Fredag 4. mai 2018
Strid i EU

• Det er strid i EU om hvordan unionen skal takle svekkelsen av rettsstatsprinsipper i Ungarn og Polen. Ungarn har nektet å akseptere flertallsbeslutninger i EU om fordeling av flyktninger og asyl­søkere og blir anklaget for endringer i valgloven, ensretting av mediene og for å gjøre det vanskelig for Central European University i Budapest, som er finansiert av mangemilliardæren George Soros. Polen er anklaget for svekkelse av et uavhengig rettsvesen, som gir mulighet for politisk påvirkning av domstolene. I tilfellet Polen har EU-kommisjonen åpnet en prosess for å utløse paragraf 7 i EU-traktaten, som kan føre til at et medlemsland blir fratatt stemmeretten. Dette gjøres med henvisning til paragraf 2, som viser til verdiene EU bygger på: respekt for menneskelig verdighet, frihet, demokrati, likestilling, rettsstatsprinsipper og respekt for menneskerettighetene, herunder mindretallets rettigheter.

• Ungarn og Polen vil gjensidig stemme mot å bruke paragraf 7. De viser til at de omstridte politiske vedtakene er gjort i tråd med demokratiske prinsipper og landenes konstitusjoner og ligger innenfor det nasjonalstatene har rett til å bestemme. Ungarns statsminister Viktor Orbán motsetter seg at EU skal ha rett til å fordele flyktninger etter majoritetsprinsippet og mener Ungarn opptrer i henhold til Schengen-avtalen. Orbán viser til at en rekke andre land ikke oppfyller kravene – uten at de blir møtt på samme måte som Ungarn. I hele EU-området føres det nå en svært restriktiv flyktning- og asylpolitikk.

• EU-kommisjonen la denne uka fram forslag til langtidsbudsjett for sjuårsperioden fra 2021 til 2027. Her foreslås det at Brussel skal få makt til å stanse utbetalinger og fryse økonomiske programmer til land man mener undergraver rettsstatlige prinsipper. Den nye sanksjonsmuligheten er tiltenkt land som Polen og Ungarn. Samtidig som det står strid om den politiske utviklingen i disse landene, er det også en dragkamp om hvor sterk overstatlig makt EU skal ha. Polen, Ungarn og flere andre sentraleuropeiske land motsetter seg den overnasjonale utviklingen og sverger i stedet til ideen om et nasjonenes Europa.

Torsdag 24. mai 2018
• Konsekvensene av såkalt fritt skolevalg i Oslo-skolen er ulykksalige og bidrar til å forsterke sosiale og etniske skillelinjer. I går gikk 67 lærere og andre ansatte ved Bjørnholt videregående skole ut i Aftenposten og fortalte hvordan...
Onsdag 23. mai 2018
• I dag blir det klart om de fagorganiserte i offentlig sektor sier ja til ny pensjonsavtale. Kritikerne hevder at den er usolidarisk fordi de eneste som vil tjene på den, er den fjerdeparten som greier å jobbe til de er 67 år eller lenger.
Tirsdag 22. mai 2018
• «Det jeg ikke makter i egenskap av menneske», skriver Karl Marx, «det makter jeg gjennom pengene». Det hjelper ikke å ha et kall, påpeker han, hvis du ikke også har økonomi til å realisere det: «Hvis jeg føler...
Lørdag 19. mai 2018
• Nord-Korea har reagert på militærøvelsen «Max Thunder» mellom USA og Sør-Korea. Pyongyang har også truet med å avlyse toppmøtet mellom Kim Jong-un og Donald Trump i juni. Trump har lagt stor personlig prestisje i møtet med den...
Fredag 18. mai 2018
• Mandag satte 92-årige Magna Enbusk fra Bugøynes i Sør-Varanger seg på en buss hyret inn av bygdelaget. Det gjorde hun sammen med en rekke andre eldre, som ikke hadde anledning til å stemme digitalt i folkeavstemningen om sammenslåingen av...
Onsdag 16. mai 2018
Det lå i byen Toronto,bortgjemt, en gammel fane.Hundrede år hadde gulnetdens barnetroskyldige duk;men slik som pressede blomsterbærer et gjenskjær av vårenlyste det blekt av den timenda fanen ble tatt i...
Tirsdag 15. mai 2018
• Nasjonalstatene har vært mer seiglivete enn mange kosmopolitter trodde. Kampen for demokrati, reformer til fordel for arbeiderklassen og framveksten av velferdsstaten har i stor grad skjedd innenfor nasjonalstatens rammer. Til tross for...
Mandag 14. mai 2018
• Når Israel i dag feirer 70 år som selvstendig stat, er det mot et mørkt bakteppe. Bare i helga har to unge palestinere blitt skutt og drept, mens 175 er skadet, ifølge ­palestinske helsearbeidere. Siden fredagsprotestene langs grensen til...
Lørdag 12. mai 2018
• Aps stortingsrepresentant Jan Bøhler fra Oslo ble i går intervjuet i Klassekampen om ungdomskriminaliteten i hovedstadens østlige bydeler, som vokser fordi politiet taper kampen mot gjengene. Han mener det er en åpenbar sammenheng mellom...
Fredag 11. mai 2018
• President Donald Trumps beslutning om å trekke USA fra atomavtalen med Iran er et svært negativt uttrykk for landets manglende respekt for internasjonale avtaler og vilje til alenegang. Det gir et signal om at Washington vil støtte ethvert...

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk