Torsdag 24. mai 2018
KREVER GRANSKING: Rut Olsen i Alta Frp er en av mange lokalpolitikere i Finnmark som er sterkt kritisk til anbudsprosessen i luftambulansetjenesten. Hun mener en gransking må til.
• Stortingshøring om luftambulansekrisa i dag • Frp-ere i Finnmark mener anbudsprosessen er en katastrofe
Mener helseministeren må gå
Undersak

Vil ikke granske

Helseminister Bent Høie mener ikke det er grunnlag for å granske anbudsprosessen:

«Det er verdt å minne om at Lufttransport, som tapte anbudskonkurransen, klagde på tildelingen og varslet om at de vurderte å begjære midlertidig forføyning. Marianne Telles rolle og spørsmålet om habilitet var et tema i denne klagesaken. Det var ikke da og er ikke senere kommet fram noen opplysninger som tilsier at hun har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen», skriver Høie i en e-post til Klassekampen. Han kommenterer ikke på kravet fra fylkesleder i Finnmark Frp Odd Eilert Persen om at han må gå, men mener annullering vil bli dyrt.

«Kontrakten er inngått på lovlig vis, og kan ikke reverseres uten betydelige kostnader og juridiske konsekvenser for helseforetakene», skriver Høie.

Odd Eilert Persen
SINNE: Alta Frp krever gransking, og fylkeslederen i Finnmark Frp mener helseminister Bent Høie må gå etter luft­ambulansekrisa.

Helse

I dag er det høring på Stortinget om Rødts forslag om å annullere anbudet som har skapt full krise i luftambulansetjenesten. Krisa oppsto etter at selskapet Babcock vant anbudet om å drive luftambulansetjenestene fra Lufttransport. Babcock tar over driften 1. juli 2019.

Helseminister Bent Høie har gjort det klart at han mener anbudsprosessen har vært lovlig og ryddig. Nå får han kraftig motbør fra regjeringspartienes egne lokalpolitikere i Finnmark.

Over 60 prosent av luftambulansens oppdrag er i Nord-Norge og aller flest i Finnmark.

– Vi opplever det som om helseministeren lar helseforetakene styre som de selv vil. Det virker som de har lagt våre liv og vår helse ut på tilbud og valgt det anbudet som var billigst, heller enn det som var best, sier Rut Olsen, representant for Frp i kommunestyret i Alta.

Fakta

Luftambulansekrisa:

• Piloter har søkt seg bort, og ambulansefly står på bakken etter at svenskbritiske Babcock Scandinavian Airambulance (BSAA) vant anbudet om å drive luftambulansetjenestene fra Lufttransport. Selskapet vant på pris, blant annet ved å kutte i lønn og pensjonsutgifter.

• BSSA skal etter planen overta driften 1. juli 2019.

• Rødt har foreslått å annullere anbudet. SV, Ap og Sp støtter forslaget, mens KrF er på vippen. Høring om forslaget er i dag og helsekomiteen avgir innstilling 31. mai.

Tapte på pris

Luftransport har drevet tjenesten de siste 25 årene, men Babcock vant på pris ved å barbere pensjonsordningene og kutte lønnen til pilotene med mellom 19 og 25 prosent. Selskapet gikk ikke med på såkalt virksomhetsoverdragelse som ville sikret pilotene i Lufttransport videre jobb. Usikre framtidsutsikter har fått så mange piloter til å slutte at Lufttransport i perioder har måttet sette ambulansefly på bakken. For å sikre at liv ikke går tapt, er helikoptre fra Forsvaret satt i beredskap.

Rut Olsen er åpen for at anbudet bør annulleres, men ønsker først en gransking av prosessen.

Styreleder i Helse Nord Marianne Telle trakk seg 14. mai etter avsløringer om at selskapet Bedriftskompetanse, hvor hun er administrerende direktør, ville tjene økonomisk på at Babcock vant anbudet. Helse Nord er ikke anbudsansvarlig, men følger prosessen tett fordi de finansierer størsteparten av luftambulansedriften.

– Det er knapt et politisk parti igjen som har tillit til Helse Nord. Det lukter samrøre og må bli gransket. Når vi har klare svar, vet vi om anbudet må sies opp, sier Olsen.

Vil ha vekk Høie

Odd Eilert Persen, fylkesleder i Finnmark Frp, mener saken må få konsekvenser på høyt nivå.

– Nå er det på tide at Erna Solberg tar et oppgjør med det Bent Høie driver med. Denne situasjonen er et resultat av et så elendig politisk håndverk at det er helt borti natta, sier Persen.

Han mener Høie beskyttes mot konsekvenser fordi han representerer Høyre.

– Sylvi Listhaug måtte gå på grunn av et bilde på Facebook, mens Høie setter folks liv og helse i fare. Da er det på tide at han sier: min tid er forbi. Hadde det vært en Frp-statsråd som satt med ansvaret, hadde denne saken ført til at han eller hun måtte gå, sier Persen, som mener han har full støtte for sine standpunkt blant medlemmer og velgere i Finnmark Frp.

I Alta Venstre har man vedtatt at anbudsprosessen er en «skandale». Krisa har fått Venstre i Finnmark til å tvile på om fri konkurranse er beste løsning for luftambulansen.

– På kort sikt må det gjøres en grundig analyse av om Babcock klarer å oppfylle kontrakten de har påtatt seg. Kan de ikke det, må anbudet lyses ut på nytt. På lang sikt må man vurdere om tjenesten skal gjøres av det offentlige, sier Leif Gøran Wasskog, fylkesleder i Finnmark Venstre.

– Hva vil dere oppnå?

– Stabilitet og sikkerhet. Når du har en privat aktør, er det en risiko for konkurs. Vi vil ikke havne i en slik situasjon en gang til, sier Wasskog.

Skylder på pilotene

Av regjeringspartienes fylkesledere i Finnmark er det bare Jo Inge Hesjevik, fra Høyre, som ikke er kritisk til anbudsprosessen. Han mener ansvaret for krisa ligger hos pilotene i Lufttransport.

– Pilotene har påtatt seg en viktig oppgave som innebærer god lønn og mye heder og ære. Det forplikter til å tilrettelegge for en god overgang når en ny aktør vinner anbudet, sier Hesjevik.

– Pilotene slutter på grunn av kutt i vilkår og usikre jobbutsikter. Er de forpliktet til å bli i jobben?

– Nei, de står fritt til å slutte, men i denne saken framstår det som det har vært en aksjon utover det. Dette har vært en arbeidskonflikt. Pilotene har funnet det vanskelig når de ikke vant fram i forhandlingene med Babcock og ville ikke stille på jobb. Det bør de ikke være stolte av, sier Hesjevik.

Norges Flygerforbund avviser Hesjeviks framstilling på det sterkeste.

jos@klassekampen.no

Artikkelen er rettet 25. mai 2018: Ved en inkurie brukte vi opprinnelig et bilde av Johnny Olaussen, fylkestings­representant for Frp i Finnmark, der vi skulle hatt bilde av Odd Eilert Persen, fylkesleder i Finnmark Frp. Johnny Olaussen var ikke intervjuet i saken, og dette er nå rettet. Vi beklager. Red.

Artikkelen er oppdatert: 24. mai 2018 kl. 14.50
Tirsdag 14. august 2018
ADVARER: Frps Jon Helgheim sier rommet for hva som er greit å si som politiker blir mer snevert. I går måtte enda en frittalende Frp-statsråd gå av.
Lørdag 11. august 2018
AP STØRST: Jonas Gahr Støre (Ap) trur sharia-bråket rundt Per Sandberg er ein hovudgrunn til at Frp går tilbake på dagens måling.
Fredag 10. august 2018
BLI HJEMME: Hege Storhaug i Human Rights Service og Hans Rustad i Document er forferdet over Per Sandbergs feiring av den iranske nasjonaldagen.
Mandag 6. august 2018
OVERTID: Nominasjonskomiteen skulle hatt svar for tre måneder siden, men Rita Ottervik (Ap) vet ennå ikke om hun ønsker å fortsette som ordfører i Trondheim.
Onsdag 1. august 2018
KRISE: KrF mener det er «svært sannsynlig» at Stortinget retter kritikk mot regjeringen etter Riksrevisjonens slakt av terrorsikringen. Partiet utelukker ikke at det kan gå lenger.
Mandag 30. juli 2018
SPIS DE RIKE: Audun Lysbakken ser for seg å fylle statskassa med minst 14 milliarder kroner i økt skatt på «superhøye inntekter» og «de superrikes formuer».
Fredag 27. juli 2018
SKIFTE: Det viktigste for Senterpartiet i Trøndelag er å få fylkesordføreren, ikke hvem de samarbeider med. Det sier Ola Borten Moen (Sp).
Lørdag 21. juli 2018
debatt: Over­levende Helén Ingrid Andreassen fikk hat-telefoner da hun deltok i innvandrings­debatt. Men oppgjøret med ytre høyre etter 22. juli har uteblitt, sier hun – og derfor orker hun likevel.
Tirsdag 17. juli 2018
INKASSOKRAV: Hvor mye penger har Erna Solberg lovet Nato å bruke på forsvar de neste årene? Det er spørsmålet Bjørnar Moxnes nå krever et klart svar på.
Onsdag 11. juli 2018
BØNDA IFRA NORD: Finnmark kan ramle heilt ut av Stortinget. Finnmarks fylkesordførar er likevel open for at areal skal telje mindre enn i dag når ein fordeler stortingsmandat.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk