Lørdag 26. mai 2018
40 år

• Neste uke er det 40 år siden loven om selvbestemt abort ble vedtatt i Stortinget. Loven var en oppdatering av tidligere lover om svangerskapsavbrudd, som krevde behandling i nemnd. Den nye loven sikret at kvinner selv fikk råderett over egen seksualitet og forplantning. Det er en milepæl i kampen for kvinnefrigjøring. Dersom kvinner ikke selv kan bestemme om de skal ha barn eller ikke, reduseres ikke bare deres livsmuligheter og helse, men også barnas. I dag blir det store flertallet av norske barn født fordi de er ønsket. Det er en frihetsrevolusjon for kvinner og et betydelig framskritt for hele samfunnet.

• Parallelt med kampen for lovendring opprettet Sosialistiske legers forening Klinikk for seksuell opplysning tidlig på 1970-tallet, beskrevet av lege Astor Reigstad i en kronikk i avisa i går. Arbeidet for å spre kunnskap om prevensjon, forplantning og seksualitet gikk hele tida hånd i hånd med kampanjen for lovendring. Det har båret frukter. I dag er aborttallene historisk lave og synkende, særlig blant yngre kvinner. Mette Løkeland ved Abortregisteret i Folkehelseinstituttet forklarer nedgangen med at unge kvinner er flinkere til å bruke prevensjon. De siste 15 årene har det også vært en sterk utbygging av helsestasjoner slik at ungdom får kunnskap om og tilgang på statlig subsidiert prevensjon.

• Kampen for selvbestemt abort var en sosialistisk kampsak, drevet fram av SV og Arbeiderpartiet i samarbeid med kvinnebevegelsen. Stortingsflertallet var knappest mulig: Med bare én stemmes overvekt gikk loven gjennom. I dag står loven fjellstøtt i Norge, med støttespillere langt inn i de fleste partiene. Ikke engang Kristelig Folkeparti går lenger inn for å endre grunnpilarene i loven, men begrenser seg til å holde fram hensynet til legers samvittighet, slik partiet gjorde da det brukte sin vippeposisjon til å kreve utvidet reservasjonsrett ved henvisning til abort for fastleger i 2014. Forslaget falt etter store, folkelige protester. Kvinner i Høyre var også rasende fordi deres eget parti var villig til å gi KrF en slik seier. Striden den gang viser at abortloven står svært sterkt i Norge i dag.

Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...
Lørdag 9. juni 2018
• Norsk forsvarspolitikk er et bedrøvelig skue. Først ble store deler av forsvaret lagt ned fordi datidas strateger mente Russland aldri ville utgjøre en eksistensiell trussel mot Norge. I stedet skulle alle ressurser settes inn på å levere...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk