Lørdag 26. mai 2018
40 år

• Neste uke er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Stortinget. Loven var en oppdatering av tidligere lover om svangerskapsavbrudd, som krevde behandling i nemnd. Den nye loven sikret at kvinner selv fikk råderett over egen seksualitet og forplantning. Det er en milepæl i kampen for kvinnefrigjøring. Dersom kvinner ikke selv kan bestemme om de skal ha barn eller ikke, reduseres ikke bare deres livsmuligheter og helse, men også barnas. I dag blir det store flertallet av norske barn født fordi de er ønsket. Det er en frihetsrevolusjon for kvinner og et betydelig framskritt for hele samfunnet.

• Parallelt med kampen for lovendring opprettet Sosialistiske legers forening Klinikk for seksuell opplysning tidlig på 1970-tallet, beskrevet av lege Astor Reigstad i en kronikk i avisa i går. Arbeidet for å spre kunnskap om prevensjon, forplantning og seksualitet gikk hele tida hånd i hånd med kampanjen for lovendring. Det har båret frukter. I dag er aborttallene historisk lave og synkende, særlig blant yngre kvinner. Mette Løkeland ved Abortregisteret i Folkehelseinstituttet forklarer nedgangen med at unge kvinner er flinkere til å bruke prevensjon. De siste 15 årene har det også vært en sterk utbygging av helsestasjoner slik at ungdom får kunnskap om og tilgang på statlig subsidiert prevensjon.

• Kampen for selvbestemt abort var en sosialistisk kampsak, drevet fram av SV og Arbeiderpartiet i samarbeid med kvinnebevegelsen. Stortingsflertallet var knappest mulig: Med bare én stemmes overvekt gikk loven gjennom. I dag står loven fjellstøtt i Norge, med støttespillere langt inn i de fleste partiene. Ikke engang Kristelig Folkeparti går lenger inn for å endre grunnpilarene i loven, men begrenser seg til å holde fram hensynet til legers samvittighet, slik partiet gjorde da det brukte sin vippeposisjon til å kreve utvidet reservasjonsrett ved henvisning til abort for fastleger i 2014. Forslaget falt etter store, folkelige protester. Kvinner i Høyre var også rasende fordi deres eget parti var villig til å gi KrF en slik seier. Striden den gang viser at abortloven står svært sterkt i Norge i dag.

Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...
Onsdag 8. august 2018
• Donald Trumps tidligere sjef­strateg, Steve Bannon, har i et intervju med magasinet GQ beskrevet en ny akse av land som står mot «det kristne vest» – Kina, Iran og Tyrkia. Han tar til orde for at USA og dets allierte må konfrontere og...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk