Onsdag 23. mai 2018
Generasjoner

• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger. De som må slutte før, vil tape. Denne uka legger også regjeringen fram forslag til justering av alderspensjonen. I år kan resultatet bli at pensjonistene vil tape, fordi økningen ikke vil holde tritt med prisstigningen. Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen sier til VG at landets pensjonister risikerer å tape kjøpekraft for fjerde året på rad, noe han karakteriserer som en skandale.

• VGs politiske redaktør Hanne Skartveit hevder at regjeringen er altfor ettergivende overfor pensjonistene. «Regningen går til dagens barn og unge», hevder hun. Skartveit viser til at mange pensjonister lever gode liv, mens unge ikke kan ta en slik pensjonisttilværelse for gitt. «Dersom de unge, som bærer samfunnet med sin arbeidsinnsats, opplever at de eldre tar en uforholdsmessig stor del av godene, kan de miste tilliten til samfunnet de selv er en del av. Og etter hvert kanskje også viljen til å bidra», skriver hun. Skartveits hovedpoeng er at hvis regjeringen firer enda mer på prinsippene i pensjonsreformen, eller foretar kostbare endringer i regelverket, «så er det barna og barnebarna som får regningen».

• Det er riktig at finansieringen av pensjonen rent teknisk er basert på «pay-as-you-go»-prinsippet. Det vil si at det er dagens yrkesaktive som dekker utbetalingene til pensjonistene, akkurat slik dagens pensjonister gjorde da de var i yrkesaktiv alder. Det er likevel ikke slik at hvis man gjør systemet dårligere for dem som er eldre i dag, så vil det tjene de unge. Det er tvert imot. Når pensjonsordningen svekkes, noe Skartveit støtter, er det først og fremst de unge som blir skadelidende, fordi deres framtidige pensjon blir dårligere enn dagens. Det må sies å være en form for populisme når det sies at «barn og barnebarn får regningen» hvis ikke velferdsordninger for eldre svekkes. Den beste garantien dagens yrkesaktive har for å få gode pensjoner når de blir eldre, er å opprettholde gode pensjoner for dagens eldre.

Tirsdag 23. oktober 2018
• Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator under dekningen av valget i Sverige i september i år. Om lag 75 av klagene kom som resultat av en kampanje på partiet Rødts...
Mandag 22. oktober 2018
• Norsk politikk er blitt revitalisert etter at Knut Arild Hareide for tre uker siden rådet KrF til å sondere mulighetene for en historisk regjeringskoalisjon med Ap og Sp. Etter et år hvor norsk politikk...
Lørdag 20. oktober 2018
• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske...
Fredag 19. oktober 2018
• Onsdag ble det klart at det britiske selskapet Go-Ahead har slått NSB og svenske SJ i konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det er i tråd med den blåblå regjeringens plan for norsk togtrafikk, hvor den...
Torsdag 18. oktober 2018
• Det er underlige tider i norsk politikk. De siste dagene har flere politikere på borgerlig side skrudd opp retorikken i et forsøk på å beholde Kristelig Folkeparti som støtteparti for regjeringen. Tirsdag advarte statsminister Erna Solberg...
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...
Torsdag 11. oktober 2018
• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett...