Lørdag 5. mai 2018
Krisesituasjon

• EU-kommisjonen la i september i fjor fram forslag til revisjon av EUs finanstilsynssystem. Det var lange og kompliserte forhandlinger før regelverket ble tatt inn i EØS-avtalen, og det var første gang den nye konstruksjonen med at EU-organets vedtak går via Eftas overvåkingsorgan (Esa), ble tatt i bruk. Dette kom i stand fordi Grunnloven ikke tillater at organer Norge ikke er tilsluttet, kan «utøve beføyelser som tilligger statens myndigheter». Brussel foreslår nå at EUs finanstilsynssystem får ytterligere myndighet og oppgaver. Blant annet skal det hvert tredje år utarbeides tilsynsplaner med strategiske mål og prioriteringer. Det foreslås også at EUs finanstilsyn skal få større mulighet til å gripe inn, mekle og fatte vedtak ved uenighet mellom nasjonale tilsyn. I motsetning til dagens regler, åpnes det også for at EU-tilsynet kan involvere seg i tvister på eget initiativ, og beslutningene skal i framtida tas av et «executive board» med profesjonelle styremedlemmer som er mer uavhengige av nasjonalstatene.

• Norsk tilslutning til EUs finanstilsyn var svært omstridt, og det ble forsikret om at det skulle få begrenset makt. Nå viser det seg at EU vil gi tilsynet betydelig større fullmakter. Det er i tråd med den generelle utviklingen i EU der overnasjonale myndighetsorganer i stadig større utstrekning fatter vedtak med direkte gyldighet for nasjonal­statene. Det betyr at storting og regjering fratas bestemmelsesrett over «beføyelser» som ifølge Grunnloven «tilligger statens myndigheter». For Norge skaper denne utviklingen uoverstigelige konstitusjonelle problemer som til nå har vært forsøkt løst med juridisk dubiøse konstruksjoner. Dette har ført Norge inn i en eskalerende konstitusjonell krisesituasjon. Stortinget må nå på brei basis drøfte hva en ytterligere underordning under utøvende EU-organer betyr for den norske nasjonalstaten og de konstitusjonelle prinsippene den bygger på. Norge har nå protestert mot de foreslåtte utvidelsene av myndighetsområdet for EUs finanstilsyn. Det er en god begynnelse som må følges opp av en utvetydig erklæring om at Norge vil måtte trekke seg fra EUs finanstilsyn hvis endringene trer i kraft.

Torsdag 24. mai 2018
• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan...
Onsdag 23. mai 2018
• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger.
Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...
Lørdag 12. mai 2018
• Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Oslo ble i går intervjuet i Klassekampen om ungdomskriminaliteten i hovedstadens østlige bydeler, som vokser fordi politiet taper kampen mot gjengene. Han mener det er en åpenbar sammenheng mellom...
Fredag 11. mai 2018
• President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran er et svært negativt uttrykk for landets manglende respekt for internasjonale avtaler og vilje til alenegang. Det gir et signal om at Washington vil støtte ethvert...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk