Lørdag 5. mai 2018
Krisesituasjon

• EU-kommisjonen la i september i fjor fram forslag til revisjon av EUs finanstilsynssystem. Det var lange og kompliserte forhandlinger før regelverket ble tatt inn i EØS-avtalen, og det var første gang den nye konstruksjonen med at EU-organets vedtak går via Eftas overvåkingsorgan (Esa), ble tatt i bruk. Dette kom i stand fordi Grunnloven ikke tillater at organer Norge ikke er tilsluttet, kan «utøve beføyelser som tilligger statens myndigheter». Brussel foreslår nå at EUs finanstilsynssystem får ytterligere myndighet og oppgaver. Blant annet skal det hvert tredje år utarbeides tilsynsplaner med strategiske mål og prioriteringer. Det foreslås også at EUs finanstilsyn skal få større mulighet til å gripe inn, mekle og fatte vedtak ved uenighet mellom nasjonale tilsyn. I motsetning til dagens regler, åpnes det også for at EU-tilsynet kan involvere seg i tvister på eget initiativ, og beslutningene skal i framtida tas av et «executive board» med profesjonelle styremedlemmer som er mer uavhengige av nasjonalstatene.

• Norsk tilslutning til EUs finanstilsyn var svært omstridt, og det ble forsikret om at det skulle få begrenset makt. Nå viser det seg at EU vil gi tilsynet betydelig større fullmakter. Det er i tråd med den generelle utviklingen i EU der overnasjonale myndighetsorganer i stadig større utstrekning fatter vedtak med direkte gyldighet for nasjonal­statene. Det betyr at storting og regjering fratas bestemmelsesrett over «beføyelser» som ifølge Grunnloven «tilligger statens myndigheter». For Norge skaper denne utviklingen uoverstigelige konstitusjonelle problemer som til nå har vært forsøkt løst med juridisk dubiøse konstruksjoner. Dette har ført Norge inn i en eskalerende konstitusjonell krisesituasjon. Stortinget må nå på brei basis drøfte hva en ytterligere underordning under utøvende EU-organer betyr for den norske nasjonalstaten og de konstitusjonelle prinsippene den bygger på. Norge har nå protestert mot de foreslåtte utvidelsene av myndighetsområdet for EUs finanstilsyn. Det er en god begynnelse som må følges opp av en utvetydig erklæring om at Norge vil måtte trekke seg fra EUs finanstilsyn hvis endringene trer i kraft.

Mandag 20. august 2018
• Det pågår nå en kampanje for å få Norge inn i FNs mektigste organ, Sikkerhetsrådet. Rådet har 15 medlemmer, hvorav fem er faste: USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. De er ikke på valg og kan nedlegge veto mot forslag de er...
Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk