Torsdag 24. mai 2018
Fritt skolevalg

• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan inntakssystemet gjør at noen skoler blir opphopningsplass for svake, sårbare og umotiverte elever. Mange av dem har vesentlige lærevansker, psykososiale utfordringer og vanskelig hjemmemiljø eller familieøkonomi som krever at elevene bruker fritida på arbeid for å bidra til husholdningen. Noen av dem er også fysiske utagerende og skaper helt umulige læringsforhold for de andre elevene. På noen av disse skolene er det knapt elever med norskspråklig bakgrunn. Lokalmiljøet har heller ikke lenger noe eiendomsforhold til skolene fordi de fleste elevene busses inn langveisfra. Det skjer til tross for at flere av skolene ligger i sosialt sammensatte boområder som skulle tilsi en variert elevmasse.

• Ordningen med fritt skolevalg er en bevisst silingsmekanisme som skaper taperskoler med enorme sosiale problemer. Disse skolene vil bare få større og større problemer etter hvert. Når få søker og mange slutter underveis, mister skolene inntekter, og den negative spiralen fortsetter. Resultatet blir at enda færre i nærområdet søker seg til skolen. Hvor vanskelig kan det egentlig være å vise samfunns­ansvar og innføre et system som ikke skaper potensielt eksplosive skolemiljøer? Det bør skje ved at ungdom tilbys å gå på en skole i nærområdet innenfor noen inntaksregioner. Dette fungerer utmerket og til alles tilfredshet i en rekke fylker. I Oslo kan det være nødvendig å flytte grensene i noen inntaksregioner slik at man sikrer sosialt og etnisk sammensatte skole­miljøer. Unntatt er elever som søker på linjer som ikke eksisterer i inntaksregionen. Disse vil i praksis ha fritt skolevalg. Dagens inntakssystem fungerer som en turbo­kompressor for å forsterke sosiale og etniske skillelinjer til et nivå der de til slutt blir umulig å håndtere. Selv om man måtte være prinsipiell tilhenger av et fritt marked, er tida inne for å reversere dette systemet for å hindre store og uopprettelige samfunnsmessige skader.

Mandag 25. juni 2018
• Arbeiderpartiet befinner seg for tiden i skjebnefellesskap med sitt svenske søsterparti, Socialdemokraterna. Begge ligger nå på rekordlave 24 prosent oppslutning på gjennomsnittet av alle målinger. I Danmark går det noe bedre, der ligger...
Lørdag 23. juni 2018
• Torsdag ble det klart at regjeringen overkjører finnmarkingenes krav om stopp i sammenslåings­prosessen med Troms. I stedet setter kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ned en fellesnemnd for Troms og Finnmark, der...
Torsdag 21. juni 2018
• «Når Mexico sender sine folk, sender de ikke de beste», sa Donald Trump da han for tre år siden lanserte seg som presidentkandidat i USA. «De tar med seg narkotika. De tar med seg kriminalitet. De er voldtektsmenn. Og noen, antar jeg, er...
Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk