Mandag 16. juli 2018
KAN ENES: Mange deler av statsminister Theresa Mays forslag til avtale med EU har fått lunken mottakelse hos EU. Forslaget til juridisk ordning bør imidlertid være akseptabelt, mener jussprofessor Finn Arnesen. Her fra et møte mellom May og Angela Merkel. FOTO: MARKUS SCHREIBER, AP/NTB SCANPIX
EU-domstolen bør kunne godta den britiske regjeringsens forslag til rettssystem, mener ekspert:
Legger opp til EØS-løsning
Undersak

Vil frigi ny plan

Brexit-opprøret innad i Det konservative partiet fortsetter med uforminsket styrke.

Før han gikk av, arbeidet brexitminister David Davis med et eget utkast til et «white paper» om brexit, ifølge regjeringskilder referert i avisa The Guardian. Flere av forkjemperne for hard brexit i Det konservative partiet ber nå statsminister May om å publisere også dette forslaget til avtale. Det har blitt skarpt avvist av regjeringen, som hevder at det bare eksisterer «én versjon» av avtaleforslaget.

Utkastet til planen skal ha vært et tydelig manifest for en «hard brexit», der Storbritannia går helt ut av det indre markedet og tollunionen.

Ifølge kildene ville forholdet mellom Storbritannia og EU i dette alternativet liknet på forholdet mellom EU og Canada, som har inngått en frihandelsavtale. I tillegg ville forslaget brukt elementer fra EU-avtaler som allerede eksisterer med andre land. Et av disse elementene skal ha vært felles reguleringer for bilindustrien.

Davis’ utkast til «white paper» skal ifølge kildene være «låst inne i en safe» i departementet og verken Davis eller andre avgåtte kolleger skal ha en egen kopi.

JUSS: Den britiske regjeringen legger seg nært eksisterende EU-avtaler i utkastet til ny brexit-avtale. – De kvitter seg med overherredømmet til EU-domstolen, mener ekspert på europarett.

Brexit

Den britiske regjeringen publiserte i forrige uke et forslag til hvordan forholdet mellom EU og Storbritannia skal se ut etter brexit. I forslaget beholder britene tilgangen til det indre markedet for varer i EU, men de skal unngå å ligge under domsmyndigheten til EU-domstolen.

Å ta «suvereniteten» har vært en viktig del av brexit-debatten – ikke bare i utformingen av lover, men også håndhevelsen av dem. I det framtidige systemet som skisseres i statsminister Theresa Mays «white paper», skal lovene håndheves av «av britiske domstoler i Storbritannia og av EU-domstoler i EU». Likevel skal domstolene «ta hensyn til hverandres rettspraksis», ifølge avtaleutkastet.

– Å ta hensyn til rettspraksis fra det andre landet er noe vi kjenner igjen fra andre avtaler EU har inngått, sier Finn Arnesen, jussprofessor og leder av Senter for europarett ved Universitetet i Oslo.

– Dette vil ikke skape noen problemer for EU-domstolen.

Fakta

Rettssystemer etter brexit:

• I dag er britiske domstoler underlagt EU-domstolen (Court of Justice of the European Union) i avgjørelser om tolkning av EU-rett.

• Domstolen sørger for at EU-retten tolkes og håndheves likt.

• EU-domstolens overherredømme har vært et viktig punkt for EU-motstanden i Storbritannia, som ønsker å ta tilbake kontrollen over lovene og håndhevelsen av dem.

• I det nye utkastet til avtale lagt fram av den britiske regjeringen, går de inn for et EØS-aktig system for løsning av tvister etter brexit.

Åpner for EU-domstol

Et viktig punkt for mange brexit-forkjempere i Storbritannia har vært å bli kvitt overherredømmet til EU-domstolen. Derfor legger statsminister Theresa May stor vekt på at avtaleutkastet vil «få slutt på domsmyndigheten til EU-domstolen i Storbritannia» i flere tekster der hun forsvarer forslaget.

I avtaleforslaget står det likevel at «Storbritannia anerkjenner at det bare er EU-domstolen som kan binde EU i tolkningen av EU-retten». Dermed åpner utkastet for at Storbritannia og EU kan ta eventuelle uenigheter inn for EU-domstolen. Ifølge Arnesen er dette også en mulighet i EØS-avtalen, som blant andre Norge er en del av.

Det er uklart hva slags rolle dommer fra EU-domstolen vil ha, ifølge Arnesen.

– Er det uklart hvor bindende en slik dom vil være for Storbritannia?

– En slik foreleggelse for EU-domstolen krever at partene er enige om å gå til EU-domstolen i utgangspunktet. Da ligger det jo i kortene at de også vil akseptere EU-domstolens forståelse av jussen. Når jussen først er på plass, er nok saken i de tilfellene man her ser for seg også løst.

– Men britene kan nekte å godta en dom fra EU-domstolen?

– De kan nekte å godta tolkningen, men da bryter de jo også avtalen, påpeker Arnesen.

I tillegg legger avtalen opp til alternative tvisteløsninger, som for eksempel at man tar saken inn for Verdens handelsorganisasjon.

– Vil denne løsningen faktisk få slutt på overherredømmet til EU-domstolen?

– Jeg vil si den gjør det. EU-domstolen vil bare bli koplet inn der Storbritannia selv vil. Sånn sett kvitter man seg med EU-domstolens overherredømme.

Parallelle systemer

Med formuleringen «britiske domstoler i Storbritannia og EU-domstoler i EU» legger den britiske regjeringen opp til at domstolene på hver side skal dømme hver for seg, men etter «samme regelverk».

Ifølge Arnesen er et slikt system også noe man kjenner fra andre traktater og avtaler EU har inngått. Likevel er det to parallelle rettssystemer som skal dømme etter samme regler. Uenigheter i hvordan lover skal tolkes kan oppstå.

– Dette er et problem man møter i alle traktater der man har et felles sett av regler som skal forstås på samme måte hos alle avtalepartene. Det er ikke noen ny utfordring.

Skal forhandle om løsning

– Hva gjør man hvis det oppstår uenigheter?

– Her legger de opp til et system som i EØS-avtalen. Der er det slik at hvis det er uenighet, så skal tvisten løses i EØS-komiteen og ikke i en domstol. Poenget er at de skal forsøke å bli enige gjennom forhandling, sier Arnesen.

I forslaget legger den britiske regjeringen opp til at eventuelle uenigheter skal tas opp for en «felles komité».

– Hvis forslaget likner så mye på EØS-avtalen, hvorfor går ikke britene bare for EØS?

– For det første er det nok andre deler av EØS-avtalen de ikke ønsker. Når det gjelder det formelle oppsettet, så er jo en forskjell at i EØS har Efta-landene gått med på å underkaste seg Efta-domstolens jurisdiksjon i tvister.

En annen forskjell Arnesen peker på, er at man ikke har noe uavhengig håndhevingsorgan slik man har under EØS-avtalen.

– Det er ikke noe eget overvåkingsorgan à la Esa i dette samarbeidet. Det betyr at alle tvister lettere får et politisk og mellomstatlig preg. Det gjør at det ikke bare er jussen som avgjør om det faktisk blir noen tvist av en uenighet, og heller ikke hvordan uenigheten avgjøres.

– Det vil altså være mer forhandling mellom statene, enn rettsavgjørelser?

– Ja, rett og slett.

Hvis man ikke kommer fram til en løsning, legger avtalen opp til ulike sanksjonsmuligheter, som blant annet bøter og suspendering av deler av avtalen.

axeln@klassekampen.no

Fredag 19. oktober 2018
RAID: Styrtrike finansfolk har i årevis unndratt milliarder i utbytteskatt i over ti europeiske land. En avhopper kaller opplegget «djevel­maskinen».
Torsdag 18. oktober 2018
OLJE: Om to uker planlegger USA å stanse all olje­eksport fra Iran. Planen er avhengig av støtte fra Saudi-Arabia. Det kan nå bli vanskelig.
Onsdag 17. oktober 2018
LÅST: Theresa May hevder å se «reell framgang», men trues med en avtaleløs brexit. Flere briter foretrekker imidlertid en «no deal»-løsning foran andre alternativer.
Tirsdag 16. oktober 2018
ADVARER: Saudi-Arabia lover å svare enhver reaksjon på Khashoggi-saken med «enda sterkere tiltak». Det kan få følger for verdens­økonomien.
Mandag 15. oktober 2018
GA OPP: Ulf Kristersson gir opp første forsøk på å danne regjering. Nå får trolig Stefan Löfven sjansen. – Ligger an til en Löfven-regjering, sier statsviter.
Lørdag 13. oktober 2018
BOM: Regjeringspartiet CSU har skjerpet retorikken på asyl- og inn­vandringsfeltet foran søndagens valg i Bayern. En feilkalkulering, tror professor Ursula Münch.
Fredag 12. oktober 2018
ILLE: Den tøffe menneskeretts­situasjonen danner et dystert bakteppe for det topptunge norske statsbesøket til Kina. Ikke minst gjelder det muslimer i Xinjiang-provinsen.
Torsdag 11. oktober 2018
DUELL: USA vil tvinge fram konsesjoner fra Kina før G20-møtet i november ved å skjerpe frontene.
Onsdag 10. oktober 2018
ANKER: Inés Madrigal (49), som ble stjålet som baby av legen ­Eduardo Vela, vil anke dommen om at saken er foreldet til høyesterett. Også påtalemyndigheten anker.
Tirsdag 9. oktober 2018
TILBAKE: Saif al-Islam Gaddafi lever, befinner seg i Libya og vil stille til valg. Det bekrefter Othman BenBaraka, som leder Saif al-Islams bevegelse.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk