Fredag 4. mai 2018
Strid i EU

• Det er strid i EU om hvordan unionen skal takle svekkelsen av rettsstatsprinsipper i Ungarn og Polen. Ungarn har nektet å akseptere flertallsbeslutninger i EU om fordeling av flyktninger og asyl­søkere og blir anklaget for endringer i valgloven, ensretting av mediene og for å gjøre det vanskelig for Central European University i Budapest, som er finansiert av mangemilliardæren George Soros. Polen er anklaget for svekkelse av et uavhengig rettsvesen, som gir mulighet for politisk påvirkning av domstolene. I tilfellet Polen har EU-kommisjonen åpnet en prosess for å utløse paragraf 7 i EU-traktaten, som kan føre til at et medlemsland blir fratatt stemmeretten. Dette gjøres med henvisning til paragraf 2, som viser til verdiene EU bygger på: respekt for menneskelig verdighet, frihet, demokrati, likestilling, rettsstatsprinsipper og respekt for menneskerettighetene, herunder mindretallets rettigheter.

• Ungarn og Polen vil gjensidig stemme mot å bruke paragraf 7. De viser til at de omstridte politiske vedtakene er gjort i tråd med demokratiske prinsipper og landenes konstitusjoner og ligger innenfor det nasjonalstatene har rett til å bestemme. Ungarns statsminister Viktor Orbán motsetter seg at EU skal ha rett til å fordele flyktninger etter majoritetsprinsippet og mener Ungarn opptrer i henhold til Schengen-avtalen. Orbán viser til at en rekke andre land ikke oppfyller kravene – uten at de blir møtt på samme måte som Ungarn. I hele EU-området føres det nå en svært restriktiv flyktning- og asylpolitikk.

• EU-kommisjonen la denne uka fram forslag til langtidsbudsjett for sjuårsperioden fra 2021 til 2027. Her foreslås det at Brussel skal få makt til å stanse utbetalinger og fryse økonomiske programmer til land man mener undergraver rettsstatlige prinsipper. Den nye sanksjonsmuligheten er tiltenkt land som Polen og Ungarn. Samtidig som det står strid om den politiske utviklingen i disse landene, er det også en dragkamp om hvor sterk overstatlig makt EU skal ha. Polen, Ungarn og flere andre sentraleuropeiske land motsetter seg den overnasjonale utviklingen og sverger i stedet til ideen om et nasjonenes Europa.

Mandag 20. august 2018
• Det pågår nå en kampanje for å få Norge inn i FNs mektigste organ, Sikkerhetsrådet. Rådet har 15 medlemmer, hvorav fem er faste: USA, Kina, Russland, Storbritannia og Frankrike. De er ikke på valg og kan nedlegge veto mot forslag de er...
Lørdag 18. august 2018
• En hel verden jublet da atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Avtalen, som trådte i kraft i januar 2016, ga internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet i...
Fredag 17. august 2018
• Det er mange som bekymrer seg for demokratiets framtid om dagen. Høyre-ideolog Torbjørn Røe Isaksen drøftet nylig i Aftenposten det han mener er tre store utfordringer for demokratiet. Næringsministeren lister opp den økonomiske suksessen...
Torsdag 16. august 2018
• Tidligere Frp-nestleder og fiskeriminister Per Sandberg hentet tirsdag fram alle tilgjengelige retoriske virkemidler – inkludert hans sedvanlige, sleivete overdrivelser – i sitt angrep på norsk presses dekning av hans Iran-tur og forholdet...
Onsdag 15. august 2018
• USAs president Donald Trump har innført sanksjoner mot Nato-allierte Tyrkia som savner sidestykke i moderne historie. Først vedtok Washington sanksjoner mot landets innenriks- og justisminister, som førte til sterk svekkelse av den...
Tirsdag 14. august 2018
• Per Sandberg trakk seg i går både som fiskeriminister og som nest­leder i Fremskrittspartiet. Bakgrunnen for avgangen er manglende varsling av en ferietur til Iran og brudd på sikkerhetsrutinene. Sandberg har likevel ikke vært alene om å...
Mandag 13. august 2018
• På lørdag trykket vi en artikkel om svensker som forlater bylivet for å lære seg å dyrke mat og slakte dyr selv. De frykter klimaendringer og systemkollaps, og tar saken i egne hender. «Det er litt som å sitte på et tog som man vet er på...
Lørdag 11. august 2018
• Fylkestinget i Troms avholdt i går ekstraordinært møte der det slo fast at Troms ikke vil delta i fellesnemnda uten Finnmark. Dermed er tvangssammenslutningen av de to nordligste fylkene sendt tilbake til regjeringen. Juss­professor Eivind...
Fredag 10. august 2018
• Historikeren Yoav Fromer, som underviser ved Tel Aviv-universitetet i Israel, skrev i The Washington Post 31. mai i år at Midtøsten ikke mangler demokrati. Det er i stedet for mye av det. I land som Tyrkia og Iran er det den folkelige...
Torsdag 9. august 2018
• The New York Times skrev i juli i år om den nye danske politikken for utsatte og innvandringstette bydeler og boligområder under tittelen «Harde nye lover for immigrantgettoer». Et av tiltakene som det ble satt et kritisk søkelys på, var...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk