Onsdag 1. august 2018
KRITISK: KrFs mann i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Hans Fredrik Grøvan, kan ikke utelukke at partiet vil støtte et mistillitsforslag mot regjeringen.FOTO: TOM HENNING BRATLIE
KrF vurderer å fremme mistillit mot regjeringen for arbeidet med terrorsikring etter 22. juli:
Åpner for å felle Erna
KRISE: KrF mener det er «svært sannsynlig» at Stortinget retter kritikk mot regjeringen etter Riksrevisjonens slakt av terrorsikringen. Partiet utelukker ikke at det kan gå lenger.

terror- sikring

I slutten august skal Stortinget avholde kontrollhøring om regjeringens arbeid med terrorsikring. Det skjer etter knusende kritikk fra Riksrevisjonen i flere omganger, sist i juni i år. Ap-leder Jonas Gahr Støre har sagt til TV 2 at han ser det som en mulighet at saken ender som regjeringskrise og at han dermed kommer til makten.

Det kan skje, bekrefter KrFs Hans Fredrik Grøvan overfor Klassekampen.

KrF sitter på vippen mellom blokkene i Stortinget.

Fakta

Terrorsikring:

• Stortinget avholder høring 27. august om Riksrevisjonens ferske rapport om terrorsikring. Stats-, forsvars- og justisministeren er innkalt. Rapporten slår fast at regjeringen ikke har sørget for å sikre viktige eiendommer slik sikkerhetsloven og Stortinget pålegger dem å gjøre, og ifølge Riksrevisjonen kan det gå utover liv og helse.

• Rapporten er en oppfølging av en rapport som Riksrevisjonen leverte i 2016 om samme tema. Flere kritikkverdige forhold ble avdekket, og deler av rapporten ble hemmeligstemplet av regjeringen.

Utelukker ingenting

Grøvan er den eneste i kontrollkomiteen som satt der da Stortinget behandlet Riksrevisjonens rapport om terrorsikring fra 2016 i en lukket høring for litt over et år siden. Han omtaler saken som alvorlig og minner om at bakteppet er 22. juli.

– Forrige gang vi behandlet saken, landet KrF på sterk kritikk. Så ble det ikke flertall for det fordi regjeringspartiene og Venstre inntok en annen posisjon. Jeg ser det som svært sannsynlig at Stortinget vil gå inn for kritikk denne gangen. Hvor langt kritikken vil gå, beror på svarene en får i høringen, sier han.

Før stortingsvalg i 2017 trengte regjeringen bare støtte fra ett av sine to støttepartier, Venstre eller KrF, for å få flertall. Nå er regjeringen avhengig av KrF.

– Utelukker du at KrF kan gå inn for mistillit mot regjeringen?

– Jeg utelukker ingenting i denne fasen. Men vi er ikke på jakt etter å felle regjeringen. Sakens alvorsgrad får bestemme. Men dette er en alvorlig og viktig sak for alle partiene på Stortinget, også KrF. Så får vi stille spørsmål og vurdere svarene vi får, før vi konkluderer om vi støtter noe mer alvorlig enn kritikk.

Vil bore i regjerings svar

I et intervju med VG i sommer har Grøvan sagt at han mener regjeringen «sminket bildet» overfor Stortinget da den forrige rapporten fra Riksrevisjonen ble behandlet i en lukket høring i fjor.

Grøvan viser til at Riksrevisjonens siste rapport tar for seg situasjonen slik den var da den lukkede høringen ble gjennomført i 2017.

– Og det jeg opplever, er at regjeringen har pyntet på bildet for å formidle en bedre situasjon av status på terrorsikringen enn det Riksrevisjonen beskriver.

– I høringen nå, vil du fokusere på hva situasjonen er nå eller vil du også stille spørsmål med sikte på å avklare om regjeringen feilinformerte Stortinget sist?

– Det vil være viktig for oss også å bore i det siste. Vi har stilt konkrete spørsmål som regjeringen har svart på og som Riksrevisjonen nå gir et helt annet bilde av.

– Pyntet på sannheten

Grøvan viser til en drøss med eksempler. Blant annet står det i Riksrevisjonens siste rapport:

«På tidspunktet for den lukkede høringen var kostnadene til grunnsikringstiltak på nåværende lokasjoner for skjermingsverdige objekter i politiet estimert til 530 millioner kroner (…) Verken Justis- og beredskapsdepartementet eller Politidirektoratet informerte om dette beløpet i den lukkede høringen.»

– Jeg har også sitater fra høringen fra daværende forsvarsminister Ine Marie Søreide (H), som klart sier at det på ingen måte er grunnlag for si at situasjonen er kritisk eller truende for nasjonens sikkerhet.

Samtidig står det i Riksrevisjonens siste rapport at manglene i Forsvaret kan gi «svært alvorlige følger for den nasjonale krisehåndteringen, når riket er i væpnet konflikt, væpnet konflikt truer eller når Norges selvstendighet står i fare». Rapporten slår også fast at det vil ta årevis før regjeringens terrorsikring vil være i tråd med sikkerhetsloven.

Stortinget har vedtatt at dette skulle skje innen 2015, men Forsvarsdepartementets plan er nå å utsette dette til 2025 – uten at denne nye fristen er lagt fram for Stortinget.

– Når man legger de to rapportene ved siden av hverandre, må en spørre om regjeringen har forstått oppdraget og virkelig tatt inn over seg alvoret i dette.

– Dette gjelder flere statsråders arbeid over tid. Hvem vil dere holde ansvarlig i denne saken? Erna Solberg, som regjeringssjef?

– Det er klart at statsministeren har det overordnete ansvaret for regjeringens politikk til enhver tid, uavhengig av hvem som sitter i de ulike statsrådssolene, svarer Grøvan og viser til at Erna Solberg (H) også er kalt inn til høringen, sammen med forsvarsministeren og justisministeren.

politikk@klassekampen.no

Torsdag 20. september 2018
KRITISK: Varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kan ende med at varslerne får sparken, tror advokat Olav Lægreid. Han mener det er gjort flere feil i varslingen.
Lørdag 15. september 2018
IVRIG: Statsministeren hyllet amerikanske soldater i forkant av norgeshistoriens største Nato-øvelse. Landet rundt forberedes motdemonstrasjonene.
Torsdag 13. september 2018
UKLART: Begge fløyene i Ap er fornøyde med migrasjonsutvalgets innstilling. Ekspertene mener den er uklar.
Onsdag 12. september 2018
ASYL: Storbylagene vil at Arbeiderpartiet skal snu om returer av sårbare grupper. I dag kommer migrasjonsutvalgets innstilling om asylpolitikk.
Fredag 7. september 2018
TIL MOTMÆLE: Forslaget om 24 ukers selvbestemt abort er forankret i filosofiske tankestudier fra unge menn, ikke i reelle utfordringer i kvinners hverdag, mener Kirsti Bergstø i SV.
Torsdag 30. august 2018
SOSIAL DUMPING: Raymond Johansen (Ap) vil granske Aleris-kontraktene og varsler nye tiltak mot sosial dumping i omsorgssektoren.
Onsdag 29. august 2018
MOT STJERNA: Jonas Gahr Støre meiner Riksrevisjonen har avdekt mangelfull leiarskap frå Erna Solberg. Han held statsministeren sjølv ansvarleg for ­terrorsikring-skandalen.
Tirsdag 28. august 2018
HØRING: Heimevernet har fått ny sjef – som ikke deler forgjengerens bekymring for soldatmangel. Norges Offisersforbund er kritisk.
Mandag 27. august 2018
STRID: Jussprofessor Mads Andenæs sier Aleris bryter loven når de sier opp saksøkerne sine. SV-leder Audun Lysbakken mener alarmen bør gå for fullt i landets rådhus.
Lørdag 25. august 2018
KLAR: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vekk fra fryktpolitikken og holder fram mulighetspolitikken som svar. I dette intervjuet forteller han om hvordan sosialdemokratiet skal reise seg på ny.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk