Onsdag 23. mai 2018
MANGE OM BEINET: Nordkapp kommune vil ha en større del av inntektene fra Nordkapp-platået, som Rica Eiendom har store inntekter fra på grunn av en svært fordelaktig leieavtale med Finnmarkseiendommen.Foto: PIERRE-HENRY DESHAYES, AFP/NTB Scanpix
Nordkapp kommune vil kjøpe Nordkapp-platået, men Finnmarkseiendommen sier nei:
Kjemper om pengemaskin
Undersak

– Etisk viktig sak

Nordkapp kommune bør være den rettmessige grunneieren av Nordkapp-platået, og Finnmarkseiendommen bør vise samfunnsansvar ved å bidra til at kommunen får overta eiendomsretten, sier advokaten Ole-Martin Jensen, som skal delta på dagens folkemøte om saken i Honningsvåg.

Skjebnetid

Jensen arbeider som advokat i Tromsø med eiendomsrett som spesialfelt og kommer selv fra Honningsvåg.

Han mener det er en skjebnetid for forvaltningen av det verdifulle platået, når festekontrakten nå skal reforhandles for flere tiår framover.

– Finnmarkseiendommen overtok grunneierforholdet til Nordkapp-platået gratis fra Statskog da eiendommen ble opprettet i 2006, og vertskommunen Nordkapp går hvert år glipp av store inntekter. Det er trist om dette forholdet skal fortsette på ubestemt tid, sier Jensen.

Bebreider ikke Rica

– Er det juridisk grunnlag for å kreve kommunal overtakelse av platået?

– Det er full anledning til et frivillig kjøp og salg. Det står i Finnmarksloven, som Finnmarkseiendommen er basert på, at eiendommen skal tjene finnmarkingene, og dette blir ikke innfridd av at lokalbefolkningen har fri ankomst til platået. De besøkende kommer bare i liten grad fra Nordkapp og Finnmark. Dette er ikke bare juridisk, men også etisk sett en viktig sak.

Jensen sier at Rica Eiendom ikke er å bebreide.

– Hotellkonsernet har sin legitime rett til å drive forretningsvirksomhet på best mulig betingelser, og har som leietaker selvsagt interesse av en lav pris. Det prinsipielt viktige er hvem som skal forvalte Nordkapp-platået og ta ut de betydelige verdiene her.

KJØPER: Nordkapp kommune prøver forgjeves å kjøpe den lukrative turistattraksjonen Nordkapp-platået. I dag er det folkemøte i Honningsvåg for å øke presset på grunneier Finnmarkseiendommen.

offentlig eiendom

Hotellgiganten Rica Eiendom skummer fløten av Nordkapp-turismen, mens smuler tilfaller Nordkapp kommune, der det sagnomsuste Nordkapp-platået ligger. Rica leier grunnen av Finnmarkseiendommen (Fefo) for bare 68.000 kroner i året. Nå mobiliserer befolkningen for en kommunal overtakelse.

På dagens folkemøte blir det appeller fra ulike politiske grupperinger, samt en redegjørelse fra advokat Ole Martin Jensen som konkluderer med at Fefo trygt kan selge Nordkapp-platået til kommunen (se sidesak).

Fakta

Nordkapp-platået:

• Nordkapp er Europas nordligste punkt og blir hvert år besøkt av cirka 250.000 turister. Nordkapphallen på platået eies av Rica Eiendom, som leier ut til Scandic.

• Platået har siden 2006 vært eid av Finnmarkseiendommen, som eier og forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark.

• Inngangsbilletten til Nordkapp er 270 kroner. De som kommer til fots eller er bosatt i Nordkapp kommune, kommer inn gratis.

• Rica Eiendom ønsker ikke å røpe hva de tjener på Nordkapp, men sier de planlegger en ombygging til over 100 millioner kroner.

Lokal råderett

– Her er et sterkt folkelig engasjement. Det er nå Nordkapp og folket her har mulighet til å få råderett over Nordkapp-platået, sier Heidi Holmgren, som er leder i Nordkapp turlag og blant initiativtakerne til folkemøtet.

– For oss er det viktig at allemannsretten gjelder, og at friluftsloven blir hørt.

Holmgren mener det er ulovlig å ta inngangsbillett til et naturområde, slik praksis er i dag, uten at inntektene brukes til tilrettelegging for fritidsformål.

Hun etterlyser et sterkere engasjement fra kommunens politikere.

Fefo skal i løpet av året forhandle med Rica Eiendom om forlengelse av festekontrakten. Kommunens ønske om å kjøpe platået har blitt avvist.

Gir seg ikke

– Vi tar ikke et nei for et nei. Nordkapp kommune har ikke gitt opp å kjøpe Nordkapp-platået. Vi har nedsatt et utvalg som snarest mulig skal ha møte med Fefo, sier ordfører Kristina Hansen (Ap).

Arealet på Nordkapp har blitt leid ut til kommersielle siden 1928. I dag koster det 270 kroner for tilreisende å besøke platået.

Rica Eiendom, med hovedkontor og eierfamilie i Oslo, har i en årrekke tatt ut 20–30 millioner kroner i overskudd fra Nordkapp. Når festeavtalen går ut i år, ønsker Fefo fortsatt å leie ut til Rica.

Direktør Jan Olli i Finnmarkseiendommen påpeker at han følger styrets strategi når han innstiller på at Nordkapp kommune ikke skal få kjøpe Nordkapp-platået.

Mest verdifull

– Vår jobb som grunneier er å skape forutsigbarhet for alle parter. Vi skal også sikre vår egen økonomi langsiktig, og det vil være feil om vi solgte våre mest verdifulle eiendommer, sier Olli til Klassekampen.

Når kontrakten Rica Eiendom skal reforhandles, er Jan Olli innstilt på at dagens leiesum må økes. Man vil også se på om dagens leieareal, 920 mål, kan reduseres.

– Vår policy er vedtatt av styret. Vi er ikke innstilt på å selge Nordkapp verken til Rica eller til Nordkapp kommune, sier direktør Olli.

Finnmarkseiendommen er en spesiell grunneiermodell, konstruert for eierskap og forvaltning av offentlig grunn i Finnmark fylke. Fefo er ikke statlig, men styres av et styre på seks personer som er utnevnt av Sametinget og fylkeskommunen.

Habilitetsproblem

Striden om eierskapet til Nordkapp-platået har vist habilitetsproblemer i administrativ og politisk ledelse i Nordkapp kommune.

Rådmann Raymond Mortensen i Nordkapp kommune var inntil nylig styreleder i Finnmarkseiendommen, men har nå trukket seg av habilitetsgrunner. Ordfører Kristina Hansen sitter i kontrollutvalget i Fefo, og har bedt en jurist vurdere habiliteten.

Hun synes ikke det er et problem at hun sitter i Fefos kontrollkomité.

– Men om vi ikke får kjøpe og anker avgjørelsen, vil jeg fratre på grunn av habilitet, sier hun.

oler@klassekampen.no

alfs@klassekampen.no

Fredag 17. august 2018
OFFENSIVE: Heroinbehandling er bare starten. Nå krever rusorganisasjoner straffefrihet for narkotikabruk samt rusbehandling med narkotika for alle grupper tunge rusavhengige.
Torsdag 16. august 2018
STAB: Linn Beathe Esborg var i den norske staben som klargjorde F-16-jagarfly til tokt over Libya. No krev ho fleire svar om kva ho var med på.
Onsdag 15. august 2018
VERRE: En fersk forskningsrapport viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer. Men de som bor i distriktene, klarer seg jevnt over bedre.
Tirsdag 14. august 2018
ADVARER: Frps Jon Helgheim sier rommet for hva som er greit å si som politiker blir mer snevert. I går måtte enda en frittalende Frp-statsråd gå av.
Mandag 13. august 2018
SINNA: Den russiske ambassaden er djupt misnøgd med forsvarsministerens grunn for at Vladimir Putin ikkje er invitert til Finnmark i 2019.
Lørdag 11. august 2018
AP STØRST: Jonas Gahr Støre (Ap) trur sharia-bråket rundt Per Sandberg er ein hovudgrunn til at Frp går tilbake på dagens måling.
Fredag 10. august 2018
BLI HJEMME: Hege Storhaug i Human Rights Service og Hans Rustad i Document er forferdet over Per Sandbergs feiring av den iranske nasjonaldagen.
Torsdag 9. august 2018
REFS: Frank Bakke-Jensen vil utsette 22. juli-komiteens terrorsikringsfrist for Forsvaret med ti år, uten å spørre Stortinget. Nå får han refs av komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide.
Onsdag 8. august 2018
JUBILEUM: Neste år skal vi feire at det er 75 år siden soldater fra Sovjet startet frigjøringen av Norge. – Da må sanksjonene overfor vår nabo i øst være avsluttet, sier stortingspolitiker fra Frp.
Tirsdag 7. august 2018
PROVOSERT: Før Aps landsmøte i 2017 samlet industriarbeiderne seg til ­demonstrasjon mot vern av områder i nord. Nå er de provosert over AUFs varslede offensiv for vern.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk