Mandag 7. mai 2018
Farida-saken

• Rett før helga ble det kjent at Utlendingsnemnda (Une) har vedtatt at Farida og foreldrene likevel ikke får komme tilbake til Norge. Den afghanske familien bor i Kabul etter å ha blitt tvangsutsendt fra Norge i 2015 fordi Une ikke trodde på foreldrenes forklaring på hvorfor de søkte asyl. Familien og deres støttespillere gikk til sak mot staten. Tre rettsinstanser, sist Høyesterett, har gitt klagerne rett i at Une har feilbehandlet saken og at familien har blitt fratatt flyktningstatus på feil grunnlag. Det er derfor oppsiktsvekkende at Une fatter det samme vedtaket på nytt, denne gangen begrunnet med at forholdene er tryggere i Afghanistan. I Dagbladet kom det i går fram at det nye vedtaket har blitt fattet av nemndsleder Johan Berg alene. Mye tyder på at her har prestisje gått foran menneskelige hensyn.

• For det første er det grunn til å gjøre som tidligere spesialutsending for FN til Afghanistan, Kai Eide, har gjort på Twitter, å sette spørsmålstegn ved at det nå skal være trygt for familien. Vurderingen bygger på at familiens hjemdistrikt Jaghuri anses som stabilt. Dette er imidlertid en høyst selektiv sikkerhetsvurdering. I provinsen som Jaghuri ligger i, Ghazni, er det tvert imot svært urolig. I 2017 rapporteres det at Ghazni fortsatt har markant høyere konfliktnivå enn andre provinser.

• For det andre er det spesielt at Une ikke innretter seg etter dommene, og begår «forvaltningsmessig mytteri», slik advokat Arild Humlen, som har lang erfaring med asylsaker, kalte det. Lettvint framstår det også når en sak der tre rettsinstanser har slått fast at det har blitt gjort feil, blir behandlet på nytt av nemndleder alene, og ikke med full nemndbehandling. I denne saken der nå tolv år gamle Farida allerede har fått deler av barndommen ødelagt på grunn av saksbehandlingsfeil, burde Une inntatt en langt mer ydmyk posisjon og latt høyesterettsdommen komme familien til gode. Unes lettvinthet rundt egne feil står i grell kontrast til de brutale konsekvensene dette har fått for et barn som har levd fire lange barneår i Norge, og som bør få komme hjem.

Torsdag 24. mai 2018
• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan...
Onsdag 23. mai 2018
• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger.
Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...
Lørdag 12. mai 2018
• Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Oslo ble i går intervjuet i Klassekampen om ungdomskriminaliteten i hovedstadens østlige bydeler, som vokser fordi politiet taper kampen mot gjengene. Han mener det er en åpenbar sammenheng mellom...
Fredag 11. mai 2018
• President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran er et svært negativt uttrykk for landets manglende respekt for internasjonale avtaler og vilje til alenegang. Det gir et signal om at Washington vil støtte ethvert...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk