Onsdag 9. mai 2018
ETTERRETNING: Overvåkingsflyene på Andøya er en sentral del av Forsvarets overvåking av russiske ubåter. Her er Orion-flyet «Jøssing» parkert på maritim sløyfe inne på Andøya flystasjon. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
Forsvarets operative hovedkvarter kaller Andøya for Natos viktigste flybase i nord:
Legger hemmelig plan
Undersak

Bekrefter at Forsvaret lager plan

Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Rune Jakobsen, ønsker ikke å kommentere det graderte dokumentet som Klassekampen gjengir i dag. Han skriver likevel i en e-post at «fra hans ståsted som operativ styrkesjef, så spiller de operative flatene på Andøya en viktig rolle i en krisesituasjon der vi er avhengige av å motta alliert støtte».

Jakobsen bekrefter at det pågår «et arbeid rundt bruken av baser/infrastruktur knyttet til beredskap og alliert forsterkning. Sjef FOH har i denne sammenheng gitt sine innspill til Forsvarssjefen, og saken er nå til behandling i Forsvarsdepartementet. Vi kan ikke kommentere enkeltheter i dette arbeidet».

FOH-sjefen understreker at «hvor mye av arealene og hvilken infrastruktur som fortsatt skal være tilgjengelig etter at stasjonen legges ned, er ikke bare et operativt spørsmål, men også et kostnadsspørsmål som blir kommunisert til Forsvarssjefen».

Jakobsen legger vekt på at dette er «harde prioriteringer som legges til forsvarssjefen» og at «Stortinget har vedtatt at Andøya flystasjon skal legges ned, og aktiviteten flyttes til Evenes. Forsvaret, og sjef FOH forholder seg selvfølgelig til dette».

NATO: Forsvaret jobber med en plan der Andøya blir den viktigste basen for Nato-fly i Nord-Norge. Dermed ­ryker størstedelen av regjeringens innsparinger ved å legge ned basen.

FORSVARET

Regjeringen vil spare fire milliarder kroner ved å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Forsvarets overvåkingsfly til Evenes. Nedleggelsen har skapt mye sinne i Nord-Norge, og motstanden mot beslutningen er stor.

Nå har Klassekampen fått tilgang til et gradert dokument som spenner bein for store deler av denne innsparingsplanen:

Samtidig som Stortinget diskuterer nedleggelsen av flyplassen på Andøya, jobber Forsvaret med en beredskapsplan der driften på Andøya beholdes – for å kunne ta imot allierte fly og styrker ved krig eller krise.

Årsaken er at flyplassen på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra Nato i en krisesituasjon.

Fakta

Striden om Andøya:

• Høyre og Frp inngikk et forlik med Ap om Forsvarets langtidsplan i 2016. Det innebærer at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly. Disse skal i stedet ha base på Evenes.

• Med Forsvarets flystasjon forsvinner 300 arbeidsplasser.

• Flere partier har krevd ny gjennomgang av saken. I dag skal stortingsgruppa i Ap avgjøre om beslutnings­grunnlaget var godt nok.

• Nå kommer det fram at Forsvarets operative hovedkvarter likevel legger planer for å beholde Andøya som beredskapsbase.

Andøya den v­iktigste basen

«Etter saneringen (av) den militære infrastrukturen ved Bodø lufthavn, og på grunn av kapasitetsbegrensninger ved Evenes og Bardufoss vil Andøya i fremtiden være den viktigste basen for å understøtte allierte forsterkninger på NATOs Nordflanke».

Det betyr at de militære flyplassene på Evenes og Bardufoss ikke vil ha plass til å ta imot mange nok fly fra Nato-allierte i tilfelle krise – og at det i stedet er til Andøya at allierte skal fly inn.

Det slår Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) fast i et hemmeligstemplet dokument Klassekampen har fått tilgang til.

FOH ønsker ikke å kommentere dokumentet og understreker at det er internt og sikkerhetsgradert. Se undersak for FOH-sjef Rune Jakobsens generelle kommentarer om Andøya-nedleggelsen.

Høyere beredskap

I dokumentet beskrives behovet for en beredskapsbase på Andøya.

«De operative behovene omfatter i prinsippet hele dagens operative infrastruktur, og på grunn av de korte beredskapstidene for allierte forsterkningsstyrker må klartiden for infrastrukturen også være kortere enn det som er tilfelle i dag», heter det.

Ifølge FOH må altså beredskapen på Andøya i framtida være høyere enn det den er i dag.

Koster 2,7 milliarder

I Langtidsplanen for Forsvaret anslår Forsvarsdepartementet at «videreføring av Andøya som beredskapsbase i 20 år (...) koste om lag 2,7 mrd. kroner mer enn en nedleggelse kombinert med samling av ressursene på Evenes».

Dersom Forsvarets operative hovedkvarter får gjennomslag for å opprettholde Andøya som beredskapsbase, forsvinner dermed store deler av de planlagte innsparingene.

innenriks@klassekampen.no

Mandag 20. august 2018
BLØFF: I en ny forskningsartikkel viser Sindre Farstad at det ikke stemmer at de yrkesaktive må forsørge stadig flere uten jobb. Professor kaller forestillingen om eldrebølge en bløff.
Lørdag 18. august 2018
DYRT: 40.000 kroner i året. Det er forskjellen på foreldrebetalingen ved den aller billigste og den aller dyreste SFO-en i landet. – Uakseptabelt, mener foreldre­utvalg.
Fredag 17. august 2018
OFFENSIVE: Heroinbehandling er bare starten. Nå krever rusorganisasjoner straffefrihet for narkotikabruk samt rusbehandling med narkotika for alle grupper tunge rusavhengige.
Torsdag 16. august 2018
STAB: Linn Beathe Esborg var i den norske staben som klargjorde F-16-jagarfly til tokt over Libya. No krev ho fleire svar om kva ho var med på.
Onsdag 15. august 2018
VERRE: En fersk forskningsrapport viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer. Men de som bor i distriktene, klarer seg jevnt over bedre.
Tirsdag 14. august 2018
ADVARER: Frps Jon Helgheim sier rommet for hva som er greit å si som politiker blir mer snevert. I går måtte enda en frittalende Frp-statsråd gå av.
Mandag 13. august 2018
SINNA: Den russiske ambassaden er djupt misnøgd med forsvarsministerens grunn for at Vladimir Putin ikkje er invitert til Finnmark i 2019.
Lørdag 11. august 2018
AP STØRST: Jonas Gahr Støre (Ap) trur sharia-bråket rundt Per Sandberg er ein hovudgrunn til at Frp går tilbake på dagens måling.
Fredag 10. august 2018
BLI HJEMME: Hege Storhaug i Human Rights Service og Hans Rustad i Document er forferdet over Per Sandbergs feiring av den iranske nasjonaldagen.
Torsdag 9. august 2018
REFS: Frank Bakke-Jensen vil utsette 22. juli-komiteens terrorsikringsfrist for Forsvaret med ti år, uten å spørre Stortinget. Nå får han refs av komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk