Onsdag 9. mai 2018
ETTERRETNING: Overvåkingsflyene på Andøya er en sentral del av Forsvarets overvåking av russiske ubåter. Her er Orion-flyet «Jøssing» parkert på maritim sløyfe inne på Andøya flystasjon. FOTO: JOHN TRYGVE TOLLEFSEN
Forsvarets operative hovedkvarter kaller Andøya for Natos viktigste flybase i nord:
Legger hemmelig plan
Undersak

Bekrefter at Forsvaret lager plan

Sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Rune Jakobsen, ønsker ikke å kommentere det graderte dokumentet som Klassekampen gjengir i dag. Han skriver likevel i en e-post at «fra hans ståsted som operativ styrkesjef, så spiller de operative flatene på Andøya en viktig rolle i en krisesituasjon der vi er avhengige av å motta alliert støtte».

Jakobsen bekrefter at det pågår «et arbeid rundt bruken av baser/infrastruktur knyttet til beredskap og alliert forsterkning. Sjef FOH har i denne sammenheng gitt sine innspill til Forsvarssjefen, og saken er nå til behandling i Forsvarsdepartementet. Vi kan ikke kommentere enkeltheter i dette arbeidet».

FOH-sjefen understreker at «hvor mye av arealene og hvilken infrastruktur som fortsatt skal være tilgjengelig etter at stasjonen legges ned, er ikke bare et operativt spørsmål, men også et kostnadsspørsmål som blir kommunisert til Forsvarssjefen».

Jakobsen legger vekt på at dette er «harde prioriteringer som legges til forsvarssjefen» og at «Stortinget har vedtatt at Andøya flystasjon skal legges ned, og aktiviteten flyttes til Evenes. Forsvaret, og sjef FOH forholder seg selvfølgelig til dette».

NATO: Forsvaret jobber med en plan der Andøya blir den viktigste basen for Nato-fly i Nord-Norge. Dermed ­ryker størstedelen av regjeringens innsparinger ved å legge ned basen.

FORSVARET

Regjeringen vil spare fire milliarder kroner ved å legge ned Andøya flystasjon og flytte driften av Forsvarets overvåkingsfly til Evenes. Nedleggelsen har skapt mye sinne i Nord-Norge, og motstanden mot beslutningen er stor.

Nå har Klassekampen fått tilgang til et gradert dokument som spenner bein for store deler av denne innsparingsplanen:

Samtidig som Stortinget diskuterer nedleggelsen av flyplassen på Andøya, jobber Forsvaret med en beredskapsplan der driften på Andøya beholdes – for å kunne ta imot allierte fly og styrker ved krig eller krise.

Årsaken er at flyplassen på Andøya blir sett på som avgjørende for å kunne ta imot forsterkninger fra Nato i en krisesituasjon.

Fakta

Striden om Andøya:

• Høyre og Frp inngikk et forlik med Ap om Forsvarets langtidsplan i 2016. Det innebærer at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly. Disse skal i stedet ha base på Evenes.

• Med Forsvarets flystasjon forsvinner 300 arbeidsplasser.

• Flere partier har krevd ny gjennomgang av saken. I dag skal stortingsgruppa i Ap avgjøre om beslutnings­grunnlaget var godt nok.

• Nå kommer det fram at Forsvarets operative hovedkvarter likevel legger planer for å beholde Andøya som beredskapsbase.

Andøya den v­iktigste basen

«Etter saneringen (av) den militære infrastrukturen ved Bodø lufthavn, og på grunn av kapasitetsbegrensninger ved Evenes og Bardufoss vil Andøya i fremtiden være den viktigste basen for å understøtte allierte forsterkninger på NATOs Nordflanke».

Det betyr at de militære flyplassene på Evenes og Bardufoss ikke vil ha plass til å ta imot mange nok fly fra Nato-allierte i tilfelle krise – og at det i stedet er til Andøya at allierte skal fly inn.

Det slår Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) fast i et hemmeligstemplet dokument Klassekampen har fått tilgang til.

FOH ønsker ikke å kommentere dokumentet og understreker at det er internt og sikkerhetsgradert. Se undersak for FOH-sjef Rune Jakobsens generelle kommentarer om Andøya-nedleggelsen.

Høyere beredskap

I dokumentet beskrives behovet for en beredskapsbase på Andøya.

«De operative behovene omfatter i prinsippet hele dagens operative infrastruktur, og på grunn av de korte beredskapstidene for allierte forsterkningsstyrker må klartiden for infrastrukturen også være kortere enn det som er tilfelle i dag», heter det.

Ifølge FOH må altså beredskapen på Andøya i framtida være høyere enn det den er i dag.

Koster 2,7 milliarder

I Langtidsplanen for Forsvaret anslår Forsvarsdepartementet at «videreføring av Andøya som beredskapsbase i 20 år (...) koste om lag 2,7 mrd. kroner mer enn en nedleggelse kombinert med samling av ressursene på Evenes».

Dersom Forsvarets operative hovedkvarter får gjennomslag for å opprettholde Andøya som beredskapsbase, forsvinner dermed store deler av de planlagte innsparingene.

innenriks@klassekampen.no

Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Fredag 19. oktober 2018
MOT: Togtrafikken i nord og vest skal på anbud. Men om Sp og Ap får viljen sin kan det bli full stans i prosessen.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Tirsdag 16. oktober 2018
UT: 260 par har blitt nektet opphold i Norge siden 2017 på grunn av regler mot tvangsekteskap. Også frivillige ekteskap rammes, innrømmer Utlendingsnemnda.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk