Onsdag 18. juli 2018
FISKET MED DE STORE: Jan Arhaug har skrevet bok om laksefiske og gitt den ut på eget forlag. Men da han la ut boka «Lothepus» til halv pris før fastprisperioden hadde utløpt, ble han stoppet. Her fra en fisketur i Akerselva i Oslo.FOTO: FREDRIK BJERKNES, DAGENS NÆRINGSLIV
En fiskebokforfatter med nettbutikk kjøpte en pall med «Lothepus»-bøker og dumpet prisene. Det falt ikke i god jord:
Fikk Samlaget på kroken
Edmund Austigard
Trine Stensen
Samlaget likte dårlig at bøkene om Lothepus ble solgt til halv pris av en liten nettbokhandler. Nå har innehaveren sendt brev til Finanstilsynet for å komme til bunns i om bokbransjen har rett til å stoppe ham.

Bøker

– Det begynte med at jeg skulle være med på villmarksmesse, og ville ha med meg noen bøker å selge, sier Jan Arhaug.

Forfatteren av boka «Effektiv laksefiske», som utkom på forfatterens eget forlag Matei tidligere i år, har lagt seg ut med norsk bokbransje.

Etter å ha kjøpt en billig pall med usolgte, nye bøker andrehånds, som blant annet inneholdt Finn Tokvams populære biografi om Leif Einar «Lothepus» Lothe, la han bøkene ut på egen nettside til halv pris. Formålet var først og fremst å ha noe mer enn bare sin egen bok å selge på villmarksmessa og i egen nettbutikk, oppgir Arhaug.

Fakta

Fastprissystemet:

• Ifølge norsk konkurranselov er det forbudt å fastsette innkjøps- eller utsalgspriser. Bokavtalen er et mangeårig unntak fra denne.

• Bokavtalen er en bransjeavtale mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Det uttalte formålet med avtalen er blant annet å fremme kultur- og kunnskapsformidling, stimulere leseinteresse og kunnskapstilegnelse og bidra til å styrke norsk språk og skriftkultur.

• I fastprisperioden, som løper til 1. mai påfølgende år, er maksimal rabatt 12,5 prosent.

Klaget til Finanstilsynet

Problemet var bare at boka om Lothepus fremdeles var bundet av fastprisperioden, og ble solgt i alle andre nettbokhandlere til full pris, eller maksimalt til en rabatt på 12,5 prosent, slik bokavtalen fastsetter.

Selv mener Jan Arhaug at hans lille nettbutikk ikke er forpliktet av bokavtalen, og at han derfor står fritt til å selge bøkene til lavere pris.

Men Samlaget, som gir ut boka om Lothepus og som har forpliktet seg til fastprissystemet, reagerte raskt og fikk Arhaug til å trekke boka fra butikken, ifølge innehaveren selv.

– Jeg fikk ikke solgt et eneste eksemplar i nettbutikken før jeg ble stoppet.

Fastprisen er et av de sentrale virkemidlene i bokavtalen, som er en avtale mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen. Partene har fått unntak fra konkurranseloven og er enige om at alle nye bøker som er forpliktet av avtalen skal selges til fast pris fram til 1. mai påfølgende år.

Arhaug, som også er advokat med eget firma, er ikke medlem av Bokhandlerforeningen, og bøkene hadde han ikke kjøpt fra Samlaget, men andrehånds fra en annen selger. Etter Arhaugs oppfatning skal bokavtalen forstås som en privatrettslig avtale, og så lenge både han og selgeren som solgte ham pallen med bøker står utenfor bransjeforeningene, bør han stå fritt til å prise produktene sine slik han selv vil, hevder Arhaug.

Han ønsker ikke å gjøre det offentlig kjent hvor han kjøpte bøkene, men i et brev til Finanstilsynet ber han om svar på hvem som har rett.

– Jeg kan ikke forstå at et knippe store aktører skal diktere prisen de små aktørene skal ta, sier han.

Reagerer på samarbeid

Arhaug stiller også spørsmål ved at en bokhandelkjede og et forlag «samarbeider for å presse opp prisene på bøker», slik han skriver i brevet til Finanstilsynet.

Han henledet nemlig selv oppmerksomheten mot sin egen nettside da han sendte en e-post til bokhandlerkjeden Ark.

Ark reklamerte på sine nettsider for at de var billigst, og i mailen påpekte Arhaug at han selv solgte boka til en betydelig lavere pris.

– Det var kanskje litt dumt gjort. Det tok ikke lang tid før hundre og ett var ute.

Han oppgir at han kort tid etter fikk telefon fra Samlaget med krav om å sette opp prisen. Den åpenbare kontakten mellom bokhandelkjede og et forlag er noe han reagerer på.

– Det er 25 år siden jeg selv studerte konkurranserett, men etter mitt skjønn er dette rein kartellvirksomhet. Av Samlaget ble jeg fortalt at det jeg gjorde var ulovlig, og at om jeg ikke trakk bøkene ville de komme etter meg. Jeg opplevde det veldig ubehagelig.

– En viktig hensikt med fastprisen er at forfatter og forlag skal få anstendig betalt for åndsverket sitt. Under­graver du ikke dette ved å selge dem til lavere pris?

– Nei, forlaget hadde allerede fått betalt for bøkene. Jeg kjøpte dem andrehånds fra en selger som allerede hadde gjort opp for seg. Jeg reduserer verken forfatterens eller Samlagets inntekter ved å videreselge bøkene jeg har fått fatt i, hevder Arhaug.

På nettsida si har han fremdeles flere titler fra samme parti til salgs. Blant annet er biografien om John Arne Riise og Jojo Moyes’ siste roman til salgs for en billig penge.

Samlaget har forpliktelser

Samlagets direktør Edmund Austigard sier til Klassekampen at han var i kontakt med Arhaug da han forsøkte å bestille bøker fra Samlaget via Sentraldistribusjon AS.

– Jeg tok kontakt og sa at om han ville bestille bøker fra oss, måtte han forholde seg til fastprisen. At vi skal ha truet med å gå etter ham, vil jeg på det sterkeste tilbakevise. Slikt driver ikke Samlaget med.

Austigard tok kontakt med Forleggerforeningens advokat Mathias Lilleengen, som skrev en betenkning der han konkluderte med at Samlaget ikke opptrer i strid med konkurranseretten.

«Med mulig unntak av kjøp fra konkursbo, kjenner vi ikke til at et videresalg av fastprisbøker fra ett salgsledd til et annet utsletter første salgsledds forpliktelse til å følge fastprisvilkåret,» skriver Lilleengen til Klassekampen.

Han skriver at så lenge bøkene er solgt til det første salgsleddet med henvisning til fastprisen som et vilkår for avtalen, vil det være naturlig at første salgsledd selger fastprisbøkene videre med samme begrensning.

Også Bokhandlerforeningen fastholder at fastprisbøker skal selges til fastpris i alle kanaler, uavhengig av om bokhandelen er medlem av bransjeforeningen eller ikke.

Bokhandlerforeningens direktør Trine Stensen påpeker at selv om Jan Arhaugs nettbutikk ikke er medlem av Bokhandlerforeningen, er Samlaget med i Forleggerforeningen. Det holder at én part har forpliktet seg til å følge fastprisen, sier hun.

– Bøkene ble kjøpt andrehånds, og Arhaug sier han derfor ikke har noen forpliktelser overfor Samlaget. Hva sier bokavtalen om dette?

– Det er forlagenes ansvar å påse at bøkene de utgir selges med fastpris hos alle forhandlere. Bokavtalen og forskriften er tydelig på dette, svarer Stensen.

Feil adressat

Finanstilsynet har svart Arhaug at de ikke er rett instans til å svare på om han er omfattet av bokavtalens forpliktelser eller ikke, og henviser ham videre til Konkurransetilsynet.

På spørsmål fra Klassekampen svarer Konkurransetilsynet at de ikke har mulighet til å gå inn i problemstillingen nå.

astrid.hygen.meyer@klassekampen.no

Tirsdag 23. oktober 2018
Svenske medier har ikke vært selvkritiske nok etter sine «ekstreme» metoo-saker, sier SVT-sjef.
Mandag 22. oktober 2018
Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på NRKs bruk av Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator på valget i Sverige. – Jeg gjorde mitt beste for å være noenlunde objektiv, sier hun.
Lørdag 20. oktober 2018
Nasjonalmuseet burde prioritere «Gjerdeløa» over dyr utenlandsk kunst, mener kritikerne. Men skal et nasjonalmuseum alltid sette den nasjonale kultur­arven først?
Fredag 19. oktober 2018
Nasjonalmuseet har satset tungt på Marianne Heske, mener Nasjonalmuseets direktør og samlingsdirektør. Men nye interne diskusjoner kan de godt ta.
Torsdag 18. oktober 2018
Nasjonalmuseet burde heller kjøpt Marianne Heskes «Gjerdeløa» enn russisk konseptkunst, mener kunstner og kunstkritiker.
Onsdag 17. oktober 2018
To småforlag føler seg ført bak lyset av Kulturrådets innkjøpsordning. – Det føles som om de har rappa bøkene våre, sier forlegger Andreas Høy Knudsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
To av tre menn er bekymret for feilaktige anklager om seksuell trakassering etter metoo.
Mandag 15. oktober 2018
Jo Strømgren Kompani styrer mot nedleggelse, og Verdensteatret kan måtte avlyse verdensturné. Snart vil Kulturrådet besegle skjebnen til to av landets fremste kompanier.
Lørdag 13. oktober 2018
Hver tredje unge mann er blitt mer forsiktig med hva han sier og gjør etter metoo, viser ny undersøkelse.
Fredag 12. oktober 2018
Frp-velgere flest er skeptiske til metoo-kampanjen, viser en ny meningsmåling. – Sunt, mener Silje Hjemdal, likestillingspolitisk talsperson i partiet.