Onsdag 6. juni 2018
Selvgodhet?

• Pew Research Centre kom nylig med rapporten «Being Christian in Western Europe». Vårt Land har skrevet om undersøkelsen som er gjennomført i 15 vesteuropeiske land. Den viser blant annet at aktive kirkegjengere i Norge er mest innvandringsliberale, mens ikke-praktiserende kristne er mer skeptiske. I resten av Europa er mønsteret motsatt. I undersøkelsen blir folk også bedt om å si hva de mener om utsagnet: «Folket vårt er ikke perfekt, men vi har en kultur som er bedre enn andre.» 58 prosent av de spurte i Norge sier seg helt eller delvis enig i utsagnet. Her er kontrasten til Sverige påfallende ettersom bare 26 prosent svarer det samme der. Sveits følger nærmest Norge i å ha et positivt syn på egen kultur med 50 prosent. Våre to land er de to eneste i undersøkelsen som ikke er med i EU. Nederst ligger Belgia og Spania, der henholdsvis 23 og 20 prosent sier seg enig eller delvis enig i spørsmålsstillingen.

• Norge scorer høyt på flere spørsmål om nasjonal identitet. Seks av ti nordmenn er «svært stolte» av å være norske, mens ytterligere tre av ti sier de er «ganske stolte». Bare portugiserne er mer stolte enn oss, mens tyskerne ligger på bunnen. Professor Thomas Hylland Eriksen sier til Vårt Land at tallene «reflekterer en utbredt norsk selvgodhet». Vi er ikke så sikre på den analysen. Én ting er at tallene uttrykker noen historiske forskjeller mellom land, for eksempel når tyskere har et positivt syn på egen kultur, men ikke vil si de er «stolte» over å være tyske. Det er også ganske naturlig at folk i Sveits og Norge sier seg fornøyd med landets kultur, også sammenliknet med andre, ettersom begge er relativt vellykkede småstater. Og selv om nordmenn er stolte av eget land, er vi mer tolerante enn gjennomsnittet. Mens over 50 prosent i de undersøkte statene mener det er viktig å være født og ha familiebakgrunn i landet for å dele den nasjonale identiteten, synes bare fire av ti nordmenn det samme. Vårt Land kan også fortelle at nordmenn er helt i toppen på spørsmål om det er ok å være nabo med – eller få som familiemedlem – en jøde eller muslim. Da får det være greit at vi er stolte over å være norske og synes norsk kultur er bra, også sammenliknet med andre.

Lørdag 23. juni 2018
• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der...
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk