Tirsdag 22. mai 2018
MUNNKURV: I dag demonstrer Utdanningsforbundet, her ved leder Steffen Handal, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag sammen for ytringsfriheten sin. FOTO: TOM HENNING BRATLIE
Lærerne demonstrerer for ytringsfrihet:
Aksjon for mer frihet
RETTIGHET: Selv om datoen viser 2018, ser Utdannings­forbundet seg i dag nødt til å aksjonere for sin menneskerett til å ytre seg fritt på arbeidsplassen.

utdanning

– I etterkant av Malkenes-saken har veldig mange av våre medlemmer ønsket å ytre seg og vise støtte til ytringsfriheten. Derfor lager vi denne markeringen for et godt ytringsklima, ikke bare i Osloskolen, men i hele landet, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Oslo-lærer Simen Malkenes fikk reprimande av skolens rektor etter at han deltok på et radioprogram og fortalte om en typisk skoletime og nevnte elevene sine med første bokstav i fornavnet. Elever følte seg krenket, og skolen startet en prosess mot Malkenes.

Saken har ført til debatt om ytringsfrihet for lærere, og lærer­organisasjonene har gått til det uvanlige skrittet å invitere til en markering for ytringsfrihet utenfor Stortinget i dag.

– Føles det rart å måtte demonstrere for ytringsfrihet i Norge i 2018?

– På en måte kan du si det, men samtidig ser vi at ytringsfriheten er under press også i andre sektorer og i enda større grad i andre land. Ytringsfriheten må kjempes for hele tida og kan ikke tas for gitt. Det er spesielt viktig at lærere og ledere i skoler og barne­hager er seg det ansvaret bevisst.

Fakta

Ytringsfrihet i skolen:

• Lærer i Oslo, Simon Malkenes, fortalte 5. mars om en typisk skoletime i radioprogrammet «Dagsnytt 18». Elever ble benevnt med forbokstav.

• Malkenes sine elever skrev i et avisinnlegg at programmet opplevdes krenkende for dem. Skolen opprettet derfor en sak basert på opplæringslovens krav om at lærere ikke skal krenke elever.

• Saken endte med at Malkenes fikk reprimande av skolens rektor.

• I dag avholder Utdanningsforbundet en markering for ytringsfrihet i skolen foran Stortinget. På rådhuset i hovedstaden blir det avholdt en høring om ytringsfrihet i skolene i kommunen.

Oppvask i Oslo

Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Norsk Lektorlag står bak markeringen foran Stortinget i dag klokka 18.30.

Handal sier at Malkenes-saken ikke er unik, og at flere lærere har blitt møtt med motbør fra arbeidsgivere etter å ha ytret seg.

– Vi vet at både lærere og ledere i norsk skole er usikre på om de kan ytre seg. Vi har altfor mange eksempler på at lærere og ledere som ytrer seg kritisk opplever represalier, sier han.

Forbundslederen tror læreres ytrings­frihet kan begrenses fordi lederne er redd for at ytringer kan skade skolenes omdømme.

– Jeg tror et ønske om at virksomheten skal framstå som vellykket og uten feil gjør at man fristes til å legge bånd på kritiske ytringer. Særlig i situasjoner der skoler kan oppleve at økonomien blir truet dersom skolen får et uheldig rykte. I Oslo-skolen er det karakterbasert opptak og pengene følger eleven, og da blir omdømmet svært viktig, sier han.

Handal mener skoleierne bør gå igjennom sine retningslinjer for å undersøke om de begrenser lærernes ytringsfrihet.

– Alle skoler og kommuner bør gå igjennom sine retningslinjer for å sikre seg at det ikke blir lagt hindre for ansattes ytringsfrihet. Så tror jeg også vi alle må tenke igjennom at ytringsfriheten er der for å brukes når det er krevende og når man sier noe som ikke alle er enige i. I de tilfellene må vi alle opptre prinsipielt. Det er også noen markørsaker som er svært viktige, og der ledere har et spesielt ansvar for å forsvare ytringer som oppleves som krevende, sier Handal.

Bakgrunnen for saken mot Malkenes var den relativt ferske paragrafen i opplæringsloven som sier at skolen har plikt til å sette i gang saker mot lærere dersom det er mottatt varsler om at de har krenket elever.

Handal mener også man bør se på paragrafen på nytt i lys av debatten om ytringsfrihet.

Politikerne i hovedstaten har også engasjert seg i debatten om ytringsfrihet, og kultur- og utdanningskomiteen avholder åpen høring om temaet i dag.

Viktig for allmennheten

Lærerlederen oppfordrer lærere og skoledere om å delta i samfunnsdebatten, og at deres stemmer er viktige for å skape en best mulig skole.

– Lærere har et stort ansvar for barn og unge, og allmennheten bør kjenne til det vi opplever i vår hverdag. Også ting som kan oppleves som problematisk for ledere, politikere og samfunnet.

Handal tror ikke det er tilfeldig at akkurat lærerne havnet i sentrum for en ytringsfrihetsdebatt:

– Vi er en yrkesgruppe som ytrer seg mye. Min bestefar var lærer under krigen, og den gangen sto lærerne opp mot nazistene som ville at lærerne skulle undervise etter nazistene pipe. Min opplevelse er at lærerprofesjonen alltid har vært svært opptatt av oppdraget sitt og de grunnleggende verdiene som utdanningen bygger på.

innenriks@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert med rettelse av tidspunktet for markeringen foran Stortinget.

Artikkelen er oppdatert: 22. mai 2018 kl. 10.21
Tirsdag 23. oktober 2018
STERK I TROEN: Knut Arild Hareide hadde regnet med mellom tre og seks mandater fra Rogaland, men fikk ett. Nå står det om de usikre fylkene, som Oslo og Hordaland.
Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.