Onsdag 23. mai 2018
Generasjoner

• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger. De som må slutte før, vil tape. Denne uka legger også regjeringen fram forslag til justering av alderspensjonen. I år kan resultatet bli at pensjonistene vil tape, fordi økningen ikke vil holde tritt med prisstigningen. Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen sier til VG at landets pensjonister risikerer å tape kjøpekraft for fjerde året på rad, noe han karakteriserer som en skandale.

• VGs politiske redaktør Hanne Skartveit hevder at regjeringen er altfor ettergivende overfor pensjonistene. «Regningen går til dagens barn og unge», hevder hun. Skartveit viser til at mange pensjonister lever gode liv, mens unge ikke kan ta en slik pensjonisttilværelse for gitt. «Dersom de unge, som bærer samfunnet med sin arbeidsinnsats, opplever at de eldre tar en uforholdsmessig stor del av godene, kan de miste tilliten til samfunnet de selv er en del av. Og etter hvert kanskje også viljen til å bidra», skriver hun. Skartveits hovedpoeng er at hvis regjeringen firer enda mer på prinsippene i pensjonsreformen, eller foretar kostbare endringer i regelverket, «så er det barna og barnebarna som får regningen».

• Det er riktig at finansieringen av pensjonen rent teknisk er basert på «pay-as-you-go»-prinsippet. Det vil si at det er dagens yrkesaktive som dekker utbetalingene til pensjonistene, akkurat slik dagens pensjonister gjorde da de var i yrkesaktiv alder. Det er likevel ikke slik at hvis man gjør systemet dårligere for dem som er eldre i dag, så vil det tjene de unge. Det er tvert imot. Når pensjonsordningen svekkes, noe Skartveit støtter, er det først og fremst de unge som blir skadelidende, fordi deres framtidige pensjon blir dårligere enn dagens. Det må sies å være en form for populisme når det sies at «barn og barnebarn får regningen» hvis ikke velferdsordninger for eldre svekkes. Den beste garantien dagens yrkesaktive har for å få gode pensjoner når de blir eldre, er å opprettholde gode pensjoner for dagens eldre.

Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...
Onsdag 8. august 2018
• Donald Trumps tidligere sjef­strateg, Steve Bannon, har i et intervju med magasinet GQ beskrevet en ny akse av land som står mot «det kristne vest» – Kina, Iran og Tyrkia. Han tar til orde for at USA og dets allierte må konfrontere og...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk