Fredag 1. juni 2018
I HARDT VÊR: På Senterpartiets landsmøte i Trondheim i 2017 visste framleis ikkje Sp kor mange varsel dei skulle få. Frå høgre: Sp-leiar Trygve Magnus Slagsvold Vedum, første nestleiar Ola Borten Moe, andre nestleiar Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, generalsekretær Knut M. Olsen og parlamentarisk leiar Marit Arnstad. FOTO: FRIDA HOLSTEN GULLESTAD
I vinter sa Senterpartiet at dei – som einaste stortingsparti – hadde fått null varsel:
15 varsel i Senterpartiet
Undersak

Seier varslingskulturen er endra

Karen Følgesvold er generalsekretær i Senterungdomen. Ho har tillit til korleis Sp har handtert varslingssakene i partiet.

– Korleis kunne Sp gå frå null til femten varsel?

Dette er eit resultat av dei metoo-rundane som har vore. Vi har bede folk om å seie frå, seier Følgesvold til Klassekampen.

– Det er ein heilt annan kultur og ei anna takhøgd no.

– Har Senterungdomen fått varsel?

– Vi har ikkje fått nye varsel, men vi hadde to frå før. Så er det nokre av dei 15 i Sp som vi er involverte i.

– Har du tillit til handteringa i Sp?

– Ja, vi har gått mange rundar for å få betre rutinar.

– Kva tenkjer du om at det er så mange som 15?

– Det er sjølvsagt synd, men så er det positivt at det har opna auga på folk.

TAL SOM TEL: Sp har fått 15 varsel. To av sakene er framleis ikkje ferdig handsama, seier partiets generalsekretær.

METOO

I november kunne Senterpartiets generalsekretær fortelje at hans parti var det einaste som ikkje hadde fått varsel om uønskt seksuell merksemd etter at metoo-kampanjen starta.

«Jeg kjenner ikke til at det har vært seksuell trakassering i partiet de siste fem årene. Sps etiske retningslinjer, som blir trukket fram i mange sammenhenger, fastslår at vi ikke aksepterer trakassering, diskriminering eller annen utilbørlig atferd», sa Knut M. Olsen til Dagsavisen.

Men no stadfestar han at talet har blitt langt høgare:

«Totalt har Senterpartiet fått 15 varsler. To av disse sakene er fortsatt pågående», skriv Olsen til Klassekampen i ein e-post.

Sp opplyser at partileiar Trygve Slagsvold Vedum ikkje kommenterer saka, men viser i staden til partiets generalsekretær. Olsen er varsam med å gje detaljar:

«Når det gjelder resultatet av disse sakene så kommer vi ikke til å gå ut med noen detaljer rundt enkeltsaker, det er for å beskytte varslingsinstituttet og konfidensialiteten for alle de involverte. Med det sagt så blir alle saker behandlet på alvor, og de blir håndtert og avsluttet i tråd med vårt etiske regelverk.»

Han meiner Sp har meir merksemd om slike saker:

«Det er liten tvil om at oppmerksomheten rundt denne tematikken det siste året har økt bevisstheten rundt tematikken og vi har strammet opp retningslinjene for hånd­tering i partiet. Vi har blant annet revidert og vedtatt et nytt etisk regelverk. Alle skal føle seg trygge når de er med i Senterpartiet.»

Fakta

Varslingssaker:

• Høgre opplyste onsdag at dei har handsama til saman 35 varsel. «I de aller fleste sakene er det konkludert med brudd på partiets etiske retningslinjer», skreiv generalsekretær John-Ragnar Aarset i ei pressemelding.

• I slutten av januar melde Arbeidarpartiet at dei hadde fått ein stad mellom 20 og 30 varsel. På dette tidspunktet hadde Høgre 21 varsel.

• Då hadde Sp 5 varsel, no er talet tre gongar høgare.

• Sp har eigne retningsliner mot seksuell trakassering som partiet vedtok denne våren.

Kjelder: Klassekampen og NTB

Mange metoo-saker

Senterpartiet var altså det varselfrie partiet i november, men det endra seg raskt. I januar 2018 gjekk Dag Rønning av som fylkesordførar i Hedmark etter varsel om upassande episodar med unge jenter. Den fyrste meldinga om Rønning skal ha kome i 2015. Kort tid etter at han trekte seg, blei Rønning valt som ny gruppeleiar for Sp i fylkestinget – til protest frå fleire lokallag.

I januar melde Dagsavisen at det no var snakk om fem saker i Sp siste fem år. Dei fleste kom i fjor haust. Etter at Rønning trekte seg, fekk partiet inn tre nye varsel.

Tidlegare Natur og ungdom-leiar Silje Ask Lundberg varsla i 2013 Statsministerens kontor (SMK) om det ho oppfatta som upassande oppførsel frå Sp-rådgjevar Ivar Vigdenes. Denne våren har Sp handtert den såkalla sex­meldings-saka, som handlar om at tidlegare Sp-leiar Liv Signe Navarsete fekk ei grov melding på mobilen sin frå ein av ti Sp-menn – inkludert nestleiar Ola Borten Moe – som deltok på ein no mykje omtalt hyttetur. Sp avslutta saka i mai, utan at gjerningsmannen blei kjent. Navarsete varsla om saka i 2016.

I april skreiv Dagsavisen at partiet òg har fått ei ny varslingssak på bordet etter at saka frå Liv Signe Navarsete blei avslutta.

Mange spørsmål

Klassekampen har stilt fleire spørsmål om saka:

Har nokon av varsla, utanom for fylkesordføraren i Hedmark, fått konsekvensar?

Bortsett frå fylkesordføraren i Hedmark: Har nokon måtta gå frå verv, stillingar eller folkevalde roller?

I vinter melde de, som einaste parti, at de ikkje hadde fått eit einaste varsel. Har de teke spørsmål om seksuell trakassering tilstrekkeleg på alvor tidlegare?

Finst det ein ukultur i heile eller delar av Senterpartiet når det kjem til uønskt seksuell merksemd?

Sp er kjend for å ha ein særeigen festkultur. Bør denne halde fram som før, eller er det eit mål å dempe festinga?

På kva nivå i partiet har varsla kome?

Olsen sat torsdag oppteken med jobbintervju, og hadde ikkje høve til å svare på spørsmåla.

politikk@klassekampen.no

Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Lørdag 6. oktober 2018
FEIL MEDISIN: – Jeg registrerer at det ikke har vært et svar for Venstre å gå inn i regjering med Frp, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om den historisk dårlige Venstre-målingen.
Tirsdag 2. oktober 2018
URANSAKELIGE VEIER: Knut Arild H­areides forutsetning for å regjere med Ap og Sp, er at SV holdes utenfor. – Vi lukker ikke døra for SV, sier A­rbeiderpartiets partisekretær.
Mandag 1. oktober 2018
FREDAGSBØNN: Sju av KrFs sentral­styremedlemmer vil søke regjeringsmakt med Ap og Sp. Seks går imot rådet som Knut Arild Hareide ga fredag.
Lørdag 29. september 2018
VENSTRE OM: Knut Arild Hareide vil felle regjeringa allereie i haust. Men dei som vurderar å stemme KrF, likar Høgre betre enn Ap og Sp.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk