Tirsdag 5. juni 2018
Demokrati

• Frank Rossavik skrev i Aftenposten i forrige uke om den politiske krisa i Italia, der han med rette hevdet at moderne demokratier er noe mer enn folkestyre, det siste forstått som at flertallets vilje skal skje. Andre elementer er makt­deling som sørger for at ikke én person eller én regjering har frie hender, uavhengige medier, som gir grunnlag for kritisk journalistikk og fri debatt, uavhengige dom­stoler, som garanterer borgernes rettssikkerhet, samt lover og andre ordninger som gir ulike mindretall rettigheter, før han avslutter med at «kjernen i demokratiet er at flertallet bestemmer (mest)». Rossavik har helt rett i at et demokrati ikke bare betyr at flertallet bestemmer. I våre politiske systemer er det maktdeling mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt. Verken Stortinget, regjeringen eller andre myndigheter kan gripe inn i dømmende virksomhet eller påvirke domstolenes avgjørelser. Vi har også ytrings- og organisasjonsfrihet og sterke minoritetsrettigheter.

• Hvis vi tar det norske demokratiet som eksempel, er det likevel slik at makten til syvende og sist utgår fra «folket», gjennom valg til Stortinget. Som Eirik Holmøyvik har vist i boka «Maktfordeling 1814» har vi ikke et maktfordelingssystem der deler av makten har en annen kilde enn folket, for eksempel slik balansesystemet til Montesquieu opprinnelig var tenkt, der kongen, adelen og de folke­valget balanserte og delte makten mellom seg. Selvfølgelig er det en maktfordeling, der regjering, domstol og Stortinget spiller ulike roller, men den lovgivende, folkevalgte makten er den overordnete og grunnleggende som hele systemets legitimitet hviler på. Det gjør at regjeringen må gå når den ikke lenger har flertall i Stortinget, og domstolene må dømme i tråd med lovene de folkevalgte vedtar. Det som kjennetegner utviklede demokratier er at det finnes begrensninger på hva og hvor raskt de folkevalgte kan endre politikken. I noen saker kreves det for eksempel tre firedels flertall, og forslag til grunnlovsendringer må legges fram i én stortingsperiode for å vedtas i den neste med to tredelers flertall. Likevel hviler makten i siste instans på «folkerepresentasjonen».

Lørdag 23. juni 2018
• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der...
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk