Onsdag 23. mai 2018
Generasjoner

• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger. De som må slutte før, vil tape. Denne uka legger også regjeringen fram forslag til justering av alderspensjonen. I år kan resultatet bli at pensjonistene vil tape, fordi økningen ikke vil holde tritt med prisstigningen. Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen sier til VG at landets pensjonister risikerer å tape kjøpekraft for fjerde året på rad, noe han karakteriserer som en skandale.

• VGs politiske redaktør Hanne Skartveit hevder at regjeringen er altfor ettergivende overfor pensjonistene. «Regningen går til dagens barn og unge», hevder hun. Skartveit viser til at mange pensjonister lever gode liv, mens unge ikke kan ta en slik pensjonisttilværelse for gitt. «Dersom de unge, som bærer samfunnet med sin arbeidsinnsats, opplever at de eldre tar en uforholdsmessig stor del av godene, kan de miste tilliten til samfunnet de selv er en del av. Og etter hvert kanskje også viljen til å bidra», skriver hun. Skartveits hovedpoeng er at hvis regjeringen firer enda mer på prinsippene i pensjonsreformen, eller foretar kostbare endringer i regelverket, «så er det barna og barnebarna som får regningen».

• Det er riktig at finansieringen av pensjonen rent teknisk er basert på «pay-as-you-go»-prinsippet. Det vil si at det er dagens yrkesaktive som dekker utbetalingene til pensjonistene, akkurat slik dagens pensjonister gjorde da de var i yrkesaktiv alder. Det er likevel ikke slik at hvis man gjør systemet dårligere for dem som er eldre i dag, så vil det tjene de unge. Det er tvert imot. Når pensjonsordningen svekkes, noe Skartveit støtter, er det først og fremst de unge som blir skadelidende, fordi deres framtidige pensjon blir dårligere enn dagens. Det må sies å være en form for populisme når det sies at «barn og barnebarn får regningen» hvis ikke velferdsordninger for eldre svekkes. Den beste garantien dagens yrkesaktive har for å få gode pensjoner når de blir eldre, er å opprettholde gode pensjoner for dagens eldre.

Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...
Lørdag 9. juni 2018
• Norsk forsvarspolitikk er et bedrøvelig skue. Først ble store deler av forsvaret lagt ned fordi datidas strateger mente Russland aldri ville utgjøre en eksistensiell trussel mot Norge. I stedet skulle alle ressurser settes inn på å levere...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk