Torsdag 9. august 2018
UFORSTÅELIG: KrF-leder Knut Arild Hareide kritiserer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen for å bryte Stortingets frist for terrorsikring i Forsvaret – uten å legge dette fram for Stortinget. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
22. juli-komiteens leder refser regjeringen for å utsette beredskapsfrist uten å spørre Stortinget:
Hareide ut mot regjeringen
Undersak

Kritikken

Dette er de viktigste punktene i Riksrevisjonens rapport om regjeringens arbeid med terrorsikring:

Tre år etter tidsfristen som Stortinget har fastsatt, 1. januar 2015, er grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret mangelfull.

Det vil ta lang tid før grunnsikringen av skjerm-ingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger. Tidsetsimatene er usikre og avhenger av prioriteringer og bevilgninger.

Forsvarsdepartemen-tets plan for grunnsikring av de skjermingsverdige objektene innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

• Justis- og beredskapsdepartementet har ikke sørget for at finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står i forhold til kostnadene.

Stortinget er ikke blitt informert om kostnadene til grunnsikring av de skjermingsverdige objektene i politiet.

Frank Bakke-Jensen (H)
REFS: Frank Bakke-Jensen vil utsette 22. juli-komiteens terrorsikringsfrist for Forsvaret med ti år, uten å spørre Stortinget. Nå får han refs av komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide.

TError-­sikring

I slutten av denne måneden avholder Stortinget kontrollhøring om Riksrevisjonens slakt av regjeringens arbeid med terrorsikring av viktige mål i forsvaret og politiet. Dette kalles gjerne objektsikring.

Men allerede før høringen er kommet i gang, vanker det ramsalt kritikk mot forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– At forsvarsministeren virker å tro at han i en slik sak kan skyve på tidsfristene uten å gå om Stortinget, er vanskelig å forstå, sier KrFs partileder Knut Arild Hareide til Klassekampen.

Han understreker at det ikke er «nok for regjeringen å ha juridisk rykkdekning, den må også ha politisk ryggdekning».

Fakta

Terrorsikring:

• Regjeringens arbeid med terrorsikring blir slaktet av Riksrevisjonen i en fersk rapport. Funnene omtales som «svært alvorlig».

• Det er Riksrevisjonens skarpeste form for kritikk og blir bare brukt unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.

• Stortinget avholder høring om saken 27. august. Statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren er innkalt.

• Riksrevisjonen har i flere rapporter påpekt at Stortingets vedtak om terrorsikring ikke følges opp innen tidsfristene.

Hopper over Stortinget

Bakgrunnen for Hareides kritikk er denne: Som Klassekampen har omtalt tidligere, skulle terrorsikringen i Forsvaret være på plass seinest 1. januar 2015. Riksrevisjonens siste rapport viser imidlertid at forsvarsministeren ligger langt bak skjema. Planen hans nå er å ferdigstille arbeidet innen 2025 – ti år etter Stortingets frist.

Denne planen er imidlertid ikke lagt fram for Stortinget, påpeker Riksrevisjonen.

Det forklarer Bakke-Jensen med at den opprinnelige fristen står i objektsikkerhetsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2011. Forskrifter blir vedtatt av regjeringen, ikke Stortinget. Så også denne. «Derfor har det ikke vært naturlig å fremme forslag til Stortinget om å endre tidsfristen», har ministeren forklart Klassekampen via spesialrådgiver Birgitte Frisch.

Regjeringen har ennå ikke vedtatt en ny forskrift og en ny tidsfrist, men «tar sikte på at en ny lov med tilhørende forskrifter skal tre i kraft 1. januar 2019».

Hareide: Alvorlig

Men forklaringen blir ikke godtatt av det som til sammen utgjør et flertall på Stortinget. For selv om fristen formelt sett er vedtatt i objektsikkerhetsforskriften, har også Stortinget selv fastslått fristen flere ganger. Blant annet viste

Stortingets særskilte 22. juli-komité til fristene i den da ferske forskriften, og slo fast: «Komiteen understreker betydningen av at dette følges opp innen de angitte tidsfristene.»

KrF-leder Hareide ledet Stortingets 22. juli-komité.

– Riksrevisjonens rapport slår fast at Forsvarsdepartementets plan for objektsikring, med frist i 2025, ikke er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Det er alvorlig, sier Hareide nå.

Klassekampen har tidligere skrevet at KrF, som er på vippen i Stortinget, ser det som sannsynlig at utfallet av saken blir at Stortinget vedtar kritikk av regjeringen. Men partiet utelukker heller ikke mistillit.

– KrF vil følge saken tett i den videre prosessen i kontrollkomiteen, sier Hareide.

– Voldsomt spesiell sak

KrFs kritikk blir delt av den rødgrønne opposisjonen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som så seint som i fjor vedtok at «bedre objektsikring var et av kjernepunktene i oppfølgingen av hendelsen 22. juli 2011».

– Marsjordren kom fra Stortinget, og den har vært gjentatt av Stortinget mange ganger, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Dette er en frist Stortinget har blitt presentert for og har forholdt seg til. Det er avslørende for situasjonen at regjeringen ennå ikke har endret forskriften, sier Dag Terje Andersen (Ap), som fastslår at Ap vil vurdere regjeringen etter den fristen som gjelder i dag, altså 1. januar 2015.

Senterpartiets Nils T. Bjørke sier at også han stiller seg bak kritikken av forsvarsministerens utsettelse.

– Dette er en voldsomt spesiell sak, sier han.

Forsvarsministeren sier til Klassekampen at han vil besvare opposisjonens spørsmål om dette i høringen.

– Det er vanskelige spørsmål, men det er også spørsmål vi tar på største alvor, sier han.

politikk@klassekampen.no

Onsdag 22. august 2018
HÅVER INN: Norge har begynt å ta for seg mer av silda i Nord-Atlanteren uten avtale med våre naboland. KrF-politiker frykter overfiske.
Tirsdag 21. august 2018
NORD: Striden om Troms og Finnmark må ikkje få stoppe heile fylkesreforma, meiner fylkes­ordførarar landet rundt. I går var det mye forvirring rundt samanslåinga av fylka i nord.
Mandag 20. august 2018
BLØFF: I en ny forskningsartikkel viser Sindre Farstad at det ikke stemmer at de yrkesaktive må forsørge stadig flere uten jobb. Professor kaller forestillingen om eldrebølge en bløff.
Lørdag 18. august 2018
DYRT: 40.000 kroner i året. Det er forskjellen på foreldrebetalingen ved den aller billigste og den aller dyreste SFO-en i landet. – Uakseptabelt, mener foreldre­utvalg.
Fredag 17. august 2018
OFFENSIVE: Heroinbehandling er bare starten. Nå krever rusorganisasjoner straffefrihet for narkotikabruk samt rusbehandling med narkotika for alle grupper tunge rusavhengige.
Torsdag 16. august 2018
STAB: Linn Beathe Esborg var i den norske staben som klargjorde F-16-jagarfly til tokt over Libya. No krev ho fleire svar om kva ho var med på.
Onsdag 15. august 2018
VERRE: En fersk forskningsrapport viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer. Men de som bor i distriktene, klarer seg jevnt over bedre.
Tirsdag 14. august 2018
ADVARER: Frps Jon Helgheim sier rommet for hva som er greit å si som politiker blir mer snevert. I går måtte enda en frittalende Frp-statsråd gå av.
Mandag 13. august 2018
SINNA: Den russiske ambassaden er djupt misnøgd med forsvarsministerens grunn for at Vladimir Putin ikkje er invitert til Finnmark i 2019.
Lørdag 11. august 2018
AP STØRST: Jonas Gahr Støre (Ap) trur sharia-bråket rundt Per Sandberg er ein hovudgrunn til at Frp går tilbake på dagens måling.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk