Fredag 6. juli 2018
ID-KORT: Alexandra Therese Solaas har ID-kort som viser at hun er statsautorisert tolk. Hun mener oppdrags­givere er for sløve. – Jeg kan knapt huske å ha blitt bedt om å vise legitimasjon, sier hun til Klassekampen.
• Sykehus avdekket falske tolker • Tolkeforeningen refser dårlige rutiner
Feiltolker på sykehuset
Undersak

Mangler regler for ID-sjekk

– Det er ille. Det er ikke bra for rettssikkerheten til dem som trenger tolken, og dårlig for både tolkeyrket og tolkefeltet, sier Morten Sonniks, fungerende leder av Tolkeseksjonen hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), som er den nasjonale fagmyndigheten for tolking i offentlig sektor.

Sonniks reagerer på at det er oppdaget falske tolker. Samtidig innrømmer han at det er lite han kan gjøre.

– Vi har ikke noe spesielt mandat overfor tolkebrukere eller tolkebransjen. Vår oppgave er å formidle fagkompetanse. Per i dag er det ingen lov som regulerer tolkefeltet.

– Dere har utarbeidet retningslinjer for god tolkeskikk, men det står ingenting der om at oppdragsgiver bør sjekke identiteten til tolken. Hva tenker du om det?

– Det er et innspill som vi må ta med oss, sier han.

– Tolkeforeningen mener det er behov for et tolketilsyn. Er du enig?

– Jeg tror det trengs en regulering av tolkefeltet, herunder også tilsyn.

Imdi har ansvaret for Nasjonalt tolkeregister, som er et register over kvalifiserte tolker. I forbindelse med utviklingen av registeret vurderer de å lage en egen tolke-ID for dem som er oppført i registeret.

JUKS: En person uten kvalifikasjoner ga seg ut for å være tolk på Oslo universitets­sykehus. Tolke­foreningen tror det kan være flere falske tolker.

TOLKing

– I verste fall kan noen dø, sier Urszula Srebrowska.

Hun er nestleder i Tolke­foreningen og statsautorisert tolk tilknyttet Tolkesentralen, som er en enhet i Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Srebrowska reagerer sterkt på at en av hennes tolkekolleger sendte en person uten tolkekvalifikasjoner i sitt navn til et oppdrag på sykehuset.

– Det er helt uakseptabelt, et fullstendig brudd på tillit, og på ingen måte forenlig med etikken, sier Srebrowska.

Tolkesentralen skal ha sagt opp avtalen med vedkommende i etterkant. OUS opplyser via sin informasjons­avdeling at Tolkesentralen ikke vil kommentere saken fordi det er en personalsak.

Etter det Klassekampen erfarer skal jukset ha blitt oppdaget ved to ulike avdelinger. Det skal være tredje gang OUS oppdager tolker som ikke er den de gir seg ut for å være. Vi er ikke kjent med bakgrunnen for jukset.

Fakta

Tolking i offentlig sektor:

• Det ble gjennomført 672.000 tolkeoppdrag for offentlig sektor i 2016. 30 prosent av oppdragene ble utført av kvalifisert tolk.

• De mest etterspurte språkene i 2016 var arabisk, tigrinja, somali, dari og pashto.

• Tolkesentralen, som er en enhet under Oslo universitetssykehus HF, hadde ved utgangen av 2017 rammeavtale med 261 personer på totalt 76 tolkespråk.

• Av disse hadde 93 bevilling som statsautorisert tolk. 141 tolker hadde ikke statsautorisasjon, men tolkeutdanning fra universitet eller høgskole. 27 personer hadde ikke tolkeutdanning.

Kilde: Imdi og Tolkesentralen ved OUS

Trenger ikke vise ID-kort

– Jeg vet at det har vært oppdaget ved OUS. Det er nok fordi de sjekker ID-kortene til tolkene der. Når jeg selv er rundt og tolker, kan jeg knapt huske å ha blitt bedt om å vise legitimasjon, sier leder av Tolkeforeningen Alexandra Therese Solaas, som ofte tolker i retten.

– Betyr det at det kan være flere slike tilfeller av falske tolker?

– Ja. det kan det

– Hva mener dere bør gjøres?

– Det hadde vært interessant dersom større tolkebrukere kunne få prøvd dette juridisk, foreslår Solaas.

Srebrowska tror en grunn til at noen jukser, kan være at man har fått et bedre betalt oppdrag, og så sender de en venn for å tolke for seg i stedet for å avlyse.

– Det er nødvendig med et tolketilsyn som kan overvåke bransjen og behandle klager, sier Srebrowska.

Hun viser til at dette finnes i hennes hjemland Polen.

Tolkebransjen er preget av å være et lite regulert frilansmarked. En rapport fra Integrerings- og mangfoldsdepartementet (Imdi) som ble lagt fram i fjor viser at bare tre av ti tolkeoppdrag i offentlig sektor ble gjort av kvalifisert tolk.

Morkake ble livmor

– Å bruke ukvalifiserte tolker kan få alvorlige konsekvenser på mange måter, sier Srebrowska.

Hun nevner blant annet uprofesjonell håndtering av personsensitive opplysninger, feilbehandling og generell lav kvalitet på møter med helsevesenet.

– En polsk kvinne i Nord-Norge fikk en ukvalifisert mannlig tolk da hun skulle føde. Han sa at «nå faller livmoren din ut», når jordmoren fortalte at morkaken kom ut, forteller Srebrowska.

aseb@klassekampen.no

Lørdag 22. september 2018
BØNN: – Jeg ligger våken om natta og ber for Inga Marte Thorkildsen, sier Åse Pedersen. Vi tok tempen på Thorkildsen-saken på et lærerværelse.
Fredag 21. september 2018
VOLD: – Dette er systemsvikt og et direkte resultat av norsk asylpolitikk. Disse guttene tåler ikke mer, sier Ine Johannessen, tidligere verge for den siktede i dobbeltdrapssaken i Trondheim.
Torsdag 20. september 2018
KRITISK: Varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kan ende med at varslerne får sparken, tror advokat Olav Lægreid. Han mener det er gjort flere feil i varslingen.
Onsdag 19. september 2018
SNUDDE: Etter «nærmere dialog med departementet» stokket forsvarssjefen om på innstillingen til ny sjef i Heimevernet. Dermed rykket Eirik Kristoffersen opp fra bunnen til toppen av lista.
Tirsdag 18. september 2018
MEGAPROSJEKT: Equinor søker Enova om 2,5 milliarder i støtte for å elektrifisere to oljefelt med havvind. Det tilsvarer hele Enovas støttepott i fjor.
Mandag 17. september 2018
HØVLAR: Kutt i sjukehusbudsjett skal spara millionar. No åtvarar både tillitsvalde og direktørar om at det går ut over pasientar og arbeidsvilkår.
Lørdag 15. september 2018
IVRIG: Statsministeren hyllet amerikanske soldater i forkant av norgeshistoriens største Nato-øvelse. Landet rundt forberedes motdemonstrasjonene.
Lørdag 15. september 2018
LOVBRUDD: Juss­professor Geir Ulfstein mener Norge brøt FN-mandatet for Libya-operasjonen.
Fredag 14. september 2018
BOMBER: 9. mai 2011 sa Jonas Gahr Støre til Stortinget at Gaddafi ikke var et mål for krigen. Omtrent samtidig deltok Norge i bombingen av diktatorens hovedkvarter.
Torsdag 13. september 2018
UKLART: Begge fløyene i Ap er fornøyde med migrasjonsutvalgets innstilling. Ekspertene mener den er uklar.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk