Tirsdag 22. mai 2018
Dyr ballek

• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler et kall til å studere, men ikke har penger til det, har jeg ikke noe kall til å studere, dvs. ikke noe virksomt, sant kall.» Det samme gjelder, viser det seg, innenfor idretten. Lørdag brakte Aften­posten en interessant artikkel om økende klasseskiller på hoved­stadens fotballbaner. For ti år siden dominerte spillere fra Oslo øst på kretslag og aldersbestemte landslag. De siste årene har vestkant­ungdommen tatt over. I reportasjen ble dette satt i sammenheng med hvor mange årsverk klubbene har i barne- og ungdomsfotballen. Hypotesen er at barn fra rike by­deler får bedre oppfølging av klubbene, og derfor presterer bedre teknisk og taktisk.

• Lyn Fotball, med tilhold ved Sognsvann, troner øverst med hele 13 årsverk i barne- og ungdoms­fotballen. Tar man bussen østover i en tjue minutters tid, kan man stige av på Linderud, der det lokale idrettslaget ikke har en eneste ansatt. Dette er ytterpunktene, men tendensen er klar: I de åtte rikeste bydelene har klubbene ti ganger så mange årsverk til spillerutvikling som klubbene i de ni fattigste. Lyn kan tillate seg å kreve 11.000 kroner i treningsavgift fra en trettenåring som spiller på første­laget. Det er umulig for klubber lenger øst. Trolig er prisen for høy også for mange familier i Lyns eget rekrutteringsområde. En rapport fra Norges Fotballforbund (NFF) bekrefter at treningsavgiftene har steget de siste årene: Fra 2011 til 2017 ble det 9 prosent færre k­lubber i det billigste sjiktet og 9 prosent flere i det dyreste.

• Vi liker å tenke på idretten som en klasseløs arena, der talent, innsats og «kall» trumfer sosial bakgrunn. Aftenpostens tall viser at så ikke er tilfelle. Klubbene kan ikke løse dette problemet selv; samfunnet må sette inn tiltak for å hjelpe lavinntektsfamilier. Men det er aldri gitt at slike tiltak kommer barna direkte til gode. NFF burde derfor vurdere å innføre en makspris på deltakelse i barnefotballen.

Onsdag 20. juni 2018
• Danskene er nå blant de mest EU-positive i Europa, så lenge de får beholde de særskilte forbeholdene overfor unionen. Danmark har tatt forbehold mot å delta i EUs forsvarssamarbeid, euroen, overstatlig rettspolitikk og mot at...
Tirsdag 19. juni 2018
• VG hadde et oppslag lørdag der avisa gjør en stor sak ut av at Aps Anniken Huitfeldt i et møte med amerikanske forsvarsfolk gjorde en morsomhet ut av at Nato-sjef Jens Stoltenberg kunne gjøre comeback som Ap-leder. Aps tidligere...
Mandag 18. juni 2018
• I forrige uke ble det klart at regjeringen åpner for å doble antallet amerikanske soldater som skal være utstasjonert på norsk jord de neste fem årene. En annen side av den stadig tettere tilknytningen til USA, er forventningene til at...
Lørdag 16. juni 2018
• Andelen innbyggere med høyere utdanning har aldri vært høyere i Norge, skriver Kommunal Rapport basert på tall fra Statistisk sentralbyrå. 33,4 prosent av befolkningen over 16 år har nå minst treårig høyere utdanning fra universitet eller...
Fredag 15. juni 2018
• Mímir Kristjánsson skriver i boka «Hva ville Gerhardsen gjort?» at Arbeiderpartiet tidligere så seg selv som en representant for «det store arbeidende folk». Ja, partiet kompromisset med storkapitalen, men kontrakten med velgerne var at...
Torsdag 14. juni 2018
• Topplederne i åtte store statlige selskap fikk til sammen nesten 100 millioner kroner i lønn i fjor. Seks ledere i statlig eide selskaper tjente over ti millioner kroner. Det kom fram i statens eierskapsmelding som ble presentert denne...
Onsdag 13. juni 2018
• Regjeringen går inn for mer enn en dobling av antallet US Marines i Norge, fra 330 til 700 soldater. De skal ikke bare være stasjonert på Værnes i Trøndelag, men også på Setermoen i Indre Troms. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og...
Tirsdag 12. juni 2018
• Det politiske landskapet endrer seg sterkt i flere land. I Sverige, som har riksdagsvalg til høsten, tegnes det nå et bilde av tre nærmest jevnstore partier, Socialdemokraterna, Moderaterna og Sverigedemokraterna. På forrige ukes...
Mandag 11. juni 2018
• VG presenterte lørdag en gjennomarbeidet sak om gjengkriminalitet i hovedstaden. Den handlet om et ungdomsmiljø på Holmlia sørøst i Oslo, som etter hvert utviklet seg til å bli en hardbarket kriminell gjeng med kontakter til nettverk i...
Lørdag 9. juni 2018
• Norsk forsvarspolitikk er et bedrøvelig skue. Først ble store deler av forsvaret lagt ned fordi datidas strateger mente Russland aldri ville utgjøre en eksistensiell trussel mot Norge. I stedet skulle alle ressurser settes inn på å levere...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk