Torsdag 28. juni 2018
Anbud

• I dag har ambulanseflypilotene i Lufttransport frist for å takke ja til tilbud om jobb i Babcock, den nye operatøren av ambulansefly. Det svensk-britiske selskapet vant anbudskonkurransen foran Lufttransport, som har drevet tjenesten i nesten 20 år. Babcock skal først ta over neste sommer, men mange piloter valgte å se seg om etter andre jobber allerede i vår ettersom de ikke var sikret like gode lønns- og arbeidsvilkår i det nye selskapet. I det første anslagene var det snakk om en nedgang i lønn på flere hundre tusen kroner for pilotene. Derfor har Lufttransport allerede i vår fått for få piloter til å drifte luftambulansen i nord. Dermed har det vært svært vanskelig å opprettholde et forsvarlig helse­tilbud i våre nordligste fylker denne våren.

• Det har vært stilt spørsmål rundt hvordan anbudsprosessen ble gjennomført, blant annet om hvorfor det ikke ble bedt om såkalt virksomhetsoverdragelse i anbudsdokumentene. Hensikten med arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse er å sikre at arbeidstakernes arbeidsforhold og betingelser ikke endres på grunn av overdragelsen til et nytt selskap, slik at endringen for arbeidstakerne først og fremst blir et navneskifte. I dette tilfellet kunne en slik ordning bidratt til en tryggere overgang for de ansatte i Lufttransport, og dermed også en bedre sikring av beredskapen.

• Saken har med all tydelighet vist at anbudsutsettelse av viktig infrastruktur er en trussel mot både norsk beredskap og ansattes arbeidsvilkår. Helse- og omsorgs­komiteen på Stortinget har bedt regjeringen utrede og forberede offentlig drift av luftambulanse­tjenesten, og det støtter vi hel­hjertet opp om. For at landet skal henge sammen, trenger vi et sterkt og godt helsevesen i hele Norge. Det må ikke trues av anbudsutsettelser hvor helsefore­tak ser mulighet til en innsparing. I første omgang håper vi at luftambulanse­tjenesten sikres på kort sikt, så folk i nord ikke trenger å frykte for om de vil rekke fram til sykehuset. På lengre sikt bør denne saken bli et lærebokeksempel i hvorfor livs­viktig infrastruktur bør være drevet av det offentlige.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...