for i tett samarbeid med de tillitsvalgte.

Vil dere gå ned på antall filialer og stenge butikker?

– Det er ikke noe vi har planlagt i denne fasen.

Vil det komme flere nedskjæringer i tida framover?

– Vi gjør denne endringen nå, og håper at vi skal slippe å gjøre mer på en god stund. Vi har over tid fulgt utviklingen i markedet tett både i Norge og i Europa, og vi tror nedgangen kan fortsette. Med denne omstruktureringen håper vi å være rigget for et annerledes bokmarked.

Endrede lesevaner

I slutten av juni delte Cappelen Damms konsernsjef Tom Harald Jenssen sine bekymringer for bokbransjens framtid i et lengre intervju med bransjebladet Bok & Samfunn, som også ble trykket på bransjenettstedet bok365.no.

Det er grunn til å tro at nedgangen i bokomsetningen vil fortsette en god stund videre, sa Jenssen, som også er styreleder i Forleggerforeningen.Skylden la han blant annet på endrede lese- og medie­vaner.

«Når folk abonnerer på ymse strømmetjenester, to–tre ekstra sportskanaler, Netflix og HBO, oppfatter kanskje noen det som litt sært å sette seg til i sofakroken for å lese en bok. Jeg tror tida vi bruker på bøker blir mindre, selv om SSBs Mediebarometer forteller det motsatte», sa Jenssen til bransjebladet.

På allmøtet for Tanums ansatte torsdag fikk de tilstedeværende beskjed om ikke å uttale seg til pressen, men i stedet om å henvise alle henvendelser til ledelsen. Tanums direktør Karin Mundal sier til Klassekampen at det alltid er leit å legge fram meldinger som dette for ansatte.

– Å få slike beskjeder gjør selvfølgelig vondt for alle som er glade i jobben sin, og som er glade i bøker. Jeg oppfatter likevel at de setter pris på at vi har hatt en ryddig prosess rundt omleggingen. Vi vil gjøre alt vi kan for å hjelpe dem som kan bli rammet av nedskjæringene framover, og være påpasselige med å informere tydelig underveis i en usikker situasjon, sier Mundal.

astrid.hygen.meyer@klassekampen.no

Mandag 24. september 2018
Arbeiderpartiet støtter Postens ønske om å halvere antall postdager. Men verken partiet eller kulturminister Trine Skei Grande (V) har noen klar løsning for avisene.
Lørdag 22. september 2018
Aviser i Sogn og Fjordane og i nord rammes hardest dersom antall postdager kuttes, viser Klassekampens gjennomgang.
Fredag 21. september 2018
Et ekspertutvalg vil kutte statsstøtten til private høyskoler med færre enn 500 studenter. Nå er flere skoler i ferd med å bli kjøpt opp av Høyskolen Kristiania.
Torsdag 20. september 2018
Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mener medie­bransjen må forstå at staten ikke kan betale hundrevis av millioner kroner for å få delt ut aviser over hele landet.
Onsdag 19. september 2018
Kulturbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) vil opprette en egen pressestøtteordning for Oslo-aviser. – Vi ønsker en bredere offentlighet av hensyn til lokal­demokratiet, sier hun.
Tirsdag 18. september 2018
60 aviser risikerer å gå dukken dersom Stortinget åpner for postomdeling annenhver dag, advarer Landslaget for lokalaviser. – Dette forslaget er helt vanvittig, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.
Mandag 17. september 2018
Filmskaper Deeyah Khan har reist hjem til amerikanske høyreekstremister for å intervjue dem. Hun mener det er en dårlig idé å nekte folk en talerstol.
Lørdag 15. september 2018
Hvor kommer det fra, ønsket om å nekte folk en talerstol? Forskere peker på identitets­politikk, populisme og «hyperfølsomhet» som forklaringer.
Fredag 14. september 2018
Filmparken ber regjeringen oppheve tidligere vedtak om å selge til høystbydende. Dramaserier som «Heimebane» har blåst nytt liv i det nedleggingstruede filmstudioet.
Torsdag 13. september 2018
Museene i Akershus overtar gjerne den kuriøse samlingen til kunstner Guttorm Guttormsgaard. Men det vil koste millioner å ta imot 30.000 bøker, kunstverk og bruksgjenstander.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk