Tirsdag 8. mai 2018
TIER: Flere kilder peker på partiveteranen Martin Kolberg som en støttespiller av flystasjonen på Andøya. Selv vil han ikke uttale seg. 8Foto: Tom Henning Bratlie
Spørsmålet om luftvern sentralt når Ap skal bestemme seg om Andøya – igjen:
Nytt Andøya-oppgjør i Ap
KRITISK: Bjørnar Skjæran er sentralstyremedlem i partiet og Nordland Ap. Han jobber for å snu partiets avgjørelse. Foto: Nordland Ap
HAR FORSVART: Anniken Huitfeldt leder utenriks- og forsvarskomiteen og vil ikke si hvor hun står nå. Huitfeldt har tidligere forsvart beslutningen om å legge ned flybasen. 8 Foto: John Trygve Tollefsen
SISTE SJANSE: I morgen skal stortingsgruppa i Ap ta stilling til Andøya-spørsmålet på nytt. Tilhengerne av flybasen mener den ble lagt ned på tynt fakta­grunnlag.

Forsvaret

Striden om nedleggelse av Luftforsvarets base på Andøya har pågått i nesten to år. I morgen står det som kan bli det siste, avgjørende slaget. Da skal Arbeiderpartiet stortingsgruppe på ny ta stilling til om luftforsvarets overvåkingsfly skal flyttes fra Andøya til Evenes.

Den svært betente striden om Andøya har skapt stor uro i landsdelen og har vært en hodepine for Aps politikere i nord. Nå splitter den også flere av partiets mest profilerte politikere på Stortinget:

Flere kilder Klassekampen har snakket med, peker på den erfarne ringreven Martin Kolberg som en sentral motstander av Andøya-nedleggelsen. I kulissene spøker også tidligere forsvars- og utenriksminister Espen Barth Eide, som helt i innspurten av valgkampen i fjor åpnet for å snu om Andøya.

Ingen av dem ønsker nå å uttale seg om saken.

Fakta

Andøya:

• Høyre og Frp inngikk et forlik med Ap om Forsvarets langtidsplan i 2016. Det innebærer at flystasjonen på Andøya blir nedlagt når dagens Orion overvåkingsfly erstattes av nye overvåkingsfly. Disse skal i stedet ha base på Evenes.

• Med Forsvarets flystasjon forsvinner 300 arbeidsplasser.

• Motstanderne av nedleggelsen stiller spørsmål både ved den fagmilitære begrunnelsen, sikkerhetspolitiske hensyn og de økonomiske beregningene.

• Flere partier har krevd ny gjennomgang av saken. Onsdag skal stortingsgruppa i Ap avgjøre om beslutningsgrunnlaget var godt nok.

– Skuffet over Ap

Luftforsvarets stasjon på øya har i flere tiår vært sentral i det norske forsvarets overvåking av russiske ubåter. Etterretningsbasen er en hjørnestein i lokalsamfunnet, som vil bli rammet hardt dersom flybasen flyttes ni mil lenger inn i landet, til flyplassen på Evenes.

Likevel gikk regjeringen inn for å legge ned flybasen og flytte flyene til Evenes. Nedleggelsen skulle spare Forsvaret for 200 millioner kroner i året. Arbeiderpartiet sa seg enig høsten 2016, da Langtidsplanen for Forsvaret ble forhandlet fram i Stortinget.

Omkampen står nå om grunnlaget for beslutningen har endret seg. Når Aps stortingsgruppe møtes i morgen, er det dette spørsmålet som må besvares: Er faktagrunnlaget for nedleggelsen god nok?

Nei, slo sentralstyremedlem Bjørnar Skjæran fra Nordland Ap fast da han talte til befolkningen i Andenes 1. mai.

– Jeg vet at mange av dere som har møtt fram i dag, er skuffet over Arbeiderpartiet, sa Skjæran i talen som er gjengitt av Bladet Vesterålen.

Nå ønsker ikke Skjæran å uttale seg om saken, men viser til intervjuet med lokal­avisa. Der sier han at Ap ble kraftig svekket i Nordland etter at de valgte å støtte regjeringens nedleggelse av Andøya.

Luftvern avgjørende

Kritikerne av forliket mener beslutningen om nedleggelse av Andøya-basen hviler på forutsetninger som ikke lenger holder vann. De legger størst vekt på det såkalte luftvern-argumentet. Da striden om Andøya sto som hardest i Ap høsten 2016, var det til slutt argumentet om manglende luftvern på Andøya som vant fram.

Argumentet baserte seg på at den nye kampflybasen på Evenes ville få luftvern mot langtrekkende missiler, og at det ville bli dyrt å beskytte overvåkingsflyene på Andøya i tillegg. Ingen av flyplassene er i dag beskyttet mot missiler.

En tungvekter i Arbeiderpartiet sier til Klassekampen at luftvern-argumentet ble «betydelig overdrevet» da Andøya ble besluttet nedlagt.

Argumentet fikk seg et kraftig skudd for baugen i den eksterne kvalitetssikringen av byggeprosjektet på Evenes-basen.

Står ved konklusjonen

Rapporten ble offentliggjort for litt over en måned siden og har fått stor oppmerksomhet i lokalavisene i Nordland, blant annet fordi rapporten trekker fram dårlig beskyttelse av overvåkingsflyene som et problem i Evenes-prosjektet:

«De maritime patruljeflyene er i alle alternative lokaliseringer på Evenes konsentrert på et lite område hvor flyene og hangarene ikke har fysisk beskyttelse mot missil- og bombeangrep, utover luftvernet som etableres», heter det i den uavhengige rapporten.

Det er etter konsulentenes oppfatning likevel akseptabelt – fordi «flyene flyttes fra Evenes og opereres fra andre baser i høyintensive operasjoner».

Forsvarsdepartementet har etterpå sagt at «ekstern kvalitetssikrer her gjør en for snever tolkning», og at «det vil være en operativ vurdering av den aktuelle situasjonen hvor lenge operasjoner kan pågå fra Evenes».

På tross av at Forsvarsdepartementets rykket ut med en presisering av den uavhengige konsulentrapporten, mener ikke konsulentene selv at rapportens konklusjon var feil:

«Vi vurderer Forsvarsdepartementets uttalelse som en utdypning (...) og kan ikke se at det er noen motstrid mellom våre og departementets formuleringer», skriver partner i Oslo Economics Rolf Sverre Asp til Klassekampen.

innenriks@klassekampen.no

Mandag 22. oktober 2018
SKUFFET: Lokallagsleder Inge Takle Mæstad frykter en dypere splittelse i partiet etter det knusende Hareide-neder­laget i Rogaland. Han beskylder nestleder Olaug Bollestad for å opptre illojalt.
Lørdag 20. oktober 2018
FORTVILELSE: Kjell Ingolf Ropstad «dolket sin egen partileder i ryggen» med abort­utspill i VG, mener sentrale KrF-kilder.
Torsdag 18. oktober 2018
ADVARER: Trusselen om et «uskikkelig» Frp i opposisjon kan ikke bety at Frp skal sitte i regjering til evig tid, sier Knut Arild Hareide. Samtidig advarer han Erna Solberg mot å legge seg opp i KrFs veivalg.
Onsdag 17. oktober 2018
VINN-VINN: Uansett hva KrF velger, vil Frp vinne på det, mener flere i Frp. – Vi er relativt gode på å være i opposisjon, sier Per-Willy Amundsen.
Mandag 15. oktober 2018
OPP: Fra 2016 til 2017 gikk lederlønna i 40 statseide selskaper opp med 6,5 prosent i snitt. Nå tjener lederne i snitt 2,7 millioner kroner i året.
Lørdag 13. oktober 2018
MENNESKEFISKAR: Leiarar for misjonsorganisasjonane Normisjon og Troens Bevis trur KrF vil få mest gjennomslag i eit samarbeid med Ap og Sp.
Fredag 12. oktober 2018
PÅ RANDEN: KrFs veivalg splitter KrF Kvinner. Oddbjørg Minos, som trolig overtar som kvinneleder før partiets skjebnemøte, vil ikke si hvor hun står.
Torsdag 11. oktober 2018
NIX: Kjersti Toppe mener helseminister Bent Høie (H) utviser «forakt for Stortinget» når han trosser et klart flertalls­vedtak fra Stortinget.
Lørdag 6. oktober 2018
FEIL MEDISIN: – Jeg registrerer at det ikke har vært et svar for Venstre å gå inn i regjering med Frp, sier KrF-leder Knut Arild Hareide om den historisk dårlige Venstre-målingen.
Tirsdag 2. oktober 2018
URANSAKELIGE VEIER: Knut Arild H­areides forutsetning for å regjere med Ap og Sp, er at SV holdes utenfor. – Vi lukker ikke døra for SV, sier A­rbeiderpartiets partisekretær.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk