Mandag 30. april 2018
FELLES FRONT: Transportbransjen og SV advarer mot forslag i EU som vil ha ødeleggende konsekvenser for transportnæringen i Norge. Her er Audun Lysbakken, SV-leder, Geir Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund og Lars Johnsen, leder i Norsk Transportarbeiderforbund.
• En tredel av lastebilene på norske veier er utenlandske • EU vurderer nå fullt frislipp
Lover transportopprør
Undersak

Ap åpne for veto

Forslaget om nye kabotasjereglene har få tilhengere i Norge. Ingen av partiene på Stortinget er tilhengere av forslaget slik det foreligger. Regjeringen samarbeider opp mot EU med åtte andre vest-europeiske land for å hindre liberalisering av kabotasje.

Flertall mot forslagene betyr imidlertid ikke det samme som flertall for å bruke vetoretten. I Transportarbeiderforbundet er det stor spenning knyttet til om Arbeiderpartiet vil være villig til å bruke veto­retten.

– Hvis forslaget går igjennom slik det står nå, så holder jeg absolutt muligheten for å bruke reservasjonsretten åpen, sier Sverre Myrli, transportpolitisk talsperson i Ap.

Han tar forbehold om at forslaget ikke er ferdig fra EU eller behandlet i partiet, men er enig i bransjens analyse.

– Det vil få dramatiske konsekvenser for transportnæring, men det er langt ifra sikkert at det blir vedtatt, sier Myrli.

Han forteller at det nå er to blokker som står mot hverandre i EU. På den ene sida er høykostland i Vest-Europa som vil beskytte sine lønns- og arbeidsvilkår, på den andre øst- og søreuropeiske land som ser en mulighet for egne transportbransjer.

– Det jobbes med å finne en bro mellom de ulike interessene. Det håper vi de lykkes med, sier Myrli.

RØDT LYS: EU drøfter et forslag som vil bety fritt fram for utenlandske transportselskap på norske veier. SV og transportbransjen lover en kamp som vil få Acer-opprøret til å blekne.

Transport

I forslagene til endrede kabotasjeregler utarbeidet i forbindelse med EUs mobilitetsdirektiv, vil utenlandske sjåfører kunne gjøre så mange oppdrag de ønsker, i fem døgn.

Går de nye forslagene gjennom, betyr det frislipp av kabotasje i Norge, mener transportbransjen.

– Slik det er nå, betyr det fri innlandstransport. Det blir veldig enkelt å kjøre mandag til fredag i Norge, ta med et lass over grensa i helga og være tilbake på norske veier på mandagen, sier Lars Johnsen, leder i Norges Transportarbeiderforbund.

Kabotasje, transportoppdrag i Norge gjort av sjåfører ansatt i utenlandske selskaper, er i dag underlagt EU-regler som gir begrensninger. Hvis utenlandske sjåfører leverer en last i Norge, kan de gjøre maksimalt tre transportoppdrag, som må fullføres innen sju dager, før lastebilen må ut av landet.

Reglene skal beskytte de nasjonale transportnæringene mot urettferdig konkurranse fra lavkostland.

Sterke krefter i EU mener at reglene hindrer fri flyt og vil endre dem.

Fakta

Kabotasje:

• Kabotasje er transportvirksomhet utført innenfor et annet lands grenser. Kabotasje er egentlig ulovlig i Norge, men EØS-land har unntak og kan utføre midlertidig kabotasje i Norge. De kan ikke kjøre mer enn tre oppdrag på en uke.

• I forbindelse med EUs mobilitetspakke er det foreslått å liberalisere reglene, noe som vil gi sjåfører fra EØS-land mulighet til å kjøre så mange oppdrag de kan, i løpet av fem døgn.

• Landtransport på vei (gods og passasjerer) sysselsatte rett under 70.000 personer i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Frykter sosial dumping

Johnsen mener forslaget er en oppskrift på mer sosial dumping i en bransje som allerede er preget av useriøse arbeidsforhold. Det er han ikke alene om.

I et felles utspill med SV krever Norges Transportarbeiderforbund og arbeidsgiverforeningen Norges Lastebileier-Forbund at Stortinget forplikter seg til å bruke vetoretten hvis kabotasjeforslaget går gjennom i EU.

Det er ingen offisielle tall på hvor stor del av norsk transport som gjøres av utenlandske selskap, men omfattende tellinger gjort av Lastebileierforbundet tyder på at en tredel av lastebilene på norske veier er utenlandskeid. Det store flertallet er fra Øst- og Sør-Europa.

– Kabotasje er allerede et kjempeproblem. Selv om man i dag har allmenngjort lønnsvilkår og begrensninger på oppdrag, er det veldig vanskelig å håndheve reglene. Går dette gjennom, vil situasjonen bli mye verre, sier Audun Lysbakken, leder i SV.

Lover bråk

Han mener EUs innblanding i transport er politisk dynamitt.

– Det neste store EØS-­slaget vil stå på transportfeltet. Saken må ses i sammenheng med at EU snart kommer med en ny jernbanepakke. Om kort tid vil vi måtte ta stilling til to saker om å flytte viktig politisk makt til Brussel. Acer-saken har vist at det er mulig å mobilisere et enormt press mot uønsket EU-politikk, sier SV-lederen.

Han mener det er tre argumenter for hvorfor veto-retten må brukes:

Forslaget legger opp til sosial dumping og rovdrift på de utenlandske sjåførene, som vil avkreves flest mulig oppdrag innen fem døgn.

Norsk transportnæring kan ikke konkurrere på arbeidsvilkår med selskap fra Øst- og Sør-Europa.

Mange av de utenlandske lastebilene er i så dårlig stand at det går ut over miljø og ­sikkerhet. Utenlandske laste­biler har to til tre ganger så høy sjanse for å være involvert i en ulykke som inne­bærer død ­eller alvorlig skade på norske veier.

– Kombinasjonen av stuptrøtte sjåfører og dårlige biler er livsfarlig. Vi kan ikke akseptere denne utviklingen, sier Lysbakken.

Viktigste sak

Norges Lastebileierforbund, som organiserer 3200 bedrifter med til sammen 20.000 lastebiler og 23.000 ansatte, hadde kamp mot de nye kabotasjereglene som sin viktigste sak før stortingsvalget.

– Vi har jobbet med å mobilisere politikere i alle partier mot de foreslåtte endringene. Tilbakemeldingen vi får, er at det er et bredt politisk flertall mot endringene, sier Geir Mo, leder i Lastebileierforbundet og tidligere generalsekretær i Frp.

Selv om han har flertallet med seg, vil han helst slippe å ta kampen. Han håper forslagene avvises eller endres av EU. Det er uavklart når saken er ferdig behandlet i EU-systemet.

jos@klassekampen.no

Mandag 20. august 2018
BLØFF: I en ny forskningsartikkel viser Sindre Farstad at det ikke stemmer at de yrkesaktive må forsørge stadig flere uten jobb. Professor kaller forestillingen om eldrebølge en bløff.
Lørdag 18. august 2018
DYRT: 40.000 kroner i året. Det er forskjellen på foreldrebetalingen ved den aller billigste og den aller dyreste SFO-en i landet. – Uakseptabelt, mener foreldre­utvalg.
Fredag 17. august 2018
OFFENSIVE: Heroinbehandling er bare starten. Nå krever rusorganisasjoner straffefrihet for narkotikabruk samt rusbehandling med narkotika for alle grupper tunge rusavhengige.
Torsdag 16. august 2018
STAB: Linn Beathe Esborg var i den norske staben som klargjorde F-16-jagarfly til tokt over Libya. No krev ho fleire svar om kva ho var med på.
Onsdag 15. august 2018
VERRE: En fersk forskningsrapport viser at innvandrere er langt mer utsatt for opphopning av levekårsproblemer. Men de som bor i distriktene, klarer seg jevnt over bedre.
Tirsdag 14. august 2018
ADVARER: Frps Jon Helgheim sier rommet for hva som er greit å si som politiker blir mer snevert. I går måtte enda en frittalende Frp-statsråd gå av.
Mandag 13. august 2018
SINNA: Den russiske ambassaden er djupt misnøgd med forsvarsministerens grunn for at Vladimir Putin ikkje er invitert til Finnmark i 2019.
Lørdag 11. august 2018
AP STØRST: Jonas Gahr Støre (Ap) trur sharia-bråket rundt Per Sandberg er ein hovudgrunn til at Frp går tilbake på dagens måling.
Fredag 10. august 2018
BLI HJEMME: Hege Storhaug i Human Rights Service og Hans Rustad i Document er forferdet over Per Sandbergs feiring av den iranske nasjonaldagen.
Torsdag 9. august 2018
REFS: Frank Bakke-Jensen vil utsette 22. juli-komiteens terrorsikringsfrist for Forsvaret med ti år, uten å spørre Stortinget. Nå får han refs av komiteens leder, KrFs Knut Arild Hareide.

Klassekampen benytter informasjons­kapsler (cookies) så vi kan gi deg bedre service, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler her.

Lukk