Torsdag 26. juli 2018
SYMPATISERER: Ivar Andre Holm er seksjonssjef for erstatning ved kontoret for voldsoffererstatning i Vardø. Han fortviler over at budsjettkuttet rammer sårbare mennesker.
• Saksbehandlingstida for voldsoffererstatning øker • Utøya-ofre rammes
Kutt rammer voldtektsofre
UTSATT: Voldsofre må vente lenger på erstatning. Budsjettet til dem som behandler sakene, er kuttet med 20 prosent, og antall saker som er ubehandlet, øker.

vold

Blant dem som får forlenget ventetid som følge av regjeringens kutt, er Utøya-ofre, og mer enn 20 prosent av de øvrige erstatningssakene dreier seg om voldtekter.

Årets budsjett for Kontoret for voldsoffererstatning er redusert med fem millioner kroner.

– Vi vet ikke hvorfor dette kuttet kom, og vi har redusert med fem stillinger, som vi heldigvis makter å ta med naturlig avgang, sier seksjonssjef for erstatning, Ivar Andre Holm.

Både han og hans ansatte er fortvilt over situasjonen.

– Vi har stor sympati med dem som blir utsatt, og vi vet at mange ikke kommer seg videre i sine liv før saken hos oss er avsluttet. Men vi jobber så raskt vi kan innenfor de rammene vi har fått. Uten avklaring angående erstatning så rammes familieøkonomier, og situasjonen kan forverres.

Økt behandlingstid

Holm roser staben og deres effektive behandling av sakene i forkant av inntrammingen.

– Saksbehandlingstiden har vært nede i tre måneder, og nå vil det ta inntil et år før de voldsutsatte får sin erstatning og kan gå videre med sine liv, sier han.

– Vi er dessverre i en vekstbransje. Selv om antallet søknader om erstatning øker, så er det store mørketall. Så mange som én av ni velger å ikke søke, viser en undersøkelse, sier Holm.

Ved begynnelsen av 2017 hadde kontoret 1949 saker, og man lå an til å få ekspedert de fleste raskt. Men så kom kuttet i budsjettet, som medførte lavere kapasitet. Ved utgangen av juni i år hadde restansen doblet seg til 4019 saker.

Kontoret for voldsoffererstatning er underlagt Statens sivilrettsforvaltning, og får sine budsjetter gjennom dem.

– Når det gjelder budsjettkutt, så er Justis- og beredskapsdepartementet den rette til å kommentere, sier avdelingsdirektør Kristina Kjeverud i sivilrettsforvaltningen.

– Er myndighetene klar over hvordan kuttet rammer folk som fra før er hardt rammet?

– Slike spørsmål må departementet svare på, sier hun.

Påkjenning med ventetid

Veileder Birgit Nereng ved Dixi ressurssenter for voldtekt i Oslo ser daglig hvordan statlig innsparing rammer.

– Ventetida for våre klienter er lang nok fra før. Først skal de vente på om voldtektsanmeldelsen blir til en sak eller henlegges. Så skal de gjennom en retts- prosess. Da er det en ytterligere påkjenning når en lov- pålagt mulighet til erstatning tar tid, sier hun.

Nereng påpeker at Kontor for voldsoffererstatning gjør hva de kan for å saksbehandle raskt, men de blir stadig offer for økonomisk kutt.

Regjeringen ønsker avbyråkratisering og effektivisering av offentlig sektor, og har gjort kutt i mange etater. Statens sivilrettsforvaltning er blant disse, noe som igjen påvirker deres underetater.

Kan endres

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at de er kjent med restansesituasjonen ved Kontoret for voldsoffererstatning (KFV) og følger utviklingen nøye.

– KFV ble vesentlig styrket i 2012 gjennom en betydelig økning i driftsbevilgningen. Noe av denne styrkingen ble i forrige budsjett reversert, sier rådgiver Andreas Bondevik i Justis- og beredskapsdepartementet.

– Når vi ser at antall ubehandlede saker øker, er det en utfordring vi tar på alvor. Vi har tatt opp situasjonen ved KVF overfor Statens sivilrettsforvaltning, og vi har dialog om muligheter for mer effektiv saksbehandling.

rapp@klassekampen.no

Onsdag 22. august 2018
HÅVER INN: Norge har begynt å ta for seg mer av silda i Nord-Atlanteren uten avtale med våre naboland. KrF-politiker frykter overfiske.
Tirsdag 21. august 2018
NORD: Striden om Troms og Finnmark må ikkje få stoppe heile fylkesreforma, meiner fylkes­ordførarar landet rundt. I går var det mye forvirring rundt samanslåinga av fylka i nord.
Mandag 20. august 2018
BLØFF: I en ny forskningsartikkel viser Sindre Farstad at det ikke stemmer at de yrkesaktive må forsørge stadig flere uten jobb. Professor kaller forestillingen om eldrebølge en bløff.
Lørdag 18. august 2018
DYRT: 40.000 kroner i året. Det er forskjellen på foreldrebetalingen ved den aller billigste og den aller dyreste SFO-en i landet. – Uakseptabelt, mener foreldre­utvalg.
Fredag 17. august 2018
OFFENSIVE: Heroinbehandling er bare starten. Nå krever rusorganisasjoner straffefrihet for narkotikabruk samt rusbehandling med narkotika for alle grupper tunge rusavhengige.
Torsdag 16. august 2018
STAB: Linn Beathe Esborg var i den norske staben som klargjorde F-16-jagarfly til tokt over Libya. No krev ho fleire svar om kva ho var med på.
Onsdag 15. august 2018
VERRE: En fersk forskningsrapport viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer. Men de som bor i distriktene, klarer seg jevnt over bedre.
Tirsdag 14. august 2018
ADVARER: Frps Jon Helgheim sier rommet for hva som er greit å si som politiker blir mer snevert. I går måtte enda en frittalende Frp-statsråd gå av.
Mandag 13. august 2018
SINNA: Den russiske ambassaden er djupt misnøgd med forsvarsministerens grunn for at Vladimir Putin ikkje er invitert til Finnmark i 2019.
Lørdag 11. august 2018
AP STØRST: Jonas Gahr Støre (Ap) trur sharia-bråket rundt Per Sandberg er ein hovudgrunn til at Frp går tilbake på dagens måling.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk