Lørdag 5. mai 2018
Krisesituasjon

• EU-kommisjonen la i september i fjor fram forslag til revisjon av EUs finanstilsynssystem. Det var lange og kompliserte forhandlinger før regelverket ble tatt inn i EØS-avtalen, og det var første gang den nye konstruksjonen med at EU-organets vedtak går via Eftas overvåkingsorgan (Esa), ble tatt i bruk. Dette kom i stand fordi Grunnloven ikke tillater at organer Norge ikke er tilsluttet, kan «utøve beføyelser som tilligger statens myndigheter». Brussel foreslår nå at EUs finanstilsynssystem får ytterligere myndighet og oppgaver. Blant annet skal det hvert tredje år utarbeides tilsynsplaner med strategiske mål og prioriteringer. Det foreslås også at EUs finanstilsyn skal få større mulighet til å gripe inn, mekle og fatte vedtak ved uenighet mellom nasjonale tilsyn. I motsetning til dagens regler, åpnes det også for at EU-tilsynet kan involvere seg i tvister på eget initiativ, og beslutningene skal i framtida tas av et «executive board» med profesjonelle styremedlemmer som er mer uavhengige av nasjonalstatene.

• Norsk tilslutning til EUs finanstilsyn var svært omstridt, og det ble forsikret om at det skulle få begrenset makt. Nå viser det seg at EU vil gi tilsynet betydelig større fullmakter. Det er i tråd med den generelle utviklingen i EU der overnasjonale myndighetsorganer i stadig større utstrekning fatter vedtak med direkte gyldighet for nasjonal­statene. Det betyr at storting og regjering fratas bestemmelsesrett over «beføyelser» som ifølge Grunnloven «tilligger statens myndigheter». For Norge skaper denne utviklingen uoverstigelige konstitusjonelle problemer som til nå har vært forsøkt løst med juridisk dubiøse konstruksjoner. Dette har ført Norge inn i en eskalerende konstitusjonell krisesituasjon. Stortinget må nå på brei basis drøfte hva en ytterligere underordning under utøvende EU-organer betyr for den norske nasjonalstaten og de konstitusjonelle prinsippene den bygger på. Norge har nå protestert mot de foreslåtte utvidelsene av myndighetsområdet for EUs finanstilsyn. Det er en god begynnelse som må følges opp av en utvetydig erklæring om at Norge vil måtte trekke seg fra EUs finanstilsyn hvis endringene trer i kraft.

Mandag 22. oktober 2018
• Norsk politikk er blitt revitalisert etter at Knut Arild Hareide for tre uker siden rådet KrF til å sondere mulighetene for en historisk regjeringskoalisjon med Ap og Sp. Etter et år hvor norsk politikk...
Lørdag 20. oktober 2018
• Denne uka avholdes økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger. Der møtes økonomer, politikere og helt vanlige siddiser for å drøfte små og store økonomiske spørsmål. Et gjennomgangstema på flere arrangementer er det økonomiske...
Fredag 19. oktober 2018
• Onsdag ble det klart at det britiske selskapet Go-Ahead har slått NSB og svenske SJ i konkurransen om å få kjøre tog på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen. Det er i tråd med den blåblå regjeringens plan for norsk togtrafikk, hvor den...
Torsdag 18. oktober 2018
• Det er underlige tider i norsk politikk. De siste dagene har flere politikere på borgerlig side skrudd opp retorikken i et forsøk på å beholde Kristelig Folkeparti som støtteparti for regjeringen. Tirsdag advarte statsminister Erna Solberg...
Onsdag 17. oktober 2018
• VGs sak «Tre brødre på Tolga» avdekket grove overtramp fra kommune og helsevesen mot de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen. De tre fikk alle diagnosen psykisk utviklingshemmet, uten at de fikk vite om det og uten utredning.
Tirsdag 16. oktober 2018
• Noen av Norges mest toneangivende politiske kommentatorer har de siste dagene satt i gang et regelrett hardkjør mot Kristelig Folkepartis leder Knut Arild Hareide. De karakteriserer hans forsøk på å få partiet med seg over blokkgrensa som...
Mandag 15. oktober 2018
• «Skjebnedagen», kalte de den. Onsdag i forrige uke hadde de ansatte i Danmarks Radio (DR) fått beskjed om å være tilgjengelige fra klokka åtte om morgenen. Da telefonene sluttet å kime to timer seinere, hadde 205 medarbeidere fått sparken.
Fredag 12. oktober 2018
• Det britiske sosialdemokratiske partiet Labour publiserte i forbindelse med sitt landsmøte i Liverpool forrige måned en video som oppsummerer partiets program framover. Videoen ligger som hovedsak på hjemmesida og har som hovedbudskap at...
Torsdag 11. oktober 2018
• De siste ukene har Klassekampen skrevet flere saker om regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Reformen ble innført i 2015 og innebærer årlige kutt på 0,5 prosent for alle statlige virksomheter. I årets nasjonalbudsjett...
Onsdag 10. oktober 2018
• I morgen er det 25 år siden drapsforsøket på forlegger William Nygaard i Dagaliveien i Oslo. De færreste hadde forventet at saken ville ta en ny vending like før den strafferettslige foreldelsesfristen gikk ut, men i går tok politiet ut...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk