Mandag 7. mai 2018
Farida-saken

• Rett før helga ble det kjent at Utlendingsnemnda (Une) har vedtatt at Farida og foreldrene likevel ikke får komme tilbake til Norge. Den afghanske familien bor i Kabul etter å ha blitt tvangsutsendt fra Norge i 2015 fordi Une ikke trodde på foreldrenes forklaring på hvorfor de søkte asyl. Familien og deres støttespillere gikk til sak mot staten. Tre rettsinstanser, sist Høyesterett, har gitt klagerne rett i at Une har feilbehandlet saken og at familien har blitt fratatt flyktningstatus på feil grunnlag. Det er derfor oppsiktsvekkende at Une fatter det samme vedtaket på nytt, denne gangen begrunnet med at forholdene er tryggere i Afghanistan. I Dagbladet kom det i går fram at det nye vedtaket har blitt fattet av nemndsleder Johan Berg alene. Mye tyder på at her har prestisje gått foran menneskelige hensyn.

• For det første er det grunn til å gjøre som tidligere spesialutsending for FN til Afghanistan, Kai Eide, har gjort på Twitter, å sette spørsmålstegn ved at det nå skal være trygt for familien. Vurderingen bygger på at familiens hjemdistrikt Jaghuri anses som stabilt. Dette er imidlertid en høyst selektiv sikkerhetsvurdering. I provinsen som Jaghuri ligger i, Ghazni, er det tvert imot svært urolig. I 2017 rapporteres det at Ghazni fortsatt har markant høyere konfliktnivå enn andre provinser.

• For det andre er det spesielt at Une ikke innretter seg etter dommene, og begår «forvaltningsmessig mytteri», slik advokat Arild Humlen, som har lang erfaring med asylsaker, kalte det. Lettvint framstår det også når en sak der tre rettsinstanser har slått fast at det har blitt gjort feil, blir behandlet på nytt av nemndleder alene, og ikke med full nemndbehandling. I denne saken der nå tolv år gamle Farida allerede har fått deler av barndommen ødelagt på grunn av saksbehandlingsfeil, burde Une inntatt en langt mer ydmyk posisjon og latt høyesterettsdommen komme familien til gode. Unes lettvinthet rundt egne feil står i grell kontrast til de brutale konsekvensene dette har fått for et barn som har levd fire lange barneår i Norge, og som bør få komme hjem.

Mandag 20. august 2018
• Det pågår nå en kampanje for å få Norge inn i FNs mektigste organ, Sikkerhetsrådet. Rådet har 15 medlemmer, hvorav fem er faste: USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. De er ikke på valg og kan nedlegge veto mot forslag de er...
Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk