Torsdag 24. mai 2018
KREVER GRANSKING: Rut Olsen i Alta Frp er en av mange lokalpolitikere i Finnmark som er sterkt kritisk til anbudsprosessen i luftambulansetjenesten. Hun mener en gransking må til.
• Stortingshøring om luftambulansekrisa i dag • Frp-ere i Finnmark mener anbudsprosessen er en katastrofe
Mener helseministeren må gå
Undersak

Vil ikke granske

Helseminister Bent Høie mener ikke det er grunnlag for å granske anbudsprosessen:

«Det er verdt å minne om at Lufttransport, som tapte anbudskonkurransen, klagde på tildelingen og varslet om at de vurderte å begjære midlertidig forføyning. Marianne Telles rolle og spørsmålet om habilitet var et tema i denne klagesaken. Det var ikke da og er ikke senere kommet fram noen opplysninger som tilsier at hun har deltatt i anskaffelsesprosessen på en slik måte at det har påvirket prosessen», skriver Høie i en e-post til Klassekampen. Han kommenterer ikke på kravet fra fylkesleder i Finnmark Frp Odd Eilert Persen om at han må gå, men mener annullering vil bli dyrt.

«Kontrakten er inngått på lovlig vis, og kan ikke reverseres uten betydelige kostnader og juridiske konsekvenser for helseforetakene», skriver Høie.

Odd Eilert Persen
SINNE: Alta Frp krever gransking, og fylkeslederen i Finnmark Frp mener helseminister Bent Høie må gå etter luft­ambulansekrisa.

Helse

I dag er det høring på Stortinget om Rødts forslag om å annullere anbudet som har skapt full krise i luftambulansetjenesten. Krisa oppsto etter at selskapet Babcock vant anbudet om å drive luftambulansetjenestene fra Lufttransport. Babcock tar over driften 1. juli 2019.

Helseminister Bent Høie har gjort det klart at han mener anbudsprosessen har vært lovlig og ryddig. Nå får han kraftig motbør fra regjeringspartienes egne lokalpolitikere i Finnmark.

Over 60 prosent av luftambulansens oppdrag er i Nord-Norge og aller flest i Finnmark.

– Vi opplever det som om helseministeren lar helseforetakene styre som de selv vil. Det virker som de har lagt våre liv og vår helse ut på tilbud og valgt det anbudet som var billigst, heller enn det som var best, sier Rut Olsen, representant for Frp i kommunestyret i Alta.

Fakta

Luftambulansekrisa:

• Piloter har søkt seg bort, og ambulansefly står på bakken etter at svenskbritiske Babcock Scandinavian Airambulance (BSAA) vant anbudet om å drive luftambulansetjenestene fra Lufttransport. Selskapet vant på pris, blant annet ved å kutte i lønn og pensjonsutgifter.

• BSSA skal etter planen overta driften 1. juli 2019.

• Rødt har foreslått å annullere anbudet. SV, Ap og Sp støtter forslaget, mens KrF er på vippen. Høring om forslaget er i dag og helsekomiteen avgir innstilling 31. mai.

Tapte på pris

Luftransport har drevet tjenesten de siste 25 årene, men Babcock vant på pris ved å barbere pensjonsordningene og kutte lønnen til pilotene med mellom 19 og 25 prosent. Selskapet gikk ikke med på såkalt virksomhetsoverdragelse som ville sikret pilotene i Lufttransport videre jobb. Usikre framtidsutsikter har fått så mange piloter til å slutte at Lufttransport i perioder har måttet sette ambulansefly på bakken. For å sikre at liv ikke går tapt, er helikoptre fra Forsvaret satt i beredskap.

Rut Olsen er åpen for at anbudet bør annulleres, men ønsker først en gransking av prosessen.

Styreleder i Helse Nord Marianne Telle trakk seg 14. mai etter avsløringer om at selskapet Bedriftskompetanse, hvor hun er administrerende direktør, ville tjene økonomisk på at Babcock vant anbudet. Helse Nord er ikke anbudsansvarlig, men følger prosessen tett fordi de finansierer størsteparten av luftambulansedriften.

– Det er knapt et politisk parti igjen som har tillit til Helse Nord. Det lukter samrøre og må bli gransket. Når vi har klare svar, vet vi om anbudet må sies opp, sier Olsen.

Vil ha vekk Høie

Odd Eilert Persen, fylkesleder i Finnmark Frp, mener saken må få konsekvenser på høyt nivå.

– Nå er det på tide at Erna Solberg tar et oppgjør med det Bent Høie driver med. Denne situasjonen er et resultat av et så elendig politisk håndverk at det er helt borti natta, sier Persen.

Han mener Høie beskyttes mot konsekvenser fordi han representerer Høyre.

– Sylvi Listhaug måtte gå på grunn av et bilde på Facebook, mens Høie setter folks liv og helse i fare. Da er det på tide at han sier: min tid er forbi. Hadde det vært en Frp-statsråd som satt med ansvaret, hadde denne saken ført til at han eller hun måtte gå, sier Persen, som mener han har full støtte for sine standpunkt blant medlemmer og velgere i Finnmark Frp.

I Alta Venstre har man vedtatt at anbudsprosessen er en «skandale». Krisa har fått Venstre i Finnmark til å tvile på om fri konkurranse er beste løsning for luftambulansen.

– På kort sikt må det gjøres en grundig analyse av om Babcock klarer å oppfylle kontrakten de har påtatt seg. Kan de ikke det, må anbudet lyses ut på nytt. På lang sikt må man vurdere om tjenesten skal gjøres av det offentlige, sier Leif Gøran Wasskog, fylkesleder i Finnmark Venstre.

– Hva vil dere oppnå?

– Stabilitet og sikkerhet. Når du har en privat aktør, er det en risiko for konkurs. Vi vil ikke havne i en slik situasjon en gang til, sier Wasskog.

Skylder på pilotene

Av regjeringspartienes fylkesledere i Finnmark er det bare Jo Inge Hesjevik, fra Høyre, som ikke er kritisk til anbudsprosessen. Han mener ansvaret for krisa ligger hos pilotene i Lufttransport.

– Pilotene har påtatt seg en viktig oppgave som innebærer god lønn og mye heder og ære. Det forplikter til å tilrettelegge for en god overgang når en ny aktør vinner anbudet, sier Hesjevik.

– Pilotene slutter på grunn av kutt i vilkår og usikre jobbutsikter. Er de forpliktet til å bli i jobben?

– Nei, de står fritt til å slutte, men i denne saken framstår det som det har vært en aksjon utover det. Dette har vært en arbeidskonflikt. Pilotene har funnet det vanskelig når de ikke vant fram i forhandlingene med Babcock og ville ikke stille på jobb. Det bør de ikke være stolte av, sier Hesjevik.

Norges Flygerforbund avviser Hesjeviks framstilling på det sterkeste.

jos@klassekampen.no

Artikkelen er rettet 25. mai 2018: Ved en inkurie brukte vi opprinnelig et bilde av Johnny Olaussen, fylkestings­representant for Frp i Finnmark, der vi skulle hatt bilde av Odd Eilert Persen, fylkesleder i Finnmark Frp. Johnny Olaussen var ikke intervjuet i saken, og dette er nå rettet. Vi beklager. Red.

Artikkelen er oppdatert: 24. mai 2018 kl. 14.50
Tirsdag 19. juni 2018
NEKTER: Kommunalministeren vil la Troms overkjøre Finnmark. Tromspolitikere fra Rødt, SV og MDG sier blankt nei, og nekter å overstyre finnmarkingene.
Lørdag 16. juni 2018
PÅ DØRA: Reklameguru Ingebrigt Steen Jensen og samboeren Trude Solheim er lei av at Arbeiderpartiet ikke skaper entusiasme, og fremmer ti saker som de håper kan gjenreise partiet.
Fredag 15. juni 2018
BØYER IKKE AV: Finnmark vil møte trusler fra regjeringen med sivil ulydighet. Regjeringen lover represalier.
Torsdag 14. juni 2018
RAUD ELLER DAUD: Støre meiner tida etter valnederlaget har gjort han meir oppteken av å finne løysingar på venstresida. Om 15 månader kjem folkets dom.
Onsdag 13. juni 2018
INNTOG: Amerikanske marinesoldater skal til Indre Troms – og blir der i fem år. Opposisjonen reagerer på regjeringens forsvarspolitikk.
Lørdag 9. juni 2018
SENTRUM: Høyre snuser på 30-tallet på Klassekampens juni-måling, men er fortsatt av­hengig av kriserammede KrF for flertall.
Onsdag 6. juni 2018
OPTIMIST: Tilbakegangen i Bergen er stor for Ap, men partiet har heng på Høgre. Byrådsleiar Harald Schjelderup har tru på fire nye år.
Mandag 4. juni 2018
RESSURSMANGEL: SV meiner kommunane får ei ekstrarekning på «eit tresifra tal millionar» for dei innbyggjarane som treng mest hjelp. Endringa har tilbakeverkande kraft.
Lørdag 2. juni 2018
URO: Tomrommet etter Trond Giske, politisk uenighet mellom Nord- og Sør-Trøndelag og skandaler i Trondheim har svekket Arbeiderpartiets største partilag.
Fredag 1. juni 2018
TAL SOM TEL: Sp har fått 15 varsel. To av sakene er framleis ikkje ferdig handsama, seier partiets generalsekretær.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk