Onsdag 6. juni 2018
BYBANEROT: Byrådsleiar Harald Schjelderup (Ap) meiner trygg­leiken kring vidare utbygging av bybanen er viktig for at partiet skal halde på makta etter kommune­valet i 2019.
Ny meiningsmåling gjev Arbeidarpartiet fornya tru på byrådsmakt i Bergen:
Jamstore med Høgre
Undersak

Glepper i storbyane

Meiningsmålingane frå storbyane denne våren er dyster lesnad for Arbeidarpartiet.

I målinga til Adresseavisen i Trondheim går oppslutnaden til Ap i kommunevalet frå 41,5 til 27,2 prosent. Høgre er størst i Ap-bastionen med 28 prosent, fram 8 prosentpoeng.

I Nordlys-målinga for Tromsø er krisa også stor. Oppslutnaden er på 16,9 prosent, ned 12,9 prosentpoeng. Høgre er størst med 30,5 prosent, opp 10,2 prosentpoeng.

I VG-målinga for Oslo får Ap ein oppslutnad på 23,2 prosent, attende 9,7 prosentpoeng. Her er Høgre størst med 31,8 prosent.

I Bodø-målinga for Avisa Nordland er Ap ned med 9,1 prosentpoeng til 21,1 prosent. Høgre er størst med 32 prosent, men også Høgre er ned med 1,8 prosentpoeng.

OPTIMIST: Tilbakegangen i Bergen er stor for Ap, men partiet har heng på Høgre. Byrådsleiar Harald Schjelderup har tru på fire nye år.

kommuneval

Dei dystre meiningsmålingane Arbeidarpartiet har opplevd sidan før valet i fjor haust, gjer at det ikkje skal så mykje til før optimismen brer seg i 14. etasje i rådhuset i Bergen, der byrådsleiaren har kontor.

Sentio har gjort ei meiningsmåling for partiet i Bergen, der spørsmålet er kva ein ville ha røysta om det var kommuneval i morgon. Ap går kraftig attende frå kommunevalet i 2015. Oppslutnaden er 28,1 prosent, attende med 9,7 prosentpoeng frå kommunevalet.

Fakta

Meiningsmåling:

• Meiningsmålingsbyrået Sentio Research har på oppdrag frå Arbeidarpartiet i Bergen gjort ei meiningsmåling i Bergen.

• 1000 er spurte om kva dei ville røyste viss det var kommuneval i morgon.

• 75 prosent av dei spurde har oppgitt partival.

• Målinga må tolkast innanfor feilmarginar på mellom 1,6 og 3,3 prosentpoeng, størst for dei største partia.

• Målinga er teke opp i perioden 27. april til 10. mai.

Optimist

Resultatet overraska likevel Harald Schjelderup. Medan Høgre er til dels mykje større enn Ap i meiningsmålingar i Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø, er stoda betre i Bergen.

– Isolert sett er dette ein tilbakegang frå kommunevalet. Den må vi sjå i samanheng med at vi slit nasjonalt. Samstundes meiner eg at målinga i Bergen gjev oss eit godt grunnlag for den lange valkampen fram mot valet om 15 månader. Vi er jamstore med Høgre i ein by som vert sett på som ein Høgre-bastion. Partiet har også større oppslutnad i Bergen enn vi har nasjonalt. Det er mot normalt.

Høgre er større, men berre marginalt. Meiningsmålinga gjev Ap ein oppslutnad på 28,1 prosent, Høgre 29,3. Høgre går fram 7,2 prosentpoeng frå kommunevalet i 2015.

Resultatet i Bergen 2015 var eit unnatak. Kombinasjonen av stor intern uro i Høgre, rot kring bybanen, konflikt om nominasjonen og styringsslitasje gav partiet eit av dei dårlegaste valresultata i Bergen sidan krigen. Ap fekk eit av dei beste. Schjelderup er usikker på om det gjentek seg i 2019.

– Vi skal styre vidare etter valet og verte større enn Høgre, men eg tek ikkje nokon «Jagland». Skal vi gjere det like godt i Bergen, må oppslutnaden om partiet nasjonalt verte mykje betre, seier Schjelderup.

Isolert Høgre

Respons gjorde ei kommunevalsmåling for Bergens Tidende i mars.

Då fekk Ap 22,1 prosent, medan Høgre fekk 34,8. Kva gjev Ap grunn til å tru at deira måling treff betre enn den i Bergens Tidende?

– Målinga vår har fleire respondentar, men dette er augeblikksbilete. Eg har eit nøkternt tilhøve til meiningsmålingar. Når eg er optimist, ser eg på denne målinga og det gode byrådssamarbeidet vi har i Bergen, som har isolert Høgre og Frp.

Schjelderup nemner slutt på stoppeklokkeomsorga innan pleie og omsorg, reinare byluft, sosial utjamning og betre økonomistyring, som døme på den nye politikken.

Står på Bybanen

Likevel går dei tre byrådspartia attende samanlikna med valresultatet, Ap mest, KrF minst. Byrådspartiet ville fått berre 26 plassar i bystyret med dette valresultatet, sju frå fleirtal.

– Vi skal bruke tida fram mot valet på å synleggjera korleis vi gjer Bergen til ein grønare og meir rettferdig by. Dessutan tvilar eg sterkt på at Høgre og Framstegspartiet greier å stable eit styringsdyktig alternativ på beina, lyder spådomen.

– Høgre har skapt uvisse om dei vil støtte ei vidare utbygging av Bybanen til Åsane. Ei sak som for både Venstre og KrF er avgjerande.

gunnarw@klassekampen.no

Artikkelen er retta: I ein tidlegare versjon av denne saka var det oppgitt feil tal for Trondheim. Vi beklager. Red.

Artikkelen er oppdatert: 6. juni 2018 kl. 11.03
Torsdag 20. september 2018
KRITISK: Varselet mot skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kan ende med at varslerne får sparken, tror advokat Olav Lægreid. Han mener det er gjort flere feil i varslingen.
Lørdag 15. september 2018
IVRIG: Statsministeren hyllet amerikanske soldater i forkant av norgeshistoriens største Nato-øvelse. Landet rundt forberedes motdemonstrasjonene.
Torsdag 13. september 2018
UKLART: Begge fløyene i Ap er fornøyde med migrasjonsutvalgets innstilling. Ekspertene mener den er uklar.
Onsdag 12. september 2018
ASYL: Storbylagene vil at Arbeiderpartiet skal snu om returer av sårbare grupper. I dag kommer migrasjonsutvalgets innstilling om asylpolitikk.
Fredag 7. september 2018
TIL MOTMÆLE: Forslaget om 24 ukers selvbestemt abort er forankret i filosofiske tankestudier fra unge menn, ikke i reelle utfordringer i kvinners hverdag, mener Kirsti Bergstø i SV.
Torsdag 30. august 2018
SOSIAL DUMPING: Raymond Johansen (Ap) vil granske Aleris-kontraktene og varsler nye tiltak mot sosial dumping i omsorgssektoren.
Onsdag 29. august 2018
MOT STJERNA: Jonas Gahr Støre meiner Riksrevisjonen har avdekt mangelfull leiarskap frå Erna Solberg. Han held statsministeren sjølv ansvarleg for ­terrorsikring-skandalen.
Tirsdag 28. august 2018
HØRING: Heimevernet har fått ny sjef – som ikke deler forgjengerens bekymring for soldatmangel. Norges Offisersforbund er kritisk.
Mandag 27. august 2018
STRID: Jussprofessor Mads Andenæs sier Aleris bryter loven når de sier opp saksøkerne sine. SV-leder Audun Lysbakken mener alarmen bør gå for fullt i landets rådhus.
Lørdag 25. august 2018
KLAR: Ap-leder Jonas Gahr Støre vil vekk fra fryktpolitikken og holder fram mulighetspolitikken som svar. I dette intervjuet forteller han om hvordan sosialdemokratiet skal reise seg på ny.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk