Tirsdag 22. mai 2018
Dyr ballek

• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler et kall til å studere, men ikke har penger til det, har jeg ikke noe kall til å studere, dvs. ikke noe virksomt, sant kall.» Det samme gjelder, viser det seg, innenfor idretten. Lørdag brakte Aften­posten en interessant artikkel om økende klasseskiller på hoved­stadens fotballbaner. For ti år siden dominerte spillere fra Oslo øst på kretslag og aldersbestemte landslag. De siste årene har vestkant­ungdommen tatt over. I reportasjen ble dette satt i sammenheng med hvor mange årsverk klubbene har i barne- og ungdomsfotballen. Hypotesen er at barn fra rike by­deler får bedre oppfølging av klubbene, og derfor presterer bedre teknisk og taktisk.

• Lyn Fotball, med tilhold ved Sognsvann, troner øverst med hele 13 årsverk i barne- og ungdoms­fotballen. Tar man bussen østover i en tjue minutters tid, kan man stige av på Linderud, der det lokale idrettslaget ikke har en eneste ansatt. Dette er ytterpunktene, men tendensen er klar: I de åtte rikeste bydelene har klubbene ti ganger så mange årsverk til spillerutvikling som klubbene i de ni fattigste. Lyn kan tillate seg å kreve 11.000 kroner i treningsavgift fra en trettenåring som spiller på første­laget. Det er umulig for klubber lenger øst. Trolig er prisen for høy også for mange familier i Lyns eget rekrutteringsområde. En rapport fra Norges Fotballforbund (NFF) bekrefter at treningsavgiftene har steget de siste årene: Fra 2011 til 2017 ble det 9 prosent færre k­lubber i det billigste sjiktet og 9 prosent flere i det dyreste.

• Vi liker å tenke på idretten som en klasseløs arena, der talent, innsats og «kall» trumfer sosial bakgrunn. Aftenpostens tall viser at så ikke er tilfelle. Klubbene kan ikke løse dette problemet selv; samfunnet må sette inn tiltak for å hjelpe lavinntektsfamilier. Men det er aldri gitt at slike tiltak kommer barna direkte til gode. NFF burde derfor vurdere å innføre en makspris på deltakelse i barnefotballen.

Tirsdag 23. oktober 2018
• Kringkastingsrådet har mottatt 110 klager på at NRK brukte Civita-leder Kristin Clemet som ekspertkommentator under dekningen av valget i Sverige i september i år. Om lag 75 av klagene kom som resultat av en kampanje på partiet Rødts...
Mandag 22. oktober 2018
• Norsk politikk er blitt revitalisert etter at Knut Arild Hareide for tre uker siden rådet KrF til å sondere mulighetene for en historisk regjeringskoalisjon med Ap og Sp. Etter et år hvor norsk politikk...
Lørdag 20. oktober 2018
• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske...
Fredag 19. oktober 2018
• Onsdag ble det klart at det britiske selskapet Go-Ahead har slått NSB og svenske SJ i konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det er i tråd med den blåblå regjeringens plan for norsk togtrafikk, hvor den...
Torsdag 18. oktober 2018
• Det er underlige tider i norsk politikk. De siste dagene har flere politikere på borgerlig side skrudd opp retorikken i et forsøk på å beholde Kristelig Folkeparti som støtteparti for regjeringen. Tirsdag advarte statsminister Erna Solberg...
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...
Torsdag 11. oktober 2018
• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett...