Torsdag 9. august 2018
UFORSTÅELIG: KrF-leder Knut Arild Hareide kritiserer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen for å bryte Stortingets frist for terrorsikring i Forsvaret – uten å legge dette fram for Stortinget. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
22. juli-komiteens leder refser regjeringen for å utsette beredskapsfrist uten å spørre Stortinget:
Hareide ut mot regjeringen
Undersak

Kritikken

Dette er de viktigste punktene i Riksrevisjonens rapport om regjeringens arbeid med terrorsikring:

Tre år etter tidsfristen som Stortinget har fastsatt, 1. januar 2015, er grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret mangelfull.

Det vil ta lang tid før grunnsikringen av skjerm-ingsverdige objekter i politiet og Forsvaret er i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger. Tidsetsimatene er usikre og avhenger av prioriteringer og bevilgninger.

Forsvarsdepartemen-tets plan for grunnsikring av de skjermingsverdige objektene innen 2025 er ikke i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

• Justis- og beredskapsdepartementet har ikke sørget for at finansieringen av grunnsikringen av skjermingsverdige objekter i politiet står i forhold til kostnadene.

Stortinget er ikke blitt informert om kostnadene til grunnsikring av de skjermingsverdige objektene i politiet.

Frank Bakke-Jensen (H)
REFS: Frank Bakke-Jensen vil utsette 22. juli-komiteens terrorsikringsfrist for Forsvaret med ti år, uten å spørre Stortinget. Nå får han refs av komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide.

TError-­sikring

I slutten av denne måneden avholder Stortinget kontrollhøring om Riksrevisjonens slakt av regjeringens arbeid med terrorsikring av viktige mål i forsvaret og politiet. Dette kalles gjerne objektsikring.

Men allerede før høringen er kommet i gang, vanker det ramsalt kritikk mot forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

– At forsvarsministeren virker å tro at han i en slik sak kan skyve på tidsfristene uten å gå om Stortinget, er vanskelig å forstå, sier KrFs partileder Knut Arild Hareide til Klassekampen.

Han understreker at det ikke er «nok for regjeringen å ha juridisk rykkdekning, den må også ha politisk ryggdekning».

Fakta

Terrorsikring:

• Regjeringens arbeid med terrorsikring blir slaktet av Riksrevisjonen i en fersk rapport. Funnene omtales som «svært alvorlig».

• Det er Riksrevisjonens skarpeste form for kritikk og blir bare brukt unntaksvis, for eksempel ved risiko for liv eller helse.

• Stortinget avholder høring om saken 27. august. Statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren er innkalt.

• Riksrevisjonen har i flere rapporter påpekt at Stortingets vedtak om terrorsikring ikke følges opp innen tidsfristene.

Hopper over Stortinget

Bakgrunnen for Hareides kritikk er denne: Som Klassekampen har omtalt tidligere, skulle terrorsikringen i Forsvaret være på plass seinest 1. januar 2015. Riksrevisjonens siste rapport viser imidlertid at forsvarsministeren ligger langt bak skjema. Planen hans nå er å ferdigstille arbeidet innen 2025 – ti år etter Stortingets frist.

Denne planen er imidlertid ikke lagt fram for Stortinget, påpeker Riksrevisjonen.

Det forklarer Bakke-Jensen med at den opprinnelige fristen står i objektsikkerhetsforskriften, som trådte i kraft 1. januar 2011. Forskrifter blir vedtatt av regjeringen, ikke Stortinget. Så også denne. «Derfor har det ikke vært naturlig å fremme forslag til Stortinget om å endre tidsfristen», har ministeren forklart Klassekampen via spesialrådgiver Birgitte Frisch.

Regjeringen har ennå ikke vedtatt en ny forskrift og en ny tidsfrist, men «tar sikte på at en ny lov med tilhørende forskrifter skal tre i kraft 1. januar 2019».

Hareide: Alvorlig

Men forklaringen blir ikke godtatt av det som til sammen utgjør et flertall på Stortinget. For selv om fristen formelt sett er vedtatt i objektsikkerhetsforskriften, har også Stortinget selv fastslått fristen flere ganger. Blant annet viste

Stortingets særskilte 22. juli-komité til fristene i den da ferske forskriften, og slo fast: «Komiteen understreker betydningen av at dette følges opp innen de angitte tidsfristene.»

KrF-leder Hareide ledet Stortingets 22. juli-komité.

– Riksrevisjonens rapport slår fast at Forsvarsdepartementets plan for objektsikring, med frist i 2025, ikke er i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Det er alvorlig, sier Hareide nå.

Klassekampen har tidligere skrevet at KrF, som er på vippen i Stortinget, ser det som sannsynlig at utfallet av saken blir at Stortinget vedtar kritikk av regjeringen. Men partiet utelukker heller ikke mistillit.

– KrF vil følge saken tett i den videre prosessen i kontrollkomiteen, sier Hareide.

– Voldsomt spesiell sak

KrFs kritikk blir delt av den rødgrønne opposisjonen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, som så seint som i fjor vedtok at «bedre objektsikring var et av kjernepunktene i oppfølgingen av hendelsen 22. juli 2011».

– Marsjordren kom fra Stortinget, og den har vært gjentatt av Stortinget mange ganger, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Dette er en frist Stortinget har blitt presentert for og har forholdt seg til. Det er avslørende for situasjonen at regjeringen ennå ikke har endret forskriften, sier Dag Terje Andersen (Ap), som fastslår at Ap vil vurdere regjeringen etter den fristen som gjelder i dag, altså 1. januar 2015.

Senterpartiets Nils T. Bjørke sier at også han stiller seg bak kritikken av forsvarsministerens utsettelse.

– Dette er en voldsomt spesiell sak, sier han.

Forsvarsministeren sier til Klassekampen at han vil besvare opposisjonens spørsmål om dette i høringen.

– Det er vanskelige spørsmål, men det er også spørsmål vi tar på største alvor, sier han.

politikk@klassekampen.no

Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Onsdag 10. oktober 2018
BEKYMRET: Vi kommer neppe til å klare å begrense oppvarmingen nok til å unngå alvorlige følger av klimaendringene, mener ledende norske klimaforskere. De ber om radikal politikk.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk