Lørdag 26. mai 2018
UTÅLMODIG: Sist onsdag ga EU-domstalen klarsignal for avgift på strømmetjenester. – Nå må regjeringen vise handlekraft, mener direktør Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen.
• Netflix tapte EU-søksmål mot Tyskland • Fritt fram for å legge avgift på strømmetjenester
Krever strømmeavgift nå
Undersak

Regjeringen venter på EU-direktiv

«Dette er en prosess vi har fulgt nøye. Vi skal se på om dommen gir oss et handlingsrom som vi kan bruke», svarer kulturminister Trine Skei Grande (V) på e-post via Kulturdepartementets kommunikasjonsavdeling.

I Danmark har Netflix-dommen fra EU-domstolen slått inn i de pågående forhandlingene om et nytt medie­forlik. Ifølge avisa Politiken er det nå flertall på Alltinget for å kreve at avgiften blir bakt inn i avtalen, selv om kulturminister Mette Bock fra Liberal Alliance er imot.

EU-kjennelsen ga Tyskland rett til å beholde sin avgift på 2,5 prosent av omsetningen til strømmetjenester som Netflix.

Grande vil avvente at arbeidet med å reformere EUs AMT-direktiv er ferdigstilt, noe som trolig ikke vil skje før til neste år.

«Vi følger opp at Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med en vurdering av medfinansieringsansvaret når de nye reglene i AMT-direktivet er klare», skriver hun i e-posten.

I forrige uke utløp også høringsfristen for regjeringens utredning om pengestrømmer i det norske film- og tv-markedet, utført av konsulentselskapet Menon Economics.

Freddy André Øvstegård, SVs kulturpolitiske talsperson på Stortinget, synes det er inspirerende at et stort EU-land som Tyskland bruker nasjonal lovgivning til å ilegge strømmeselskaper en avgift.

– Hvis ikke den norske regjeringen følger opp dette, står SV klar til å fremme et liknende forslag. Nå som vi har fått anledningen, må vi sørge for at litt av de store inntektene som forsvinner ut av landet, kommer norske filmprodusenter til gode, sier han til Klassekampen.

EU-domstolen slår fast at alle EU- og EØS-land står fritt til å skattlegge Netflix og andre strømmeselskaper. I Norge kan en strømme­avgift gi nærmere 100 millioner kroner årlig.

TV

Norske film- og tv-produsenter sliter med å finansiere nye prosjekter. I løpet av få år har Netflix og andre globale strømmegiganter kapret en stadig større andel av inntektene i det norske film- og tv-markedet, uten å måtte gi noe av overskuddet tilbake til norsk innholdsproduksjon.

Men forrige onsdag kom EU-domstolen med en kjennelse som ble mottatt med jubel fra den europeiske filmbransjen. Ifølge dommen kan alle medlemsland, inkludert EØS-landet Norge, innføre en slik avgift.

– Nå trenger vi ikke å diskutere mer om hvorvidt vi skal innføre en avgift også i Norge. Nå må regjeringen vise handlekraft, sier direktør Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen, som er bransjeforeningen for norske tv- og filmprodusenter.

Fakta

Strømmeavgift:

• 16. mai stadfestet EU-domstolen at Tyskland har rett til å kreve inn avgift fra strømmeselskaper, selv om de har hovedkontor i et annet land.

• I Norge har en utredning fra Menon Economics beregnet omsetningen til strømmeselskaper (som Netflix og HBO) og digitale salgs- og leietjenester (som Viaplay og Amazon) til 2,5 milliarder kroner i 2016.

• Norske film- og tv-produsenter mener EU-dommen må føre til at Norge innfører en liknende avgift som Tyskland. Det kan gi inntil 100 millioner kroner mer til produksjon av norske filmer og dramaserier.

– Norge må skynde seg

I kjennelsen fra EU-domstolen framgår det at Tyskland har rett til beholde en avgift på 2,5 prosent av omsetningen til strømmeselskaper som Netflix og HBO, uavhengig av hvor de har hovedkontor. Avgiften går uavkortet til det tyske filminstituttet Filmförderunganstalt som fordeler inntektene videre til tysk filmproduksjon.

Netflix anførte at selskapet har sitt hovedkontor i Nederland, og derfor ikke kan skattlegges i Tyskland. Domstolen avviste imidlertid at det var grunnlag for Netflix å reise en sak for domstolen.

I kjennelsen viser EU-domstolen til arbeidet med å reformere direktivet for audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet). Når dette er ferdig neste år, vil det ifølge EU-domstolen bli lettere for alle EU- og EØS-land å kreve økonomiske bidrag fra strømmeselskaper og andre selskaper som driver utleie eller salg via nettet.

– Dersom ikke Norge skynder seg og innfører en avgift på strømmetjenester, risikerer vi å få en konkurranse­ulempe mot andre land som kommer oss i forkjøpet. Vi må få likebehandling for alle aktører, også for dem som til nå ikke har vært regulert. Den norske filmbransjen har behov for at regjeringen viser handlekraft, sier Urfjell.

Kan få 100 millioner

I fjor bestilte Kulturdepartementet en ny utredning om pengestrømmer i det norske film- og tv-bransjen fra analyseselskapet Menon Economics. Ifølge rapporten lå omsetningen for abonnementsbaserte strømmetjenester på to milliarder kroner i 2016. Omsetningen for utleie og kjøp av film på nett, såkalt TVOD, var på om lag 500 millioner kroner.

Med en norsk avgift på 2,5 prosent av omsetningen på både TVOD og SVOD, som er det samme som Tyskland allerede har innført, vil ekstrainntektene til norske film- og tv-bransje utgjøre 63 millioner kroner i året.

Men omsetningen til digitale filmtjenester har fortsatt å øke de siste årene, og Norsk filminstitutt anslår at en avgift trolig kan utgjøre rundt 100 millioner kroner om få år.

– Vi vil foretrekke at avgiften i sin helhet blir lagt inn i et filmfond. Men ordningen kan også suppleres med at strømme­selskapene investerer i egne produksjoner med norske filmer og dramaserier, sier direktør Sindre Guldvog i Norsk filminstitutt.

– Det viktigste er uansett at pengene kommer norske film- og tv-produsenter til gode, så får neste spørsmål bli hvordan man løser dette rent praktisk, legger han til.

Guldvog mener kjennelsen fra EU-domstolen er en viktig brikke for å få på plass en strømmeavgift i Norge og andre land i Europa.

– Høyst sannsynlig vil dommen danne presedens for tilsvarende dommer i andre EU-land. Dette bringer oss et stort skritt nærmere en praktisk gjennomførbar løsning for å få integrert Netflix og andre store strømmetjenester i verdikjeden på lik linje med alle andre distribusjonsplattformer, sier han.

Produsent Aage Aaberge i Nordisk Film merker strømmetjenestene.

– Vi kjenner på konsekvensene av dette til daglig. Akkurat nå har vi tre prosjekter på gang som vi stanger hodet i veggen med å få finansiert. Jeg skjønner ikke hvorfor regjeringen har somlet så mye med å få på plass en strømmeavgift, sier Aaberge, som har produsert blant annet Oscar-nominerte «Kon-Tiki».

Trenger ny finansiering

Mens kinoene er pålagt en avgift på 2,5 prosent av omsetningen, er salg av fysiske formater som dvd og blu-ray ilagt en avgift på til sammen 4,10 kroner per eksemplar.

I takt med overgangen til strømming på nett og digital filmleie har avgiften som stammer fra det fysiske videosalget, stupt fra 59 millioner kroner i 2010 til 13 millioner i 2016.

– I glansdagene utgjorde dvd-avgiften nesten halvparten av inntektene våre. Vi er avhengig av å finne nye finansieringskilder, og det er naturlig at de multinasjonale selskapene ikke skal slippe unna med å bidra, sier Aaberge.

jonas.braekke@klassekampen.no

Lørdag 23. juni 2018
Minst én av fire elever ved St. Sunniva skole går på kulturskolen, mens andelen er 0 ved andre skoler i Oslo. – Vi må ta skeivfordelingen på alvor, sier Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.
Fredag 22. juni 2018
I bydel Sagene i Oslo går rundt én av fire elever på kultur­skolen. På Stovner er andelen én av tjue.
Torsdag 21. juni 2018
Pedagogikkforsker Kirsten Sivesind mener de nye læreplanene i norsk skole er altfor ­opptatt av å teste elevene.
Onsdag 20. juni 2018
Både Vårt Land og Dagsavisen går trolig på milliontap i årets fordeling av pressestøtten. Nå skal de gjøre seg mindre avhengig av statlige midler.
Tirsdag 19. juni 2018
Opposisjonen på Stortinget er kritiske til at Lovdata tar 12.500 kroner for tilgang til alle høyesterettsdommer på nett. – Vi ber regjeringen utrede hva det vil koste å få tjenesten gratis, sier Jenny Klinge (Sp).
Mandag 18. juni 2018
Litteratur- og ­kulturdelen i engelskfaget skal reduseres. Professor Aud Solbjørg Skulstad frykter at tanken om engelsk som et dannelsesfag er i ferd med å forsvinne.
Lørdag 16. juni 2018
Jakob Weidemann lot seg tydelig begeistre av modernismens helter. I en ny utstilling følger vi hans reise fra prøvende aktmaler til abstraksjonens pioner.
Fredag 15. juni 2018
Skal Høyesteretts avgjørelser være gratis tilgjengelig på nett? Det er kjernen i en konflikt mellom Lovdata og ytringsfrihetsaktivister.
Torsdag 14. juni 2018
Frustrasjonen over de store forlagenes markedsmakt vokser. Arve Juritzen og flere andre mindre forleggere opplever at det ikke er likebehandling.
Onsdag 13. juni 2018
Nesten halvparten av barne- og ungdomsbøkene som løftes fram som nye og populære på Ark.no, kommer fra eierforlaget Gyldendal.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk