Torsdag 7. juni 2018
I STORMEN: I november 2015 blei tidlegare Vimpelcom-sjef Jo Lunder sikta for medverknad til grov korrupsjon. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Reagerer på Jo Lunders enorme erstatningskrav mot Økokrim:
– Forkasteleg
$$$: BI-professor Petter Gottschalk kallar tidlegare Vimpelcom-sjef Jo Lunders erstatningskrav på nær ein halv milliard forkasteleg. Han synst Økokrim burde tatt saka til retten.

ØKOKRIM

– Det er heilt forkasteleg å fremja eit slikt krav. Eg håpar for guds skuld det ikkje blir innfridd, seier Petter Gottschalk, professor ved Institutt for leiing og organisasjon ved BI, som har økonomisk kriminalitet som eit av sine forskingsområde.

– Kan påtalemakta bli skremt av eit slikt krav?

– Ja, dessverre. I alle fall dersom det blir innvilga.

Fakta

Vimpelcom-saka:

• Jo Lunder var frå 1. juli 2011 administrerande direktør for Vimpelcom. Han blei i 2015 sikta for medverknad til grov korrupsjon.

• Økokrim la vekk saka mot Lunder i fjor haust.

• I perioden 2006 til 2012 betalte Vimpelcom nær 600 millionar kroner i bestikkingar for å få marknadstilgang og telelisensar i Usbekistan.

• Vimpelcom inngjekk forlik med amerikanske myndig­heiter i 2016.

• Vimpelcom har skifta namn til Veon, og Telenor, som var deleigar, har selt seg ut av selskapet.

Godtok kjempebot

Lunder krev mellom 440 og 530 millionar kroner i erstatning for økonomiske tap mens han var sikta for grov korrupsjon, og for framtidige tap.

Vimpelcom, som Lunder var konsernsjef for frå 2011, inngjekk i 2016 eit forlik med amerikanske myndigheiter og godtok ei bot på 795 millionar dollar for lovbrot mellom 2006 og 2012. Det tidlegare Telenor-eigde selskapet betalte rundt 600 millionar kroner til Usbekistans presidentdotter i samband med kjøp av telelisensar i landet. Lunder blei sikta for medverknad til grov korrupsjon i 2015.

To år seinare la Økokrim saka vekk.

Også professor og spesialist på korrupsjon Tina Søreide ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen er kritisk til det enorme kravet frå Lunder.

Ho meiner Lunder med kravet signaliserer at Økokrim aldri burde ha starta etterforsking av han.

– Kravet han har lagt fram, er eit krav der ein skulle tru Økokrim hadde gjort noko urimeleg, seier Søreide.

Søreide poengterer at selskapet Lunder var leiar for, har erkjent straffansvar og betalt ei gigantbot i USA og Nederland. Ho seier det ikkje er tvil om at Lunder godkjente betalinga som utgjorde bestikkinga, og meiner det då er opplagt at politiet må undersøka kva Lunder visste og forstod då han godkjente utbetalinga. At saka blei lagt vekk, endrar ikkje på det.

Ho meiner det er rimeleg at Lunder kan ha krav på erstatning, men reagerer på storleiken på kravet.

– Her var det erklært at det var korrupsjon. Me har eit strafferettssystem der det primære er å plassera ansvar på individ, og gitt funksjonar og oppgåver konsernsjef har, og at det er komme fram at dei har betalt bestikking, så er det ikkje urimeleg at Lunder blei etterforska.

– Trur du påtalemakta blir skremt av slike krav?

– Ja, eg trur det. Det er klart at dei kan bli skremt av det. Kravet er langt over Økokrims budsjett. Og viss det skremmer Økokrim, så blir dei dysfunksjonelle.

Burde gått til retten

Gottschalk minner om at Økokrim ikkje konkluderte med at «intet straffbart forhold anses bevist», men la vekk saka ut frå at «det ikke foreligger bevis for straffeskyld».

– Økokrim burde tatt saka for retten, seier Gottschalk.

Han meiner kravet Lunder har stilt, utfordrar eit prinsipp om nøkternheit i Norge.

– Her blir erstatnings- og oppreisingsomgrepet utfordra. I Norge har me eit nøkternt forhold til beløp. Med å fremja eit slik krav så seier han ganske mykje om seg sjølv. Det som er praksis i Norge, er at ein ikkje treng flytta frå hus og heim.

– Signaliserer han med dette at han ikkje burde blitt etterforska?

– Ja, han gjer vel eigentleg det. Han viser null forståing for at bedrifta han leia, inngjekk eit kjempeforlik med justisdepartementet i USA for korrupsjon, seier han.

Økokrim ønsker ikkje å stilla til intervju om saka, men skriv i ein e-post:

«ØKOKRIM kan bekrefte at vi har mottatt erstatningskrav i denne saken. Når straffeforfølgningen ender med henleggelse, kan den tidligere siktede søke om erstatning. Det er Statens sivilrettsforvaltning som skal behandle kravet etter at ØKOKRIM har gitt sine synspunkter.»

Klassekampen har ikkje lukkast med å få kontakt med Lunder.

anneh@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 8. juni 2018 kl. 08.22
Lørdag 23. juni 2018
ÅPNER OPP: Denne helga vedtar etter all sannsynlighet både Sosialistisk Ungdom og Unge Høyre å åpne for statlig salg av hasj. Det sikrer flertall for ­legalisering blant ungdomspartiene.
Fredag 22. juni 2018
VIL PRØVE: Varaordføreren i Oslo mener Arbeiderpartiet bør støtte regulert salg av cannabis for å hindre at organiserte kriminelle håver inn millioner.
Torsdag 21. juni 2018
NARKO: Dei kriminelle gjengane i Oslo distribuerer narkotika ut i landet. – Me er uroa for utviklinga i Oslo, seier politiinspektør Are Sangolt i Vest politidistrikt.
Onsdag 20. juni 2018
TREND: Fleire røyker hasj. Fleire med psykiske plager. Og mindre tid på leksearbeid. Det er blant resultata etter at 25.000 har svart på ei ungdomsundersøking.
Tirsdag 19. juni 2018
NEKTER: Kommunalministeren vil la Troms overkjøre Finnmark. Tromspolitikere fra Rødt, SV og MDG sier blankt nei, og nekter å overstyre finnmarkingene.
Mandag 18. juni 2018
HØRING: Faresignalene har vært mange det siste året. I dag må byrådsleder R­aymond Johansen (Ap) svare på hva han har tenkt å gjøre for å bekjempe ungdomskriminaliteten i Oslo.
Lørdag 16. juni 2018
PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.
Fredag 15. juni 2018
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.
Torsdag 14. juni 2018
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.
Onsdag 13. juni 2018
INNTOG: Amerikanske marinesoldater skal til Indre Troms – og blir der i fem år. Opposisjonen reagerer på regjeringens forsvarspolitikk.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk