Tirsdag 22. mai 2018
MUNNKURV: I dag demonstrer Utdanningsforbundet, her ved leder Steffen Handal, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag sammen for ytringsfriheten sin. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Lærerne demonstrerer for ytringsfrihet:
Aksjon for mer frihet
RETTIGHET: Selv om datoen viser 2018, ser Utdannings­forbundet seg i dag nødt til å aksjonere for sin menneskerett til å ytre seg fritt på arbeidsplassen.

utdanning

– I etterkant av Malkenes-saken har veldig mange av våre medlemmer ønsket å ytre seg og vise støtte til ytringsfriheten. Derfor lager vi denne markeringen for et godt ytringsklima, ikke bare i Osloskolen, men i hele landet, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Oslo-lærer Simen Malkenes fikk reprimande av skolens rektor etter at han deltok på et radioprogram og fortalte om en typisk skoletime og nevnte elevene sine med første bokstav i fornavnet. Elever følte seg krenket, og skolen startet en prosess mot Malkenes.

Saken har ført til debatt om ytringsfrihet for lærere, og lærer­organisasjonene har gått til det uvanlige skrittet å invitere til en markering for ytringsfrihet utenfor Stortinget i dag.

– Føles det rart å måtte demonstrere for ytringsfrihet i Norge i 2018?

– På en måte kan du si det, men samtidig ser vi at ytringsfriheten er under press også i andre sektorer og i enda større grad i andre land. Ytringsfriheten må kjempes for hele tida og kan ikke tas for gitt. Det er spesielt viktig at lærere og ledere i skoler og barne­hager er seg det ansvaret bevisst.

Fakta

Ytringsfrihet i skolen:

• Lærer i Oslo, Simon Malkenes, fortalte 5. mars om en typisk skoletime i radioprogrammet «Dagsnytt 18». Elever ble benevnt med forbokstav.

• Malkenes sine elever skrev i et avisinnlegg at programmet opplevdes krenkende for dem. Skolen opprettet derfor en sak basert på opplæringslovens krav om at lærere ikke skal krenke elever.

• Saken endte med at Malkenes fikk reprimande av skolens rektor.

• I dag avholder Utdanningsforbundet en markering for ytringsfrihet i skolen foran Stortinget. På rådhuset i hovedstaden blir det avholdt en høring om ytringsfrihet i skolene i kommunen.

Oppvask i Oslo

Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag står bak markeringen foran Stortinget i dag klokka 18.30.

Handal sier at Malkenes-saken ikke er unik, og at flere lærere har blitt møtt med motbør fra arbeidsgivere etter å ha ytret seg.

– Vi vet at både lærere og ledere i norsk skole er usikre på om de kan ytre seg. Vi har altfor mange eksempler på at lærere og ledere som ytrer seg kritisk opplever represalier, sier han.

Forbundslederen tror læreres ytrings­frihet kan begrenses fordi lederne er redd for at ytringer kan skade skolenes omdømme.

– Jeg tror et ønske om at virksomheten skal framstå som vellykket og uten feil gjør at man fristes til å legge bånd på kritiske ytringer. Særlig i situasjoner der skoler kan oppleve at økonomien blir truet dersom skolen får et uheldig rykte. I Oslo-skolen er det karakterbasert opptak og pengene følger eleven, og da blir omdømmet svært viktig, sier han.

Handal mener skoleierne bør gå igjennom sine retningslinjer for å undersøke om de begrenser lærernes ytringsfrihet.

– Alle skoler og kommuner bør gå igjennom sine retningslinjer for å sikre seg at det ikke blir lagt hindre for ansattes ytringsfrihet. Så tror jeg også vi alle må tenke igjennom at ytringsfriheten er der for å brukes når det er krevende og når man sier noe som ikke alle er enige i. I de tilfellene må vi alle opptre prinsipielt. Det er også noen markørsaker som er svært viktige, og der ledere har et spesielt ansvar for å forsvare ytringer som oppleves som krevende, sier Handal.

Bakgrunnen for saken mot Malkenes var den relativt ferske paragrafen i opplæringsloven som sier at skolen har plikt til å sette i gang saker mot lærere dersom det er mottatt varsler om at de har krenket elever.

Handal mener også man bør se på paragrafen på nytt i lys av debatten om ytringsfrihet.

Politikerne i hovedstaten har også engasjert seg i debatten om ytringsfrihet, og kultur- og utdanningskomiteen avholder åpen høring om temaet i dag.

Viktig for allmennheten

Lærerlederen oppfordrer lærere og skoledere om å delta i samfunnsdebatten, og at deres stemmer er viktige for å skape en best mulig skole.

– Lærere har et stort ansvar for barn og unge, og allmennheten bør kjenne til det vi opplever i vår hverdag. Også ting som kan oppleves som problematisk for ledere, politikere og samfunnet.

Handal tror ikke det er tilfeldig at akkurat lærerne havnet i sentrum for en ytringsfrihetsdebatt:

– Vi er en yrkesgruppe som ytrer seg mye. Min bestefar var lærer under krigen, og den gangen sto lærerne opp mot nazistene som ville at lærerne skulle undervise etter nazistene pipe. Min opplevelse er at lærerprofesjonen alltid har vært svært opptatt av oppdraget sitt og de grunnleggende verdiene som utdanningen bygger på.

innenriks@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert med rettelse av tidspunktet for markeringen foran Stortinget.

Artikkelen er oppdatert: 22. mai 2018 kl. 10.21
Lørdag 18. august 2018
DYRT: 40.000 kroner i året. Det er forskjellen på foreldrebetalingen ved den aller billigste og den aller dyreste SFO-en i landet. – Uakseptabelt, mener foreldre­utvalg.
Fredag 17. august 2018
OFFENSIVE: Heroinbehandling er bare starten. Nå krever rusorganisasjoner straffefrihet for narkotikabruk samt rusbehandling med narkotika for alle grupper tunge rusavhengige.
Torsdag 16. august 2018
STAB: Linn Beathe Esborg var i den norske staben som klargjorde F-16-jagarfly til tokt over Libya. No krev ho fleire svar om kva ho var med på.
Onsdag 15. august 2018
VERRE: En fersk forskningsrapport viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer. Men de som bor i distriktene, klarer seg jevnt over bedre.
Tirsdag 14. august 2018
ADVARER: Frps Jon Helgheim sier rommet for hva som er greit å si som politiker blir mer snevert. I går måtte enda en frittalende Frp-statsråd gå av.
Mandag 13. august 2018
SINNA: Den russiske ambassaden er djupt misnøgd med forsvarsministerens grunn for at Vladimir Putin ikkje er invitert til Finnmark i 2019.
Lørdag 11. august 2018
AP STØRST: Jonas Gahr Støre (Ap) trur sharia-bråket rundt Per Sandberg er ein hovudgrunn til at Frp går tilbake på dagens måling.
Fredag 10. august 2018
BLI HJEMME: Hege Storhaug i Human Rights Service og Hans Rustad i Document er forferdet over Per Sandbergs feiring av den iranske nasjonaldagen.
Torsdag 9. august 2018
REFS: Frank Bakke-Jensen vil utsette 22. juli-komiteens terrorsikringsfrist for Forsvaret med ti år, uten å spørre Stortinget. Nå får han refs av komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide.
Onsdag 8. august 2018
JUBILEUM: Neste år skal vi feire at det er 75 år siden soldater fra Sovjet startet frigjøringen av Norge. – Da må sanksjonene overfor vår nabo i øst være avsluttet, sier stortingspolitiker fra Frp.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk