Fredag 6. juli 2018
ID-KORT: Alexandra Therese Solaas har ID-kort som viser at hun er statsautorisert tolk. Hun mener oppdrags­givere er for sløve. – Jeg kan knapt huske å ha blitt bedt om å vise legitimasjon, sier hun til Klassekampen.
• Sykehus avdekket falske tolker • Tolkeforeningen refser dårlige rutiner
Feiltolker på sykehuset
Undersak

Mangler regler for ID-sjekk

– Det er ille. Det er ikke bra for rettssikkerheten til dem som trenger tolken, og dårlig for både tolkeyrket og tolkefeltet, sier Morten Sonniks, fungerende leder av Tolkeseksjonen hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), som er den nasjonale fagmyndigheten for tolking i offentlig sektor.

Sonniks reagerer på at det er oppdaget falske tolker. Samtidig innrømmer han at det er lite han kan gjøre.

– Vi har ikke noe spesielt mandat overfor tolkebrukere eller tolkebransjen. Vår oppgave er å formidle fagkompetanse. Per i dag er det ingen lov som regulerer tolkefeltet.

– Dere har utarbeidet retningslinjer for god tolkeskikk, men det står ingenting der om at oppdragsgiver bør sjekke identiteten til tolken. Hva tenker du om det?

– Det er et innspill som vi må ta med oss, sier han.

– Tolkeforeningen mener det er behov for et tolketilsyn. Er du enig?

– Jeg tror det trengs en regulering av tolkefeltet, herunder også tilsyn.

Imdi har ansvaret for Nasjonalt tolkeregister, som er et register over kvalifiserte tolker. I forbindelse med utviklingen av registeret vurderer de å lage en egen tolke-ID for dem som er oppført i registeret.

JUKS: En person uten kvalifikasjoner ga seg ut for å være tolk på Oslo universitets­sykehus. Tolke­foreningen tror det kan være flere falske tolker.

TOLKing

– I verste fall kan noen dø, sier Urszula Srebrowska.

Hun er nestleder i Tolke­foreningen og statsautorisert tolk tilknyttet Tolkesentralen, som er en enhet i Oslo universitetssykehus HF (OUS).

Srebrowska reagerer sterkt på at en av hennes tolkekolleger sendte en person uten tolkekvalifikasjoner i sitt navn til et oppdrag på sykehuset.

– Det er helt uakseptabelt, et fullstendig brudd på tillit, og på ingen måte forenlig med etikken, sier Srebrowska.

Tolkesentralen skal ha sagt opp avtalen med vedkommende i etterkant. OUS opplyser via sin informasjons­avdeling at Tolkesentralen ikke vil kommentere saken fordi det er en personalsak.

Etter det Klassekampen erfarer skal jukset ha blitt oppdaget ved to ulike avdelinger. Det skal være tredje gang OUS oppdager tolker som ikke er den de gir seg ut for å være. Vi er ikke kjent med bakgrunnen for jukset.

Fakta

Tolking i offentlig sektor:

• Det ble gjennomført 672.000 tolkeoppdrag for offentlig sektor i 2016. 30 prosent av oppdragene ble utført av kvalifisert tolk.

• De mest etterspurte språkene i 2016 var arabisk, tigrinja, somali, dari og pashto.

• Tolkesentralen, som er en enhet under Oslo universitetssykehus HF, hadde ved utgangen av 2017 rammeavtale med 261 personer på totalt 76 tolkespråk.

• Av disse hadde 93 bevilling som statsautorisert tolk. 141 tolker hadde ikke statsautorisasjon, men tolkeutdanning fra universitet eller høgskole. 27 personer hadde ikke tolkeutdanning.

Kilde: Imdi og Tolkesentralen ved OUS

Trenger ikke vise ID-kort

– Jeg vet at det har vært oppdaget ved OUS. Det er nok fordi de sjekker ID-kortene til tolkene der. Når jeg selv er rundt og tolker, kan jeg knapt huske å ha blitt bedt om å vise legitimasjon, sier leder av Tolkeforeningen Alexandra Therese Solaas, som ofte tolker i retten.

– Betyr det at det kan være flere slike tilfeller av falske tolker?

– Ja. det kan det

– Hva mener dere bør gjøres?

– Det hadde vært interessant dersom større tolkebrukere kunne få prøvd dette juridisk, foreslår Solaas.

Srebrowska tror en grunn til at noen jukser, kan være at man har fått et bedre betalt oppdrag, og så sender de en venn for å tolke for seg i stedet for å avlyse.

– Det er nødvendig med et tolketilsyn som kan overvåke bransjen og behandle klager, sier Srebrowska.

Hun viser til at dette finnes i hennes hjemland Polen.

Tolkebransjen er preget av å være et lite regulert frilansmarked. En rapport fra Integrerings- og mangfoldsdepartementet (Imdi) som ble lagt fram i fjor viser at bare tre av ti tolkeoppdrag i offentlig sektor ble gjort av kvalifisert tolk.

Morkake ble livmor

– Å bruke ukvalifiserte tolker kan få alvorlige konsekvenser på mange måter, sier Srebrowska.

Hun nevner blant annet uprofesjonell håndtering av personsensitive opplysninger, feilbehandling og generell lav kvalitet på møter med helsevesenet.

– En polsk kvinne i Nord-Norge fikk en ukvalifisert mannlig tolk da hun skulle føde. Han sa at «nå faller livmoren din ut», når jordmoren fortalte at morkaken kom ut, forteller Srebrowska.

aseb@klassekampen.no

Torsdag 19. juli 2018
VERSTING: Cruisetrafikken er miljø­svinet alle vil til livs. Men ikkje eitt av dei 100 cruiseskipa som er under planlegging verda over, siktar mot null­utslepp.
Onsdag 18. juli 2018
VERRE: Meieri­giganten Tine fryktar mjølkemangel dersom mykje storfe blir slakta på grunn av fôrmangel. Tine vil ha krisemøte med bøndene og regjeringa.
Tirsdag 17. juli 2018
INKASSOKRAV: Hvor mye penger har Erna Solberg lovet Nato å bruke på forsvar de neste årene? Det er spørsmålet Bjørnar Moxnes nå krever et klart svar på.
Mandag 16. juli 2018
TØRT: Tørken som nå rammer Østlandet kan bli en del av et normalt ustabilt klima. Det vil ramme jordbruket hardt. – Det er så dårlig at en blir deprimert av å gå i åkeren, sier bonde Anders Klaseie.
Lørdag 14. juli 2018
SKADEN SKJEDD: Tørken raserer kornavlingene på Østlandet og Norge får sitt dårligste kornår siden 1974. Det er allerede for seint å berge kornhøsten.
Fredag 13. juli 2018
SLITER: Mange personer som går på sosialhjelp eller lever på stønader, har ikke råd til å gå til tannlegen, reise på ferie eller delta i fritidsaktiviteter.
Torsdag 12. juli 2018
FULLT: Bergen, Flåm og Geiranger kneler under vekta av masseturismen. Lokalbefolkninga reagerer og vil ha færre turistar.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.
Tirsdag 10. juli 2018
TRYGD: Regjeringen vil hindre at trygde­ytelser eksporteres ut av landet. Men internasjonale avtaler gjør at forslagene får få konsekvenser. – Prinsipielt viktig, sier Erlend Wiborg (Frp).
Mandag 9. juli 2018
GASS: I Kirkenes er det på nytt håp om gassvirksomhet etter framstøt fra det russiske selskapet Novatek. Ordfører Rune Rafaelsen tror Russland vil bestemme om prosjektet får lov til å starte.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk